Workshopix'te etkinlik eklemek ÜCRETSİZ
Etkinlik eklemek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Chi Nei Tsang 1. Modül Ali Rıza Gözlüklüoğlu Chi Nei Tsang 1. Modül Ali Rıza Gözlüklüoğlu Chi Nei Tsang 1. Modül Ali Rıza Gözlüklüoğlu Chi Nei Tsang 1. Modül Ali Rıza Gözlüklüoğlu
Ekim
07

Ali Rıza Gözlüklüoğlu ileChi Nei Tsang 1. Modül

Tarih:7-10 Ekim 2019
Süre:30 saat
Yer:Stüdyo Biz/Ankara
Chi Nei Tsang - İç Organ Chi Masajı Eğitimi 1.modül
**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

Etkinlik Ücreti: 2500 TL
1 Eylül tarihinden önce yapılan kayıtlarda %10 indirim ile 2250 TL
Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

Eğitmen: Ali Rıza Gözlüklüoğlu

Etkinlik İçeriği:
Chi Nei Tsang Nedir?
İç Organ Masajı olarak da adlandırabileceğimiz Chi Nei Tsang binlerce yıllık bilgi ve tecrübenin bir ürünüdür ve insanoğlunun bedensel ve ruhsal şifa arayışı sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Chi Nei Tsang ismini popüler hale getiren ve batıya tanıtan kişi Qigong Ustası Mantak Chia olmuştur. Chia Ustanın
kökleri Çin’e dayanırken doğup, büyüdüğü yer Tayland olduğu için öğretisi hem Geleneksel Çin Tıbbını hem de Tayland Tıbbını içermektedir. İç Organ Masajı,bugün uygulandığı hale dönüşürken Tayland Tıbbı’nın Rüzgar Geçitleri ve Arter Kapama Teknikleri ile Çin’in masaj (Anmo) uygulamaları birleştirilmiştir. İç organların vücudun tamamıyla olan bağlantıları bilindiğinden uygulamalar sadece iç organların olduğu karın bölgesiyle kalmayıp kas ve tendonları, vücudun çeşitli yerlerinde bulunan enerji merkezlerini ve yine vücudun değişik yerlerinde yer alan nabız noktalarını uyarmayı da kapsamaktadır.
Chi Nei Tsang batıya tanıtıldıktan kısa bir süre sonra çok popüler hale gelmiştir. Bunun en büyük sebebi kronik rahatsızlıklarda ve psikolojik sorunlarda sıra dışı iyi sonuçların alınmasıdır. Çin Tıbbına göre her bir iç organ belli bir duyguyu içinde barındırır. Özellikle bağırsaklar sindirim ve boşaltımın yanı sıra lenf sisteminin, endokrin sisteminin ve sinir sisteminin en yoğun olduğu yerdir. Fakat daha önemlisi sinir hücrelerinin yoğunluğundan dolayı İkinci Beyin olarak da adlandırılır.
Bağırsaklardaki tıkanıklıklar doğrudan ruh halimizi ve duygularımızı da etkiler. İşte bu sebepten dolayı fiziksel tıkanıklıkların açılmasıyla duygusal dengeye ve zihinsel bütünlüğe kavuşmak mümkün olmaktadır. Bugün birçok hastalığın stres kaynaklı olduğu artık bilinmektedir ve İç Organ Masajı ile stresin iç organlarımızda ve sinir sistemimizde yarattığı olumsuzluklardan kurtulmak mümkün olmaktadır.
Chi Nei Tsang (CNT) şifa sistemi öğretilirken belli bir sıra takip edilir. Sistem kendi içinde çok detaylı ve kapsamlı olduğu için 5 basamaktan oluşan bir müfredat uygulanır. Bu aşamaları kısaca özetlemek isterim.
1) CNT I. Seviyesinde genellikle karın bölgesinde bulunan tıkanıklıklar ve düğümler tespit edilir ve enerjinin bu bölgede ve iç organlarda özgür bir şekilde akmasını
sağlamak için düğümler çözülür, blokajlar eritilir.
2) CNT II. Seviyesinde hastalığa neden olan negatif enerjinin rüzgâr kanalları ve akupunktur kanalları boyunca peşine düşülür. İç organlar ve standart akupunktur noktaları, hastalığa neden olan negatif enerjiden temizlenir.
3) CNT III. Seviyesinde ise kaslar, tendonlar ve enerji meridyenleri Tok Sen adı verilen ahşap bir çekiç ve keski vasıtası ile uyarılıp, rahatlatılarak tıkanmış enerji veya Chi serbest bırakılır.
4) CNT IV. Ayrıca Karsai Nei Tsang olarak da adlandırılır. Bu seviyede leğen kemiğinin ve cinsel organların olduğu bölümde çalışma yapılarak varlığımızın özünü oluşturan enerji, yani Jing Chi serbest bırakılır. Bunu gerçekleştirmek için cinsel bölgede düğümlenmiş olan lenf, sinir ve damar oluşumları tespit edilip, çözülür.
5) CNT V. Seviyesi Yaşam Nabzı Masajı olarak da adlandırılır ve vücudumuza kan taşıyan damarların üzerinde yapılan çok özel bir çalışmadır. Vücudun çeşitli bölgelerindeki nabız ayarlanarak yavaşlamış, hızlanmış veya tıkanmış olan kan akışı yeniden düzenlenir.

Hastalıkların Nedenleri: Karın Bölgesindeki
Tıkanıklılar ve Blokajlar
Kadim Çin’de yaşamış Taoist bilgeler insanoğlunun karın bölgesinde yer alan iç organlarda enerjitik blokajların oluştuğunu ve bunun neticesinde aynı bölgede fiziksel düğümlerin ortaya çıktığını gözlemişlerdi. Bu tıkanıklıklar, vücudun hayati fonksiyonlarının gerçekleştirildiği merkezde yer alırlar ve yaşam enerjimizin (Chi) akışını kesintiye uğratırlar. Korku, kızgınlık, anksiyete, depresyon ve endişe gibi negatif duygular bize çok zarar verir. Aşırı çalışma, stres, kazalar, ameliyatlar, ilaçlar, toksinler, kötü beslenme ve duruş bozuklukları da sözü edilen iç organ tıkanıklıklarına katkıda bulunan faktörlerdir.

Eski bilgeler uyguladıkları meditasyon yöntemleri ile kendi içlerine dönüp bakabilme yeteneğini geliştirmişlerdi. Evrenin temelini oluşturan Beş Elementin veya Beş Temel Gücün iç organlarla olan bağlantısını keşfeden bu insanlar Mikrokozmos olan insan ile Makrokozmos olan kainatın arasındaki bağlantıyı keşfettiler. İç organların, insanoğluna ait ruhsal gücün özünü içinde barındırdığı anlaşıldı. Yine aynı iç organların fiziksel güç hatlarını da bünyelerinde barındırarak vücudu bir arada tuttuğu ve ona bir şekil verdiği de anlaşıldı. Tıkanmış iç organlar sağlıklı olmayan enerjiyi depo etmeye başladığında taşan bu enerji vücudun diğer sistemlerini veya yüzeylerini olumsuz duygu veya hastalık formunda istila etmeye başlar. Bu negatif duygu ve toksik enerjiler sürekli bir çıkış arayışıyla daimi bir olumsuzluk ve stres döngüsü yaratır. Eğer olumsuz duygular bir çıkış yolu bulamazlarsa organlara yapışırlar veya bir çöplük gibi karın bölgesine dolup orada hareket ederler. Karın bölgesi çöp haline dönüşmüş duyguların bir kısmını işleyebilme kapasitesine sahiptir. Fakat sürekli bir akış olması durumunda ise bu görevi sürdüremez. Göbek deliğinin olduğu bölgede yer alan vücudun enerji merkezi tıkanır ve vücudun geri kalanıyla olan iletişimi kesintiye uğrar.
Chi Nei Tsang: Bloke Olmuş Enerjiyi Temizleme Metodu
Yaşam enerjisi olan Chi, vücudun içinde yer alan enerjibkanalları vasıtasıyla ve ayrıca sinir sistemi, kan damarları veblenf bezleri aracılığıyla da hareket eder. Vücutta yer alan bubsistemler karın bölgesinde yoğunlaşarak diğer uzuvlara geçişler yaparlar ve bu sayede karın bölgesini bir kontrol merkezi haline dönüştürürler. Günler, aylar ve yıllar boyunca biriken stres, endişe ve gerginlik karında toplanır ve genellikle boşaltılamadan orada öylece kalır. Zamanla gelişip
kendini hissettirmeye başlayan bu tıkanıklıklar kan damarlarında, sinir ağlarında ve lenf bezlerinde fiziksel düğümlenmelere neden olur. Sonuç olarak da enerji
sirkülasyonu derece derece bloke olur. Eskiden yaşamış Taoistler, negatif duyguların bir insanın sağlığına ciddi zararlar vererek hem fiziksel hem de ruhsal fonksiyonlarını zayıflatabileceğini fark etmişlerdi. İnsana ait her bir duygu belli bir enerji formuna sahipti ve belli eylemleri gerçekleştirmemiz için ihtiyaç duyduğumuz gücü sağlıyordu. Örneğin korku duygusu, tehlikeden kaçıp uzaklaşabilmemiz için sinir sistemini ve salgı bezlerini uyaracak niteliğe sahipken kızgınlık duygusu ise kendimizi koruyup, savaşabilecek gücü uyandıran niteliğe sahipti. Durum böyle olunca belli olumsuz duyguların kontrolden çıkacak şekilde depo edilmesi sonucu belli hastalıkların oluşumuna zemin hazırladığını anladılar. Duygular ve organlar arasındaki ilişkilerin özel bir döngüye sahip olduğunu da ayrıca belirlediler. Örneğin bir kişinin karnında hissettiği bir düğüm, endişenin göstergesi olabilir ve bu olumsuz duygu karında ve dalakta birikir. Taoistler önemli bir
şeyi keşfetmişlerdi. Herhangi bir rahatsızlığın ardında yatmakta olan toksik maddeler ve negatif güçler vücuttan bir şekilde boşaltıldığında birçok rahatsızlık da kendiliğinden iyileşiyordu. İç organları tıkayan ve karın bölgesinde düğümlerin oluşmasına neden olan negatif enerjiyi dönüştürecek ve yeniden kullanıma sokacak olan bir sanat geliştirdiler ve Chi Nei Tsang olarak isimlendirdiler. Chi Nei Tsang, organların fonksiyonlarını yürütmelerini engelleyen toksinleri, kötü duyguları, aşırı ısıyı veya yetersiz ısı sorununu temizleyen bir şifa sistemidir.

Diğer Şifa Yöntemlerini Tamamlayan Bir Metot Olarak Chi Nei Tsang
Chi Nei Tsang’ı hem bir şifa sanatı hem de bilimsel bir tıbbi yöntem olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu özelliği sayesinde diğer şifa sanatları ve bilimsel uygulamalarla birlikte destekleyici ve tamamlayıcı olarak uygulanabilir. Örneğin Refleksoloji, Psikoloji, Shiatsu, Klasik Masaj ve benzeri terapileri destekleyen ve tamamlayan bir özelliğe sahiptir. Bazı şifa yöntemlerinde ve beden terapilerinde iç organlarla çalışma yapmak genellikle dolaylı bir şekilde gerçekleştirilir. Oysaki Chi Nei Tsang doğrudan iç organlar üzerine yoğunlaşır ve maniplasyonlar iç organları uyaracak şekilde geliştirilmiştir. Chi Nei Tsang ayrıca vücudumuzun içinde yer alan sistemlere enerji sağlayan, güçlendiren ve toksinlerden arındıran en kapsamlı yaklaşımdır. Bu yöntemle negatif etkiler temizlenir ve özellikle bağırsaklardaki blokajlar eritilir, kramplar, düğümler, yaralanmış dokular, baş ağrıları, adet sancıları, kötü kan sirkülâsyonu, bel ağrıları, kısırlık, iktidarsızlık ve sayısız sağlık sorunun şifaya kavuşmasına yardımcı olur. Diğer şifa yöntemleri ile uygulandığında Chi Nei Tsang sayesinde ameliyat ihtiyacının dahi ortadan kalktığı vakalar gözlenmektedir.

Universal Tao ve Chi Nei Tsang
Universal Tao Okulunda (Usta Matak Chia tarafından kurulmuş Qigong Okulu) uygulanan egzersizler kişinin kendine ait enerjisini muhafaza etmesinde yararlı olur. İçsel Gülümseme gibi yada Mikrokozmik Enerji Yörüngesi gibi veya Beş Elementin Füzyonu gibi meditasyonlar enerji kanallarını açar ve organları temizlemek, güçlendirmek için gerekli Chi akışını sağlar. Altı Sağaltıcı Ses gibi egzersizler ise içsel sistemin aşırı ısınmasını önler ve dengeye kavuşmasına yardımcı olur.
Doğrusunu isterseniz Chi Nei Tsang ile diğer şifa sanatları arasındaki en göze çarpan farklılık Universal Tao Okulunun günlük olarak uyguladığı meditasyonlardır. Bu meditasyon çalışmaları hem eğitmenler hem de öğrenciler için maksimum fiziksel ve ruhsal koruma sağlar.

Tüm Chi Nei Tsang Uygulayıcılarının Bilmesi Gereken Hususlar
Toplum ve dinler tarih boyunca insanları almak yerine vermek üzerine programlamıştır. Bu sebeple sağ duyu göz ardı edilmiş ve makul limitlerin ötesinde fedakârlık ve feragat insanların şuuraltılarına programlanmıştır. Bu sebeple uygulayıcının ilk dikkat etmesi gereken şey, yardımcı olacağı
kişiden daha önce kendi sağlığına dikkat etmesi gerekliliğidir ve kendi enerjisini nasıl koruyacağını öğrenmiş olması bir zorunluluktur. Bunu başarabilmek için aşağıda açıklanan maddeleri iyice anlaması ve tatbik etmesi gerekir.
1. İnsan Vücudu Hakkında Bilgi Verilmesi: Organlar, Sistemler ve Dokular İç organların çalışma prensipleri ve fonksiyonları hakkında bilgi edinmek esastır. Lenf sistemi, dolaşım sistemi ve sinir sistemi, enerji kanalları, kaslar ve fasya (bağ doku) mutlaka öğrenildiği gibi ayrıca vücut içinde yer alan tüm bu sistemlerin kendi aralarında nasıl iletişim kurduğu da öğrenilir.

2. Chi Kavramını Anlamak: Yaşamsal Chi’nin ne anlama geldiğini anlamak gerekir ve daha da önemlisi yaşam enerjisi olarak Chi’nin pozitif ve negatif niteliklerini birbirinden ayırabilecek kabiliyete erişmek çok önemlidir. Chi’nin işleyiş mantığını tam olarak anlamadan şifa sanatı uygulayan kişiler kendi vücutlarını
ve enerjilerini başkalarından kaynaklanan negatif etkilerden nasıl koruyabileceklerini kavrayamazlar. Hatta kimi zaman kendileri için depo ettikleri enerjiyi fark etmeden şifa verdikleri kişiye aktararak sağlıklarına zarar da verebilirler. Zamanla Chi Nei Tsang uygulayıcıları mesleki tükenmişlik sendromu ile de karşı karşıya kalabilirler. Çünkü fark etmeden kendi öz enerjilerini tüketme olasılığı vardır. Böyle bir şey başlarına geldiğinde diğer insanların çektikleri acılardan kurtulmalarında onlara yardımcı olmaları zorlaşır.
3. Doğru Tavrı Geliştirmek: Chi Nei Tsang uygulamasının en önemli gerekliliği kişinin hem kendisine hem de başkalarına karşı doğru tavrı geliştirmesidir. Kendisine gelen kişiler tamamen hastalıklı enerji ve hastalıklı duygularla doludurlar ve bu sebeplerden dolayı bir şifacıya iyileşmek için giderler. Tüm
hastalıklarını şifacı vasıtası ile boşaltabilme maksadı güderler. Bu sebeple kendi şifa süreçlerinin sorumluluğunu almayı ret ederler. Başlangıçta şifa için size gelmiş olanların güvenlerini kazanmaya çalışın ama çok önemli bir şey var ki o da asla size bağımlı olmalarına müsaade etmeyin. Onlara dikkatinizi, sevginizi ve ilginizi verirken aynı zamanda kendi başlarına çabalayarak kendi ayaklarının üzerinde nasıl duracaklarını öğretin. Yani onlara kendi vücutları ve enerji sistemleri ile ilgili eğitimler vermeniz gerekir. Sorumluluklarının neler olduğunu onlara açıklayın, böylece kendi yaşam enerjinizi kaybetmezsiniz yada kirletmezsiniz.

Peki; Ali Rıza Gözlüklüoğlu Kimdir?
1971 yılında İstanbul’da doğan Ali Rıza Gözlüklüoğlu, ilk ve orta düzeyindeki eğitimini yine İstanbul’da aldı. Daha sonra Bilkent Üniversitesinde İngiliz Dili Meslek Yüksek Okuluna devam etti ve ardından İstanbul Üniversitesi, Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim
Dalından mezun oldu. Çocukluğundan itibaren gönül verdiği Uzakdoğu Sporlarında yıllarca müsabık, antrenör ve hakem olarak görevler aldıktan sonra bu sporlar hakkındaki bilgisini daha da derinleştirmek için Uzakdoğu’ya gitti ve uzun yıllar orada yaşadı. Çin, Tayland, Hong Kong, Malezya, Tayvan gibi ülkelerde bulunduğu dönemlerde Geleneksel Çin Tıbbı ve Geleneksel Tayland Tıbbı üzerine çeşitli eğitimler aldı. Holistik Şifa ve Vücut Çalışmaları özellikle ilgisini çektiğinden Tayland’da bulunan Watpo Manastırının profesyoneller için açtığı eğitim programlarını tamamladı. Ayrıca Shivagakomarpaj Hastanesinin Geleneksel Tıp ve Masaj eğitimlerini aldı. Özellikle Tıbbi Qigong ile yakından ilgilendiğinden Zhineng Qigong Hastanesinde bulundu ve Uluslararası Medikal Qigong Enstitüsü’nün eğitimprogramlarını başarıyla tamamladı. Bangkok’ta bulunan Chivasom SPA Akademiden çeşitli sertifikalar aldı. Güneydoğu Asya’da birçok yerel şifacı ile çalışma fırsatı buldu. Amerika’da bulunan Omni Hipnoz Merkezinin eğitimlerine katılarak National Guild Of Hypnotist üyesi oldu. Amerika’da bulunan Utah eyaletinde, Randy Shaw ve Matt Sison’dan İleri Düzey Regresyon Hipnoterapi Eğitimleri aldı. Kayropraktör Doktor ve Uygulamalı Kinesiyoloji Diplomatı olan Wally Schmitt’ten “Applied Kinesiology” ve Quintessential Applications Protokolü’nü öğrendi. Ortopedik Cerrah olan Jose Palomar’ın geliştirdiği P-DTR yöntemini öğrendi. Ayrıca EFT,
Refleksoloji, Trauma Releasing Terapi, Buteyko Nefes Terapisi, Rebirthing Nefes Çalışması gibi teknikleri değişik kişi ve kurumlardan öğrendi.
Geleneksel Tayland Tıbbı eğitimi aldığı dönemlerde İç Organ Masajının çok derine işleyen şifa potansiyelini fark edip bu konuda daha ihtisaslaşmış olan kurum ve kişilere ulaşmaya karar verdi. Sırası ile Tao Garden’da Chi Nei Tsang eğitimi aldı. Chivasom Akademi’de Maya Masaj kursuna katıldı. Chiang Mai şehrinin kırsal bölgelerinde yaşayan ve İç Organ Masajı geleneğini sürdüren ailelerle çalışıp bilgisini derinleştirebilme fırsatı buldu.
Profösyonel olarak Holistik Sağlık alanında hizmet vermeye başladıktan sonra hem Türkiye’de ve hemde Asya’da çeşitli kurumlarda görev aldı. Bir şifacı ve Holistik Sağlık danışmanı olarak sayısız insanın bedensel-zihinsel rahatsızlıklarından kurtulmasında ve hayatlarını değiştirmelerinde yönlendirici oldu. Ayrıca Türkiye’de ve Asya’da şöhret olan isimlere danışmanlık yapma fırsatı buldu ve şifaya giden yolculuklarında rehberlik yaptı. Çin’in efsanevi şarkıcısı Wei Wei, Rus popstar Sergey Zhukov ve Türkiye’de çok tanınan Hande Yener, Sinem Kobal, Seray Sever bu isimlerden sadece bir kaçı.
Ali Rıza Gözlüklüoğlu, şu an için Tayland’ın tropik bir adası olan Koh Samui’de yaşamını sürdürmektedir. Yılın belli zamanları Türkiye’ye gelerek bilgi ve tecrübelerini ihtiyaç duyan ve ilgilenen herkesle paylaşmaktadır.
**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

X
X
Chi Nei Tsang 1. Modül
Chi Nei Tsang 1. Modül Ali Rıza Gözlüklüoğlu ile
Stüdyo Biz
0.00

Tarih:7-10 Ekim 2019
Süre:30 saat
Yer:Stüdyo Biz/Ankara
Chi Nei Tsang - İç Organ Chi Masajı Eğitimi 1.modül
**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

Etkinlik Ücreti: 2500 TL
1 Eylül tarihinden önce yapılan kayıtlarda %10 indirim ile 2250 TL
Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

Eğitmen: Ali Rıza Gözlüklüoğlu

Etkinlik İçeriği:
Chi Nei Tsang Nedir?
İç Organ Masajı olarak da adlandırabileceğimiz Chi Nei Tsang binlerce yıllık bilgi ve tecrübenin bir ürünüdür ve insanoğlunun bedensel ve ruhsal şifa arayışı sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Chi Nei Tsang ismini popüler hale getiren ve batıya tanıtan kişi Qigong Ustası Mantak Chia olmuştur. Chia Ustanın
kökleri Çin’e dayanırken doğup, büyüdüğü yer Tayland olduğu için öğretisi hem Geleneksel Çin Tıbbını hem de Tayland Tıbbını içermektedir. İç Organ Masajı,bugün uygulandığı hale dönüşürken Tayland Tıbbı’nın Rüzgar Geçitleri ve Arter Kapama Teknikleri ile Çin’in masaj (Anmo) uygulamaları birleştirilmiştir. İç organların vücudun tamamıyla olan bağlantıları bilindiğinden uygulamalar sadece iç organların olduğu karın bölgesiyle kalmayıp kas ve tendonları, vücudun çeşitli yerlerinde bulunan enerji merkezlerini ve yine vücudun değişik yerlerinde yer alan nabız noktalarını uyarmayı da kapsamaktadır.
Chi Nei Tsang batıya tanıtıldıktan kısa bir süre sonra çok popüler hale gelmiştir. Bunun en büyük sebebi kronik rahatsızlıklarda ve psikolojik sorunlarda sıra dışı iyi sonuçların alınmasıdır. Çin Tıbbına göre her bir iç organ belli bir duyguyu içinde barındırır. Özellikle bağırsaklar sindirim ve boşaltımın yanı sıra lenf sisteminin, endokrin sisteminin ve sinir sisteminin en yoğun olduğu yerdir. Fakat daha önemlisi sinir hücrelerinin yoğunluğundan dolayı İkinci Beyin olarak da adlandırılır.
Bağırsaklardaki tıkanıklıklar doğrudan ruh halimizi ve duygularımızı da etkiler. İşte bu sebepten dolayı fiziksel tıkanıklıkların açılmasıyla duygusal dengeye ve zihinsel bütünlüğe kavuşmak mümkün olmaktadır. Bugün birçok hastalığın stres kaynaklı olduğu artık bilinmektedir ve İç Organ Masajı ile stresin iç organlarımızda ve sinir sistemimizde yarattığı olumsuzluklardan kurtulmak mümkün olmaktadır.
Chi Nei Tsang (CNT) şifa sistemi öğretilirken belli bir sıra takip edilir. Sistem kendi içinde çok detaylı ve kapsamlı olduğu için 5 basamaktan oluşan bir müfredat uygulanır. Bu aşamaları kısaca özetlemek isterim.
1) CNT I. Seviyesinde genellikle karın bölgesinde bulunan tıkanıklıklar ve düğümler tespit edilir ve enerjinin bu bölgede ve iç organlarda özgür bir şekilde akmasını
sağlamak için düğümler çözülür, blokajlar eritilir.
2) CNT II. Seviyesinde hastalığa neden olan negatif enerjinin rüzgâr kanalları ve akupunktur kanalları boyunca peşine düşülür. İç organlar ve standart akupunktur noktaları, hastalığa neden olan negatif enerjiden temizlenir.
3) CNT III. Seviyesinde ise kaslar, tendonlar ve enerji meridyenleri Tok Sen adı verilen ahşap bir çekiç ve keski vasıtası ile uyarılıp, rahatlatılarak tıkanmış enerji veya Chi serbest bırakılır.
4) CNT IV. Ayrıca Karsai Nei Tsang olarak da adlandırılır. Bu seviyede leğen kemiğinin ve cinsel organların olduğu bölümde çalışma yapılarak varlığımızın özünü oluşturan enerji, yani Jing Chi serbest bırakılır. Bunu gerçekleştirmek için cinsel bölgede düğümlenmiş olan lenf, sinir ve damar oluşumları tespit edilip, çözülür.
5) CNT V. Seviyesi Yaşam Nabzı Masajı olarak da adlandırılır ve vücudumuza kan taşıyan damarların üzerinde yapılan çok özel bir çalışmadır. Vücudun çeşitli bölgelerindeki nabız ayarlanarak yavaşlamış, hızlanmış veya tıkanmış olan kan akışı yeniden düzenlenir.

Hastalıkların Nedenleri: Karın Bölgesindeki
Tıkanıklılar ve Blokajlar
Kadim Çin’de yaşamış Taoist bilgeler insanoğlunun karın bölgesinde yer alan iç organlarda enerjitik blokajların oluştuğunu ve bunun neticesinde aynı bölgede fiziksel düğümlerin ortaya çıktığını gözlemişlerdi. Bu tıkanıklıklar, vücudun hayati fonksiyonlarının gerçekleştirildiği merkezde yer alırlar ve yaşam enerjimizin (Chi) akışını kesintiye uğratırlar. Korku, kızgınlık, anksiyete, depresyon ve endişe gibi negatif duygular bize çok zarar verir. Aşırı çalışma, stres, kazalar, ameliyatlar, ilaçlar, toksinler, kötü beslenme ve duruş bozuklukları da sözü edilen iç organ tıkanıklıklarına katkıda bulunan faktörlerdir.

Eski bilgeler uyguladıkları meditasyon yöntemleri ile kendi içlerine dönüp bakabilme yeteneğini geliştirmişlerdi. Evrenin temelini oluşturan Beş Elementin veya Beş Temel Gücün iç organlarla olan bağlantısını keşfeden bu insanlar Mikrokozmos olan insan ile Makrokozmos olan kainatın arasındaki bağlantıyı keşfettiler. İç organların, insanoğluna ait ruhsal gücün özünü içinde barındırdığı anlaşıldı. Yine aynı iç organların fiziksel güç hatlarını da bünyelerinde barındırarak vücudu bir arada tuttuğu ve ona bir şekil verdiği de anlaşıldı. Tıkanmış iç organlar sağlıklı olmayan enerjiyi depo etmeye başladığında taşan bu enerji vücudun diğer sistemlerini veya yüzeylerini olumsuz duygu veya hastalık formunda istila etmeye başlar. Bu negatif duygu ve toksik enerjiler sürekli bir çıkış arayışıyla daimi bir olumsuzluk ve stres döngüsü yaratır. Eğer olumsuz duygular bir çıkış yolu bulamazlarsa organlara yapışırlar veya bir çöplük gibi karın bölgesine dolup orada hareket ederler. Karın bölgesi çöp haline dönüşmüş duyguların bir kısmını işleyebilme kapasitesine sahiptir. Fakat sürekli bir akış olması durumunda ise bu görevi sürdüremez. Göbek deliğinin olduğu bölgede yer alan vücudun enerji merkezi tıkanır ve vücudun geri kalanıyla olan iletişimi kesintiye uğrar.
Chi Nei Tsang: Bloke Olmuş Enerjiyi Temizleme Metodu
Yaşam enerjisi olan Chi, vücudun içinde yer alan enerjibkanalları vasıtasıyla ve ayrıca sinir sistemi, kan damarları veblenf bezleri aracılığıyla da hareket eder. Vücutta yer alan bubsistemler karın bölgesinde yoğunlaşarak diğer uzuvlara geçişler yaparlar ve bu sayede karın bölgesini bir kontrol merkezi haline dönüştürürler. Günler, aylar ve yıllar boyunca biriken stres, endişe ve gerginlik karında toplanır ve genellikle boşaltılamadan orada öylece kalır. Zamanla gelişip
kendini hissettirmeye başlayan bu tıkanıklıklar kan damarlarında, sinir ağlarında ve lenf bezlerinde fiziksel düğümlenmelere neden olur. Sonuç olarak da enerji
sirkülasyonu derece derece bloke olur. Eskiden yaşamış Taoistler, negatif duyguların bir insanın sağlığına ciddi zararlar vererek hem fiziksel hem de ruhsal fonksiyonlarını zayıflatabileceğini fark etmişlerdi. İnsana ait her bir duygu belli bir enerji formuna sahipti ve belli eylemleri gerçekleştirmemiz için ihtiyaç duyduğumuz gücü sağlıyordu. Örneğin korku duygusu, tehlikeden kaçıp uzaklaşabilmemiz için sinir sistemini ve salgı bezlerini uyaracak niteliğe sahipken kızgınlık duygusu ise kendimizi koruyup, savaşabilecek gücü uyandıran niteliğe sahipti. Durum böyle olunca belli olumsuz duyguların kontrolden çıkacak şekilde depo edilmesi sonucu belli hastalıkların oluşumuna zemin hazırladığını anladılar. Duygular ve organlar arasındaki ilişkilerin özel bir döngüye sahip olduğunu da ayrıca belirlediler. Örneğin bir kişinin karnında hissettiği bir düğüm, endişenin göstergesi olabilir ve bu olumsuz duygu karında ve dalakta birikir. Taoistler önemli bir
şeyi keşfetmişlerdi. Herhangi bir rahatsızlığın ardında yatmakta olan toksik maddeler ve negatif güçler vücuttan bir şekilde boşaltıldığında birçok rahatsızlık da kendiliğinden iyileşiyordu. İç organları tıkayan ve karın bölgesinde düğümlerin oluşmasına neden olan negatif enerjiyi dönüştürecek ve yeniden kullanıma sokacak olan bir sanat geliştirdiler ve Chi Nei Tsang olarak isimlendirdiler. Chi Nei Tsang, organların fonksiyonlarını yürütmelerini engelleyen toksinleri, kötü duyguları, aşırı ısıyı veya yetersiz ısı sorununu temizleyen bir şifa sistemidir.

Diğer Şifa Yöntemlerini Tamamlayan Bir Metot Olarak Chi Nei Tsang
Chi Nei Tsang’ı hem bir şifa sanatı hem de bilimsel bir tıbbi yöntem olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu özelliği sayesinde diğer şifa sanatları ve bilimsel uygulamalarla birlikte destekleyici ve tamamlayıcı olarak uygulanabilir. Örneğin Refleksoloji, Psikoloji, Shiatsu, Klasik Masaj ve benzeri terapileri destekleyen ve tamamlayan bir özelliğe sahiptir. Bazı şifa yöntemlerinde ve beden terapilerinde iç organlarla çalışma yapmak genellikle dolaylı bir şekilde gerçekleştirilir. Oysaki Chi Nei Tsang doğrudan iç organlar üzerine yoğunlaşır ve maniplasyonlar iç organları uyaracak şekilde geliştirilmiştir. Chi Nei Tsang ayrıca vücudumuzun içinde yer alan sistemlere enerji sağlayan, güçlendiren ve toksinlerden arındıran en kapsamlı yaklaşımdır. Bu yöntemle negatif etkiler temizlenir ve özellikle bağırsaklardaki blokajlar eritilir, kramplar, düğümler, yaralanmış dokular, baş ağrıları, adet sancıları, kötü kan sirkülâsyonu, bel ağrıları, kısırlık, iktidarsızlık ve sayısız sağlık sorunun şifaya kavuşmasına yardımcı olur. Diğer şifa yöntemleri ile uygulandığında Chi Nei Tsang sayesinde ameliyat ihtiyacının dahi ortadan kalktığı vakalar gözlenmektedir.

Universal Tao ve Chi Nei Tsang
Universal Tao Okulunda (Usta Matak Chia tarafından kurulmuş Qigong Okulu) uygulanan egzersizler kişinin kendine ait enerjisini muhafaza etmesinde yararlı olur. İçsel Gülümseme gibi yada Mikrokozmik Enerji Yörüngesi gibi veya Beş Elementin Füzyonu gibi meditasyonlar enerji kanallarını açar ve organları temizlemek, güçlendirmek için gerekli Chi akışını sağlar. Altı Sağaltıcı Ses gibi egzersizler ise içsel sistemin aşırı ısınmasını önler ve dengeye kavuşmasına yardımcı olur.
Doğrusunu isterseniz Chi Nei Tsang ile diğer şifa sanatları arasındaki en göze çarpan farklılık Universal Tao Okulunun günlük olarak uyguladığı meditasyonlardır. Bu meditasyon çalışmaları hem eğitmenler hem de öğrenciler için maksimum fiziksel ve ruhsal koruma sağlar.

Tüm Chi Nei Tsang Uygulayıcılarının Bilmesi Gereken Hususlar
Toplum ve dinler tarih boyunca insanları almak yerine vermek üzerine programlamıştır. Bu sebeple sağ duyu göz ardı edilmiş ve makul limitlerin ötesinde fedakârlık ve feragat insanların şuuraltılarına programlanmıştır. Bu sebeple uygulayıcının ilk dikkat etmesi gereken şey, yardımcı olacağı
kişiden daha önce kendi sağlığına dikkat etmesi gerekliliğidir ve kendi enerjisini nasıl koruyacağını öğrenmiş olması bir zorunluluktur. Bunu başarabilmek için aşağıda açıklanan maddeleri iyice anlaması ve tatbik etmesi gerekir.
1. İnsan Vücudu Hakkında Bilgi Verilmesi: Organlar, Sistemler ve Dokular İç organların çalışma prensipleri ve fonksiyonları hakkında bilgi edinmek esastır. Lenf sistemi, dolaşım sistemi ve sinir sistemi, enerji kanalları, kaslar ve fasya (bağ doku) mutlaka öğrenildiği gibi ayrıca vücut içinde yer alan tüm bu sistemlerin kendi aralarında nasıl iletişim kurduğu da öğrenilir.

2. Chi Kavramını Anlamak: Yaşamsal Chi’nin ne anlama geldiğini anlamak gerekir ve daha da önemlisi yaşam enerjisi olarak Chi’nin pozitif ve negatif niteliklerini birbirinden ayırabilecek kabiliyete erişmek çok önemlidir. Chi’nin işleyiş mantığını tam olarak anlamadan şifa sanatı uygulayan kişiler kendi vücutlarını
ve enerjilerini başkalarından kaynaklanan negatif etkilerden nasıl koruyabileceklerini kavrayamazlar. Hatta kimi zaman kendileri için depo ettikleri enerjiyi fark etmeden şifa verdikleri kişiye aktararak sağlıklarına zarar da verebilirler. Zamanla Chi Nei Tsang uygulayıcıları mesleki tükenmişlik sendromu ile de karşı karşıya kalabilirler. Çünkü fark etmeden kendi öz enerjilerini tüketme olasılığı vardır. Böyle bir şey başlarına geldiğinde diğer insanların çektikleri acılardan kurtulmalarında onlara yardımcı olmaları zorlaşır.
3. Doğru Tavrı Geliştirmek: Chi Nei Tsang uygulamasının en önemli gerekliliği kişinin hem kendisine hem de başkalarına karşı doğru tavrı geliştirmesidir. Kendisine gelen kişiler tamamen hastalıklı enerji ve hastalıklı duygularla doludurlar ve bu sebeplerden dolayı bir şifacıya iyileşmek için giderler. Tüm
hastalıklarını şifacı vasıtası ile boşaltabilme maksadı güderler. Bu sebeple kendi şifa süreçlerinin sorumluluğunu almayı ret ederler. Başlangıçta şifa için size gelmiş olanların güvenlerini kazanmaya çalışın ama çok önemli bir şey var ki o da asla size bağımlı olmalarına müsaade etmeyin. Onlara dikkatinizi, sevginizi ve ilginizi verirken aynı zamanda kendi başlarına çabalayarak kendi ayaklarının üzerinde nasıl duracaklarını öğretin. Yani onlara kendi vücutları ve enerji sistemleri ile ilgili eğitimler vermeniz gerekir. Sorumluluklarının neler olduğunu onlara açıklayın, böylece kendi yaşam enerjinizi kaybetmezsiniz yada kirletmezsiniz.

Peki; Ali Rıza Gözlüklüoğlu Kimdir?
1971 yılında İstanbul’da doğan Ali Rıza Gözlüklüoğlu, ilk ve orta düzeyindeki eğitimini yine İstanbul’da aldı. Daha sonra Bilkent Üniversitesinde İngiliz Dili Meslek Yüksek Okuluna devam etti ve ardından İstanbul Üniversitesi, Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim
Dalından mezun oldu. Çocukluğundan itibaren gönül verdiği Uzakdoğu Sporlarında yıllarca müsabık, antrenör ve hakem olarak görevler aldıktan sonra bu sporlar hakkındaki bilgisini daha da derinleştirmek için Uzakdoğu’ya gitti ve uzun yıllar orada yaşadı. Çin, Tayland, Hong Kong, Malezya, Tayvan gibi ülkelerde bulunduğu dönemlerde Geleneksel Çin Tıbbı ve Geleneksel Tayland Tıbbı üzerine çeşitli eğitimler aldı. Holistik Şifa ve Vücut Çalışmaları özellikle ilgisini çektiğinden Tayland’da bulunan Watpo Manastırının profesyoneller için açtığı eğitim programlarını tamamladı. Ayrıca Shivagakomarpaj Hastanesinin Geleneksel Tıp ve Masaj eğitimlerini aldı. Özellikle Tıbbi Qigong ile yakından ilgilendiğinden Zhineng Qigong Hastanesinde bulundu ve Uluslararası Medikal Qigong Enstitüsü’nün eğitimprogramlarını başarıyla tamamladı. Bangkok’ta bulunan Chivasom SPA Akademiden çeşitli sertifikalar aldı. Güneydoğu Asya’da birçok yerel şifacı ile çalışma fırsatı buldu. Amerika’da bulunan Omni Hipnoz Merkezinin eğitimlerine katılarak National Guild Of Hypnotist üyesi oldu. Amerika’da bulunan Utah eyaletinde, Randy Shaw ve Matt Sison’dan İleri Düzey Regresyon Hipnoterapi Eğitimleri aldı. Kayropraktör Doktor ve Uygulamalı Kinesiyoloji Diplomatı olan Wally Schmitt’ten “Applied Kinesiology” ve Quintessential Applications Protokolü’nü öğrendi. Ortopedik Cerrah olan Jose Palomar’ın geliştirdiği P-DTR yöntemini öğrendi. Ayrıca EFT,
Refleksoloji, Trauma Releasing Terapi, Buteyko Nefes Terapisi, Rebirthing Nefes Çalışması gibi teknikleri değişik kişi ve kurumlardan öğrendi.
Geleneksel Tayland Tıbbı eğitimi aldığı dönemlerde İç Organ Masajının çok derine işleyen şifa potansiyelini fark edip bu konuda daha ihtisaslaşmış olan kurum ve kişilere ulaşmaya karar verdi. Sırası ile Tao Garden’da Chi Nei Tsang eğitimi aldı. Chivasom Akademi’de Maya Masaj kursuna katıldı. Chiang Mai şehrinin kırsal bölgelerinde yaşayan ve İç Organ Masajı geleneğini sürdüren ailelerle çalışıp bilgisini derinleştirebilme fırsatı buldu.
Profösyonel olarak Holistik Sağlık alanında hizmet vermeye başladıktan sonra hem Türkiye’de ve hemde Asya’da çeşitli kurumlarda görev aldı. Bir şifacı ve Holistik Sağlık danışmanı olarak sayısız insanın bedensel-zihinsel rahatsızlıklarından kurtulmasında ve hayatlarını değiştirmelerinde yönlendirici oldu. Ayrıca Türkiye’de ve Asya’da şöhret olan isimlere danışmanlık yapma fırsatı buldu ve şifaya giden yolculuklarında rehberlik yaptı. Çin’in efsanevi şarkıcısı Wei Wei, Rus popstar Sergey Zhukov ve Türkiye’de çok tanınan Hande Yener, Sinem Kobal, Seray Sever bu isimlerden sadece bir kaçı.
Ali Rıza Gözlüklüoğlu, şu an için Tayland’ın tropik bir adası olan Koh Samui’de yaşamını sürdürmektedir. Yılın belli zamanları Türkiye’ye gelerek bilgi ve tecrübelerini ihtiyaç duyan ve ilgilenen herkesle paylaşmaktadır.
**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

Yorum yaz
Etkinlikle ilgili henüz yorum yazılmadı.
Kapat