Workshopix'te etkinlik eklemek ÜCRETSİZ
Etkinlik eklemek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Mayıs
15

Çakralar İle Derinlemesine- Deneyimsel Dönüşümsel Bütünsel Uzmanlık

Tarih:15 Mayıs 2021
Yer:YOGIXO Etiler/İstanbul
Çakralar İle Derinlemesine Başlıyoruz - Deneyimsel Dönüşümsel Bütünsel Uzmanlık
**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

İçerik:
Süre:
3 Tam Gün (İlk Modülün süresidir.)
Ücret: 1.900 TL (İlk Modülün ücretidir.)

Deneyimsel Dönüşümsel Bütünsel Program İçeriği toplamda 5 modülden oluşuyor.
İlk modülün detaylarını seninle aşağıda paylaşıyorum. İlk modül bittikten sonra İkinci modüle geçebilmek için bazı çalışmalar yapmamız gerekecek. Bu ilerleme metodu her bir sonraki modül için geçerli olacak. Bazı açılımlar ve farkındalıklar kazanacaksın. Bunların zamanları var. Ancak sen hazır olduğunda! Senin kilidin açıldığında modüllerin kilidi de açılır. Çünkü anahtarın nerede henüz bilmiyoruz. Ve senin onu bulman ya da onun seni bulması gerekebilir.

1.Modül: Çakralar.
Birinci gün:
Neden çakralar? Çakralar, özellikle de Vedantik felsefeden gelen kadim bilgiler, enerji ağının en gelişmiş yapısını bizlere sunar. Vedanta, Sufizm, Tantra ve Kabalanın çakralara nasıl yaklaştığına bakacağız. Ayrıca tüm dinlerden ve felsefelerden konuşacağız. Birleştikleri ve ayrıştıkları noktalara bakacağız.

Çalışmalarımızla birlikte sen kendin çakralarına dokunduğunu deneyimsel olarak tecrübe edeceksin. Gerçekte ne bildiğin ancak deneyimlediğin kadardır. Gerçeği bilmek sadece varoluşu olduğu gibi deneyimlemekten geçer. Bunun haricindeki tüm bilgiler: İnanç; Değer; İdeoloji; Felsefe aşamasında kalır ve seni içsel olarak ilerlemekten ve kim olduğunu anlamaktan alıkoyar.

Çakralara bakalım: Bir kişide 114 çakra bulunur. Bunların 112 tanesi bedenin içinde. 2 tanesi bedenin dışında bulunur. 114 çakra, 72.000 nadi, Ida, Pingala ve Shushumna’yı inceleyeceğiz.

Enerji kanallarına bakacağız. Eril enerji, Dişil enerji ve 7 Ana Çakrayı detaylıca derinlemesine inceleyeceğiz. Bunlarla birlikte bedeni ve zihni inceleyeceğiz.

Enerjinin çakralar üstünde aşağı ve yukarı doğru akımlarını inceleyeceğiz.

Aşağı Doğru Akım:
Madde dünyasında gerçekleşen tüm manifestoların oluşma yoludur. Saf bilinçten alınan enerjinin sırasıyla alt çakralara doğru akmasıdır. Bu enerji aşağı doğru indikçe yoğunlaşır. Mesela bir fikir, bir inanç ya da bir ideoloji belirlediğini düşün. Bu taç çakradan çıkar. Bu inanç ya da fikir enerjisi üçüncü göz çakrasına doğru inerken bir takım görseller haline dönüşür. Boğaz çakrasına doğru hareket eden enerji, bir hikaye ve sözcükler formuna dönüşüp başkalarına aktarılmaya başlanır. Bu enerji kalp çakrasına doğru ilerleyince, başkaları da işin içine girer, ilişkiler kurulmaya başlanır. Enerji solar pleksus çakrasına aktığında biz kendi istek ve enerjimizi ortaya koyarız. Sakral çakraya akan enerji maddi ve kavramsal elementleri biraraya getirecek hareket tekrarını destekler. Ve son olarak enerji artık Kök çakraya aktığında Manifesto gerçekleşir.

Yukarı Doğru Akım
Manifestosu geçekleşmiş bir materyalin tekrar limitlerinin dışına çıkması yoludur. Bu yönde enerji çakralar arasında yukarı doğru ilerledikçe, sonsuzluğa doğru genişleyen saf bir varlığa dönüşmek üzere materyalden özgürleşip gittikçe hafifler ve hafifler. Bir maddenin çözünmesi gibidir. Böylelikle katı bir madde olan yeryüzü enerjisi yukarı doğru çıktıkça katılığını kaybeder ve Sakral çakrada sıvıya; Solar Pleksus çakrada ateşe; Kalp çakrasında havaya; Boğaz çakrasında sese; Üçüncü göz çakrasında ışığa ve en son taç çakradan soyutluğa doğru yumuşayarak, incelerek, çözünerek ve hafifleyerek özüne dönüş gösterir.

Bunu ayın zamanda doğum ve ölüm olarak da inceleyeceğiz. Tüm bilgiler pekişip birleşecek.

İkinci gün:
Aydınlanma dediğimiz tam idrak hali, yani kendimizi beden ve zihin olarak hissetmekten öteye geçme hali, bedenin içinde bulunan 112 çakradan birinden gerçekleşir. Bu 112 çakradan birinde çiçek açar ve sonra da tüm bedene, çakralara ve enerji kanallarına yayılır. Gittikçe de genişler ve büyür. Genişler ve büyürsün. İnsan evrenin bir minyatürü gibidir. Her bir kişi kendi enerjisel bedeninde tüm evreni farkedebilme potansiyeline sahiptir.

Yaptığın her çalışma seni tecrübelendirir, güçlendirir, temizler, arındırır ama bedenden ve zihinden özgürleşme böyle gelmez! Aydınlanma bir anda gelir ve O olur sen bir şey yapmazsın! Sen sadece bedeni ve zihni arındırıp belli enerjilerin akımı için hazır hale getirebilirsin. Bu normal şartlar altında yüzlerce ömür sürebilirdi. Ama biz son dönemdeyiz: Dharma: Altın Çağ: İnsanlıktan İlahlığa geçiş dönemi.

Bu çalışmalar ile biraz dinginleşebilirsin. Uygulamaların yaptıkça daha tatlı bir yaşam sürersin. Bu da son derece kafidir. Sonra gözle görülmeyen enerjiler üzerinde çalışmaya başlayabiliriz. Ve tam özgürleşme olacak ise olacaktır. Onu takip etmeye, gayret göstermeye, bir plan yapmaya veya bir hedef koymaya gerek yoktur. Biz ilk önce şimdide ve burada yaşamanın farkındalığını kazanalım.

Arınmadan enerjiler üzerinde çalışamaz mıyız? Tabii ki çalışabiliriz. Sadece elde edilecek güçlerin ne için kullanılmak istenmesi farkındalığı insanlık için faydalıdır. Bu sebeple bazı sırlar asırlarca sır olarak kalmıştır. Ama son dönem içindeyiz ve artık tüm sırlar aşikar olmaya başlamıştır. Dünyanın ve insanlığın titreşimi bugün enerji kanallarını çok daha kolay anlamamızı sağlıyor.

Her şeyin bir zamanı var. Bizim yapacağımız şey bilgiler ile egolarımızı büyütmek ya da sosyal kimliğimizi parlatmak değil, aksine deneyimsel tecrübeler ile kim olduğumuzun farkındalığına yaklaşmak, yani boş bir hale doğru yavaş yavaş çekildiğimizi farketmek. Boşluk; kendi adının aksine çok yoğundur! Kabul etmek gerekir ki bu yolculuk biraz meşakkatli olacak. Tabii ki ödülleri de ona göre olacak…

112 meditasyon tekniğini inceleyeceğiz. Teknikleri interaktif bir şekilde deneyimleyeceğiz

Nefes teknikleri
Mantra teknikleri. Ses ve Titreşim.
Arzular üzerinden teknikler.
Bilinç üzerinden teknikler.
Akıl ve mantık üzerinden teknikler.
Konsantrasyon teknikleri.
Gözler ile odaklanma teknikleri.
Rahatlama teknikleri.
Işık ile vijülizasyon teknikleri.
Sessizlik ve durgunluk teknikleri.
Boşluk farkındalığı teknikleri.
Mevcut olma teknikleri.

Ve bunlardan kendimize uyanları bulup uygulamalara geçiş yapacağız.
Bir hafta ara veriyoruz. Ve bir haftalık çalışma programımız var.

Sonraki hafta üçüncü gün:
Belirlediğimiz uygulamalar ve çalışmalar yapılmış olacak. O gün biz bizeyiz. Şimdi bırakalım o gün o güne ait olarak kalsın.

Süre: 3 tam gün. 15 Mayıs Cmt ve 16 Mayıs Pazar günleri. Ve 22 Mayıs Cmt günü de uygulamalar yapılmış olarak buluşuyoruz.
Ücret: 1.900 TL. Birinci Modül için geçerlidir. 

Diğer Modüllere de kısaca  göz atalım...

2.Modül: Evrenin yapısını, insanın yapısını ve tüm Koshaları inceleyeceğiz. Fiziksel beden, Enerji Bedeni, Duygusal-Psikolojik Beden, Bilge Beden, Sonsuzluk Bedeni.
Bedenimiz evrenin küçük bir minyatürüdür dedik. Bedenimizi anladığımızda artık farklı üst bedenlerimizi anlamamız da mümkün olur. Ve tabii evrenin yapısını da anlarız.

3.Modül: Titreşim. Frekans. Kuantum. Madde ve Ötesi.
Tüm maddesel yapının arkasındaki titreşimsel ağa bakacağız. Çiçeğin, böceğin, dağın, taşın, suyun, gazın, bulutun ve tabii ki insanın frekanslarına bakacağız. Günümüz Dünyasının frekans düzeyini inceleyeceğiz. Ve enerji kanallarını anlamaya geçiş yapacağız.

4.Modül: Enerji. Bioenerji. Reiki. Şifa: Şamanizm. 4.Boyut. Alan açmak. Alan tutmak. Karma. Karmik Bağlar. Akashe Kayıtları
Enerjiyi daha derinlemesine inceleyeceğiz. Enerji kanallarına bakacağız. Tüm enerji çalışmalarına göz atacağız. Hangi kanallardan çalışıyorlar. Şifa dediğimiz iyileşme tam olarak nereden geliyor ve nasıl gerçekleşiyor. Karma nedir ve karmik bağlar ve kayıtlar nasıl oluşuyor inceleyeceğiz.

5.Modül: Özel Bireysel: Birleştirme. Uygulamalarımızı, çalışmalarımızı ve meditasyonlarımızı tamamlama teknikleri.
Artık meditasyonu, şimdi ve burada olma halini tam anlamıyla keşfetmiş isek buraya kadar gelmişiz demektir. Şimdi gerçekliğin içinde derinleşme başlıyor. Ve bundan sonra yolculuğuna tek devam edeceksin. Tek başına bu Dünyaya geldin ve buradan tek başına ayrılacaksın.

 

...
Bilgi egonu yani kimliğini güçlendirir. Tecrübe ise varlığını güçlendirir. Kim olduğunu anlamanın yolu da kimliğinin değil varlığının farkındalığından geçer. Bu sebeple eğitimlerimiz bilgi akışının yanı sıra ziyadesiyle deneyimsel tecrübeler ile gerçekleşecek.

Sağlıklı bir beden ve zihin farkındalığı kim olduğumuzu anlamamız yolunda etkili bir araçtır. Çocuk gibi berrak bir zihin farkındalığı hissettiğinde, içsel olgunluğunun getirdiği geniş bir bilinçlenme ve kabulleniş halini hissettiğinde, huzur ve güven duygusunun tüm bedenini sardığını hissettiğinde gerçeği tatmak üzere hazırsın demektir. Hoşgeldin.

**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

X
X
372891
372891
Çakralar İle Derinlemesine- Deneyimsel Dönüşümsel Bütünsel Uzmanlık
Çakralar İle Derinlemesine- Deneyimsel Dönüşümsel Bütünsel Uzmanlık
Yogixo
0.00

Tarih:15 Mayıs 2021
Yer:YOGIXO Etiler/İstanbul
Çakralar İle Derinlemesine Başlıyoruz - Deneyimsel Dönüşümsel Bütünsel Uzmanlık
**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

İçerik:
Süre:
3 Tam Gün (İlk Modülün süresidir.)
Ücret: 1.900 TL (İlk Modülün ücretidir.)

Deneyimsel Dönüşümsel Bütünsel Program İçeriği toplamda 5 modülden oluşuyor.
İlk modülün detaylarını seninle aşağıda paylaşıyorum. İlk modül bittikten sonra İkinci modüle geçebilmek için bazı çalışmalar yapmamız gerekecek. Bu ilerleme metodu her bir sonraki modül için geçerli olacak. Bazı açılımlar ve farkındalıklar kazanacaksın. Bunların zamanları var. Ancak sen hazır olduğunda! Senin kilidin açıldığında modüllerin kilidi de açılır. Çünkü anahtarın nerede henüz bilmiyoruz. Ve senin onu bulman ya da onun seni bulması gerekebilir.

1.Modül: Çakralar.
Birinci gün:
Neden çakralar? Çakralar, özellikle de Vedantik felsefeden gelen kadim bilgiler, enerji ağının en gelişmiş yapısını bizlere sunar. Vedanta, Sufizm, Tantra ve Kabalanın çakralara nasıl yaklaştığına bakacağız. Ayrıca tüm dinlerden ve felsefelerden konuşacağız. Birleştikleri ve ayrıştıkları noktalara bakacağız.

Çalışmalarımızla birlikte sen kendin çakralarına dokunduğunu deneyimsel olarak tecrübe edeceksin. Gerçekte ne bildiğin ancak deneyimlediğin kadardır. Gerçeği bilmek sadece varoluşu olduğu gibi deneyimlemekten geçer. Bunun haricindeki tüm bilgiler: İnanç; Değer; İdeoloji; Felsefe aşamasında kalır ve seni içsel olarak ilerlemekten ve kim olduğunu anlamaktan alıkoyar.

Çakralara bakalım: Bir kişide 114 çakra bulunur. Bunların 112 tanesi bedenin içinde. 2 tanesi bedenin dışında bulunur. 114 çakra, 72.000 nadi, Ida, Pingala ve Shushumna’yı inceleyeceğiz.

Enerji kanallarına bakacağız. Eril enerji, Dişil enerji ve 7 Ana Çakrayı detaylıca derinlemesine inceleyeceğiz. Bunlarla birlikte bedeni ve zihni inceleyeceğiz.

Enerjinin çakralar üstünde aşağı ve yukarı doğru akımlarını inceleyeceğiz.

Aşağı Doğru Akım:
Madde dünyasında gerçekleşen tüm manifestoların oluşma yoludur. Saf bilinçten alınan enerjinin sırasıyla alt çakralara doğru akmasıdır. Bu enerji aşağı doğru indikçe yoğunlaşır. Mesela bir fikir, bir inanç ya da bir ideoloji belirlediğini düşün. Bu taç çakradan çıkar. Bu inanç ya da fikir enerjisi üçüncü göz çakrasına doğru inerken bir takım görseller haline dönüşür. Boğaz çakrasına doğru hareket eden enerji, bir hikaye ve sözcükler formuna dönüşüp başkalarına aktarılmaya başlanır. Bu enerji kalp çakrasına doğru ilerleyince, başkaları da işin içine girer, ilişkiler kurulmaya başlanır. Enerji solar pleksus çakrasına aktığında biz kendi istek ve enerjimizi ortaya koyarız. Sakral çakraya akan enerji maddi ve kavramsal elementleri biraraya getirecek hareket tekrarını destekler. Ve son olarak enerji artık Kök çakraya aktığında Manifesto gerçekleşir.

Yukarı Doğru Akım
Manifestosu geçekleşmiş bir materyalin tekrar limitlerinin dışına çıkması yoludur. Bu yönde enerji çakralar arasında yukarı doğru ilerledikçe, sonsuzluğa doğru genişleyen saf bir varlığa dönüşmek üzere materyalden özgürleşip gittikçe hafifler ve hafifler. Bir maddenin çözünmesi gibidir. Böylelikle katı bir madde olan yeryüzü enerjisi yukarı doğru çıktıkça katılığını kaybeder ve Sakral çakrada sıvıya; Solar Pleksus çakrada ateşe; Kalp çakrasında havaya; Boğaz çakrasında sese; Üçüncü göz çakrasında ışığa ve en son taç çakradan soyutluğa doğru yumuşayarak, incelerek, çözünerek ve hafifleyerek özüne dönüş gösterir.

Bunu ayın zamanda doğum ve ölüm olarak da inceleyeceğiz. Tüm bilgiler pekişip birleşecek.

İkinci gün:
Aydınlanma dediğimiz tam idrak hali, yani kendimizi beden ve zihin olarak hissetmekten öteye geçme hali, bedenin içinde bulunan 112 çakradan birinden gerçekleşir. Bu 112 çakradan birinde çiçek açar ve sonra da tüm bedene, çakralara ve enerji kanallarına yayılır. Gittikçe de genişler ve büyür. Genişler ve büyürsün. İnsan evrenin bir minyatürü gibidir. Her bir kişi kendi enerjisel bedeninde tüm evreni farkedebilme potansiyeline sahiptir.

Yaptığın her çalışma seni tecrübelendirir, güçlendirir, temizler, arındırır ama bedenden ve zihinden özgürleşme böyle gelmez! Aydınlanma bir anda gelir ve O olur sen bir şey yapmazsın! Sen sadece bedeni ve zihni arındırıp belli enerjilerin akımı için hazır hale getirebilirsin. Bu normal şartlar altında yüzlerce ömür sürebilirdi. Ama biz son dönemdeyiz: Dharma: Altın Çağ: İnsanlıktan İlahlığa geçiş dönemi.

Bu çalışmalar ile biraz dinginleşebilirsin. Uygulamaların yaptıkça daha tatlı bir yaşam sürersin. Bu da son derece kafidir. Sonra gözle görülmeyen enerjiler üzerinde çalışmaya başlayabiliriz. Ve tam özgürleşme olacak ise olacaktır. Onu takip etmeye, gayret göstermeye, bir plan yapmaya veya bir hedef koymaya gerek yoktur. Biz ilk önce şimdide ve burada yaşamanın farkındalığını kazanalım.

Arınmadan enerjiler üzerinde çalışamaz mıyız? Tabii ki çalışabiliriz. Sadece elde edilecek güçlerin ne için kullanılmak istenmesi farkındalığı insanlık için faydalıdır. Bu sebeple bazı sırlar asırlarca sır olarak kalmıştır. Ama son dönem içindeyiz ve artık tüm sırlar aşikar olmaya başlamıştır. Dünyanın ve insanlığın titreşimi bugün enerji kanallarını çok daha kolay anlamamızı sağlıyor.

Her şeyin bir zamanı var. Bizim yapacağımız şey bilgiler ile egolarımızı büyütmek ya da sosyal kimliğimizi parlatmak değil, aksine deneyimsel tecrübeler ile kim olduğumuzun farkındalığına yaklaşmak, yani boş bir hale doğru yavaş yavaş çekildiğimizi farketmek. Boşluk; kendi adının aksine çok yoğundur! Kabul etmek gerekir ki bu yolculuk biraz meşakkatli olacak. Tabii ki ödülleri de ona göre olacak…

112 meditasyon tekniğini inceleyeceğiz. Teknikleri interaktif bir şekilde deneyimleyeceğiz

Nefes teknikleri
Mantra teknikleri. Ses ve Titreşim.
Arzular üzerinden teknikler.
Bilinç üzerinden teknikler.
Akıl ve mantık üzerinden teknikler.
Konsantrasyon teknikleri.
Gözler ile odaklanma teknikleri.
Rahatlama teknikleri.
Işık ile vijülizasyon teknikleri.
Sessizlik ve durgunluk teknikleri.
Boşluk farkındalığı teknikleri.
Mevcut olma teknikleri.

Ve bunlardan kendimize uyanları bulup uygulamalara geçiş yapacağız.
Bir hafta ara veriyoruz. Ve bir haftalık çalışma programımız var.

Sonraki hafta üçüncü gün:
Belirlediğimiz uygulamalar ve çalışmalar yapılmış olacak. O gün biz bizeyiz. Şimdi bırakalım o gün o güne ait olarak kalsın.

Süre: 3 tam gün. 15 Mayıs Cmt ve 16 Mayıs Pazar günleri. Ve 22 Mayıs Cmt günü de uygulamalar yapılmış olarak buluşuyoruz.
Ücret: 1.900 TL. Birinci Modül için geçerlidir. 

Diğer Modüllere de kısaca  göz atalım...

2.Modül: Evrenin yapısını, insanın yapısını ve tüm Koshaları inceleyeceğiz. Fiziksel beden, Enerji Bedeni, Duygusal-Psikolojik Beden, Bilge Beden, Sonsuzluk Bedeni.
Bedenimiz evrenin küçük bir minyatürüdür dedik. Bedenimizi anladığımızda artık farklı üst bedenlerimizi anlamamız da mümkün olur. Ve tabii evrenin yapısını da anlarız.

3.Modül: Titreşim. Frekans. Kuantum. Madde ve Ötesi.
Tüm maddesel yapının arkasındaki titreşimsel ağa bakacağız. Çiçeğin, böceğin, dağın, taşın, suyun, gazın, bulutun ve tabii ki insanın frekanslarına bakacağız. Günümüz Dünyasının frekans düzeyini inceleyeceğiz. Ve enerji kanallarını anlamaya geçiş yapacağız.

4.Modül: Enerji. Bioenerji. Reiki. Şifa: Şamanizm. 4.Boyut. Alan açmak. Alan tutmak. Karma. Karmik Bağlar. Akashe Kayıtları
Enerjiyi daha derinlemesine inceleyeceğiz. Enerji kanallarına bakacağız. Tüm enerji çalışmalarına göz atacağız. Hangi kanallardan çalışıyorlar. Şifa dediğimiz iyileşme tam olarak nereden geliyor ve nasıl gerçekleşiyor. Karma nedir ve karmik bağlar ve kayıtlar nasıl oluşuyor inceleyeceğiz.

5.Modül: Özel Bireysel: Birleştirme. Uygulamalarımızı, çalışmalarımızı ve meditasyonlarımızı tamamlama teknikleri.
Artık meditasyonu, şimdi ve burada olma halini tam anlamıyla keşfetmiş isek buraya kadar gelmişiz demektir. Şimdi gerçekliğin içinde derinleşme başlıyor. Ve bundan sonra yolculuğuna tek devam edeceksin. Tek başına bu Dünyaya geldin ve buradan tek başına ayrılacaksın.

 

...
Bilgi egonu yani kimliğini güçlendirir. Tecrübe ise varlığını güçlendirir. Kim olduğunu anlamanın yolu da kimliğinin değil varlığının farkındalığından geçer. Bu sebeple eğitimlerimiz bilgi akışının yanı sıra ziyadesiyle deneyimsel tecrübeler ile gerçekleşecek.

Sağlıklı bir beden ve zihin farkındalığı kim olduğumuzu anlamamız yolunda etkili bir araçtır. Çocuk gibi berrak bir zihin farkındalığı hissettiğinde, içsel olgunluğunun getirdiği geniş bir bilinçlenme ve kabulleniş halini hissettiğinde, huzur ve güven duygusunun tüm bedenini sardığını hissettiğinde gerçeği tatmak üzere hazırsın demektir. Hoşgeldin.

**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

Yorum yaz
Etkinlikle ilgili henüz yorum yazılmadı.
Kapat