Workshopix'te etkinlik eklemek ÜCRETSİZ
Etkinlik eklemek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Bio-Dynamic Kundalini Healing
Haziran
22

Bio-Dynamic Kundalini Healing

Tarih: 22 Haziran 2019
Yer: İstanbul

* Please scroll down for English.

Bio-Dynamic Kundalini, tantrik ve taoist öğretilerin enerji uygulamaları ile modern tıp ve psikolojinin keşif ve bilgilerini birleştirmiş bir tekniktir. Bu çalışma araç olarak kendi bedeninizin enerjisini, yani aynı kavramın farklı kültürlerden doğan isimleri olan; “Kundalini”, “Ki”, “Yaşam Enerjisi”, “İçsel Güç”ü kullanarak insan vücudunun fiziksel, duygusal, zihinsel ve enerjisel seviyelerini şifalandırarak önemli değişiklikler yaratabilir. Her birimiz içimizde engin bir güç kaynağı barındırıyoruz ancak bu büyük enerjinin genellikle var olduğunun farkında bile değiliz ve nasıl yapacağımızı bilmediğimiz için onu neredeyse hiç kullanmıyoruz.

Bu teknik, herhangi bir tecrübe gerektirmediği için herkes tarafından kolaylıkla kullanılıp uygulanabilir. Çalışma süresince kolaylaştırıcının rolü katılımcıya kendi yolculuğunda destek olmak, ona bu süreçte rehberlik etmek ve katılımcının bedenindeki durgun enerjinin yeniden akmasına yardımcı olmaktır.

Bio Dinamik Kundalini Şifası Size:
* Vücudunuzdaki durgun ve sıkışmış enerjinin akışını serbest bırakmanıza yardımcı olacak
* Derin duygusal travmaları bulmanızı ve şifalandırmanızı sağlayacak
* Yaşam ve cinsellik algınıza yeni boyutlar getirecek
* Partnerinizle olan ilişkinizi yeni bir seviyeye taşımanıza yardımcı olacak
* Derin fiziksel, duygusal, zihinsel ve enerjik dönüşüm getirecek
* Bu enerjiyi yalnızca dönüşüm sürecinizde değil, aynı zamanda günlük yaşamınızda da nasıl tanımlayacağınızı ve kullanacağınızı öğretecek
* Kutupluluğunuzu (eril/dişil) keşfetmek ve bunun yaşamınızı nasıl etkileyebileceğini anlamanıza yardımcı olacak

Peki Nasıl?
* Nefesi ve vücuttaki enerji akışını destekleyecek hareketlerin yardımıyla kendinizi tamamen fiziksel acınıza, duygusal travmalarınıza ve bedeninizin içindeki enerjiye bağlayarak
* Duygusal boşaltım tekniklerinin deneyimlenmesi yoluyla
* Geçmişte bizi korumuş olan ancak şu andaki haliyle bedenimizdeki doğal enerji akışını engelleyen zırhları vücutta belirli noktalara basınç uygulama yöntemi (Acupressure) ile çözümleyerek
* Kundalini enerjisinin iyileştirici gücünü kullanarak

Bu çalışma içindeki enerjiyi keşfetmek, bedeninde enerjinin akışına engel olan tıkanıklıkları çözümlemek, cinsel yaşamlarına daha fazla tutku getirmek ve yaşamını dönüştürmek isteyen, her cinsel yönelim ve medeni halden insana açıktır. Bu çalışma ayrıca terapistler, koçlar, şifacılar ve seks terapistlerine yararlı olabilir.

Çalışmaların büyük bölümü partnerli olacaktır. Bir partnerle gelebileceğiniz gibi, tek başınıza da katılabilirsiniz, bu durumda çalışma sırasında eşleştirileceksiniz.

Katılım:
* Tek kişilik katılım 1.250 TL
* Çift katılımı 2.000 TL

10 Mayıs 2019 tarihine kadar erken kayıt indirimi ile katılım
* Tek kişilik katılım 1.000 TL
* Çift katılımı 1.800 TL

Özel Seanslar:
Özel seanslar Flaviu Pop tarafından haftasonu çalışması öncesi ve sonrası verilecektir.

Özel Seans Süresi ve Ücreti:
* 90-120 dakika : 500 TL

2 günlük çalışmaya katılıp özel seansları tecrübe etmek isteyenlere indirim uygulanacaktır.

Flaviu Pop’un Uyguladığı Diğer Şifa ve Koçluk Seansları:
* Bio-Dinamik Kundalini Şifası : 500 TL, (120-150 min)
* İlişkiler, Cinsellik ve Kişisel Gelişim: 500 TL, (90-120 min)

Bu eğitim bir “Anadolu Tapınağı” etkinliğidir.

Tapınaklar yeniden doğuyor. Tüm dünyada, insanlar bir araya gelerek antik tapınakları yeniden inşa ediyorlar. Bu tapınaklar gizem ve antik bilgelik uygulamalarının keşfi, öğretimi ve deneyimlenmesine ev sahipliği yapıyorlar.

Anadolu Tapınağı da bu tapınaklardan biri. Şimdiden ortaya çıkmış durumda. Fiziksel olarak inşa edilene dek Anadolu topraklarında düzenlenen etkinlikler aracılığıyla enerjetik olarak ifade bulmakta.

Bu etkinlikten elde edilen tüm gelir Anadolu Tapınağı’nın inşası için kurulan fona aktarılacaktır.

Flaviu Pop Kimdir?
Benim adım Flaviu Pop. Ulusal ve uluslararası pratiği olan bir eğitmen ve terapistim, verdiğim atölye çalışmalarında ve terapilerde, çalıştığım insanlara yeni bir yaşam dinamiği ve insan ilişkileri dinamiği göstermek için çeşitli teknikleri birleştiriyorum.

2012 yılında Romanya Cluj Napoca'da Albini Merkez’ni kurdum ve bu merkezi zamanla tamamlayıcı ve alternatif tedaviler için multidisipliner bir merkez haline getirdim. Fiziksel, zihinsel, duygusal, enerjik ve manevi her seviyede kilidi açma, özgürleştirme ve geliştirme yoluyla daha derin bir farkındalık deneyimini teşvik etmeyi amaçlayan Bio-Dinamik İyileştirme adında özgün bir terapötik sistem geliştirdim. Kendi yaklaşımımı geleneksel Asya öğretileri ile batı dünyasındaki (Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika) modern keşiflerin karışımı olarak nitelendirebilirim, çalıştığım ve ilham aldığım teknik ve okullar: Reiki, Tantra, Tao, Masaj, Refleksoloji, Karyoprakti, Yeni Alman Tıbbı, Geri Çağırma Şifası, İlişkisel ve Cinsel danışmanlık, Chi Nei Tsang, Su Jok…

Organize ettiğim atölye çalışmaları, inzivalar ve terapilerle katılımcılara daha bilinçli olmaları için ilham vermek istiyorum. Tıkanmalarını çözümlemelerini ve korkularını aşmaları için onları teşvik ediyorum. Yeni deneyimler arayışım ve öğrenmeye olan isteğim, terapi tekniklerimi sürekli dinamik ve gelişme durumunda tutmakta bana yardımcı oluyor.

**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

****************************************************************
Date: 22nd of June, 2019
Place: İstanbul

Bio-Dynamic Kundalini is a technique that combines the energy applications of tantric and taoist teachings with the discovery and knowledge of modern medicine and psychology. This study uses the energy of your own body which are different names of the same concept: “kundalini”, “chi”, “life force”, “Internal Power” as a tool to create significant changes by healing the physical, emotional, mental and energetic levels of the human body. Each of us has a vast power source within us, but we are not even aware that this great energy usually exists, and we hardly use it because we don't know how to do it.

This technique does not require any experience. During the workshop, the role of the facilitator is to support the participant on his journey, to guide him through his-her process, and to help the stagnant energy flow back through the participant's body.

You Will Be Able To:
* Free the flow of stagnant and stuck energy in your body
* Find and heal deep emotional traumas
* Bring new dimensions to your perception of life and sexuality
* Take your relationship with your partner to a new level
* Have deep physical, emotional, mental and energetic transformation
* Learn how to define and use your energy not only in your transformation process, but also in your everyday life
* Discover your polarity (masculine / feminine) and understand how it effects your life

How?
* With the help of movements that support the breath and the energy flow in the body, you can connect yourself to your physical pain, emotional trauma, and energy in your body
* Through personal experimentation of emotional release
* Breaking up the armors which protected us in the past, but now blocks the natural flow of energy in the body by using the method of applying pressure to certain points in the body (Acupressure)
* By experimenting the healing force of the Kundalini energy

This study is open to people from every sexual orientation and marital status who want to explore the energy in them, solve the blockages to let the energy flow in their bodies, to bring more passion to their sex lives and to transform their lives. This study may also be useful to therapists, coaches, healers and sex therapists.

Most of the processes will be partnered. As you can come with a partner, you can join alone, in this case you will be paired during the workshop.

Payment:
* Single participation 1.250 TL
* Couple participation 2.000 TL

Early bird registration discount (May 10, 2019)
* Single participation 1.000 TL
* Couple participation 1.800 TL

Information&Registration:
For any questions, more information and registration, please contact us 

Looking forward to meeting you.

Special Sessions:
Special sessions will be given by Flaviu Pop before and after the weekend workshop

Special Session Time And Fee:
90-120 minutes: 500 TL
Discounts will be applied to those who would like to experience the special sessions.
Other healing and coaching sessions by Flaviu Pop
Bio-Dynamic Kundalini Healing: 500 TL, (120-150 min)
Relationships, Sexuality and Personal Development: 500 TL, (90-120 min)

This is a training of “Anatolian Temple”.

Temples are being reborn. All over the world, people are coming together and reconstructing the ancient temples. These temples are hosting practices of mystery and ancient wisdom being discovered, taught and experienced.

Anatolian Temple is one of those temples. It has been already emerged. It has been manifested energetically and until its physical construction, it is being expressed by events held all around the land of Anatolia.

All proceeds from this training goes to the fund for construction of the Anatolian Temple.

About Flaviu Pop:
My name is Flaviu Pop. I am a trainer and therapist with national and international practice. In the workshops and therapies that I give, I combine a variety of techniques with the intention to show the people that I work with a new dynamic of life and of human relationships.

In 2012 I founded „Albini Center” that became, in time, a multidisciplinary center for complementary and alternative therapies in Cluj Napoca, Romania. I have developed an original therapeutic system called Bio-Dymamic Healing, which aimes to promote a deeper experience of awareness through unlocking, liberation and development on all levels: physical, mental, emotional, energetic and spiritual.

My approach is unique, a mix of traditional Asian schools and use of modern discoveries in the western world: Europe, North and South America.From the techniques and schools I have studied and by which I was inspired, I can remember: Reiki, Tantra, Tao, Massage, Reflexology, Chiropractice, New German Medicine, Recall Healing, Personal development, relational and sexual counseling, Chi Nei Tsang, Su Jok, etc 

Through the workshops, retreats and therapies that I organise, I want to inspire the participants to become more aware. I encourage them to transform their blockages and fears.
My quest for new experiences and new learnings keep my therapeutic techniques in a state of permanent dynamic development.

**You can use the green workshopix message box for participation and detailed information.

X
X
Bio-Dynamic Kundalini Healing
Bio-Dynamic Kundalini Healing
Gelişim İstanbul
0.00

Tarih: 22 Haziran 2019
Yer: İstanbul

* Please scroll down for English.

Bio-Dynamic Kundalini, tantrik ve taoist öğretilerin enerji uygulamaları ile modern tıp ve psikolojinin keşif ve bilgilerini birleştirmiş bir tekniktir. Bu çalışma araç olarak kendi bedeninizin enerjisini, yani aynı kavramın farklı kültürlerden doğan isimleri olan; “Kundalini”, “Ki”, “Yaşam Enerjisi”, “İçsel Güç”ü kullanarak insan vücudunun fiziksel, duygusal, zihinsel ve enerjisel seviyelerini şifalandırarak önemli değişiklikler yaratabilir. Her birimiz içimizde engin bir güç kaynağı barındırıyoruz ancak bu büyük enerjinin genellikle var olduğunun farkında bile değiliz ve nasıl yapacağımızı bilmediğimiz için onu neredeyse hiç kullanmıyoruz.

Bu teknik, herhangi bir tecrübe gerektirmediği için herkes tarafından kolaylıkla kullanılıp uygulanabilir. Çalışma süresince kolaylaştırıcının rolü katılımcıya kendi yolculuğunda destek olmak, ona bu süreçte rehberlik etmek ve katılımcının bedenindeki durgun enerjinin yeniden akmasına yardımcı olmaktır.

Bio Dinamik Kundalini Şifası Size:
* Vücudunuzdaki durgun ve sıkışmış enerjinin akışını serbest bırakmanıza yardımcı olacak
* Derin duygusal travmaları bulmanızı ve şifalandırmanızı sağlayacak
* Yaşam ve cinsellik algınıza yeni boyutlar getirecek
* Partnerinizle olan ilişkinizi yeni bir seviyeye taşımanıza yardımcı olacak
* Derin fiziksel, duygusal, zihinsel ve enerjik dönüşüm getirecek
* Bu enerjiyi yalnızca dönüşüm sürecinizde değil, aynı zamanda günlük yaşamınızda da nasıl tanımlayacağınızı ve kullanacağınızı öğretecek
* Kutupluluğunuzu (eril/dişil) keşfetmek ve bunun yaşamınızı nasıl etkileyebileceğini anlamanıza yardımcı olacak

Peki Nasıl?
* Nefesi ve vücuttaki enerji akışını destekleyecek hareketlerin yardımıyla kendinizi tamamen fiziksel acınıza, duygusal travmalarınıza ve bedeninizin içindeki enerjiye bağlayarak
* Duygusal boşaltım tekniklerinin deneyimlenmesi yoluyla
* Geçmişte bizi korumuş olan ancak şu andaki haliyle bedenimizdeki doğal enerji akışını engelleyen zırhları vücutta belirli noktalara basınç uygulama yöntemi (Acupressure) ile çözümleyerek
* Kundalini enerjisinin iyileştirici gücünü kullanarak

Bu çalışma içindeki enerjiyi keşfetmek, bedeninde enerjinin akışına engel olan tıkanıklıkları çözümlemek, cinsel yaşamlarına daha fazla tutku getirmek ve yaşamını dönüştürmek isteyen, her cinsel yönelim ve medeni halden insana açıktır. Bu çalışma ayrıca terapistler, koçlar, şifacılar ve seks terapistlerine yararlı olabilir.

Çalışmaların büyük bölümü partnerli olacaktır. Bir partnerle gelebileceğiniz gibi, tek başınıza da katılabilirsiniz, bu durumda çalışma sırasında eşleştirileceksiniz.

Katılım:
* Tek kişilik katılım 1.250 TL
* Çift katılımı 2.000 TL

10 Mayıs 2019 tarihine kadar erken kayıt indirimi ile katılım
* Tek kişilik katılım 1.000 TL
* Çift katılımı 1.800 TL

Özel Seanslar:
Özel seanslar Flaviu Pop tarafından haftasonu çalışması öncesi ve sonrası verilecektir.

Özel Seans Süresi ve Ücreti:
* 90-120 dakika : 500 TL

2 günlük çalışmaya katılıp özel seansları tecrübe etmek isteyenlere indirim uygulanacaktır.

Flaviu Pop’un Uyguladığı Diğer Şifa ve Koçluk Seansları:
* Bio-Dinamik Kundalini Şifası : 500 TL, (120-150 min)
* İlişkiler, Cinsellik ve Kişisel Gelişim: 500 TL, (90-120 min)

Bu eğitim bir “Anadolu Tapınağı” etkinliğidir.

Tapınaklar yeniden doğuyor. Tüm dünyada, insanlar bir araya gelerek antik tapınakları yeniden inşa ediyorlar. Bu tapınaklar gizem ve antik bilgelik uygulamalarının keşfi, öğretimi ve deneyimlenmesine ev sahipliği yapıyorlar.

Anadolu Tapınağı da bu tapınaklardan biri. Şimdiden ortaya çıkmış durumda. Fiziksel olarak inşa edilene dek Anadolu topraklarında düzenlenen etkinlikler aracılığıyla enerjetik olarak ifade bulmakta.

Bu etkinlikten elde edilen tüm gelir Anadolu Tapınağı’nın inşası için kurulan fona aktarılacaktır.

Flaviu Pop Kimdir?
Benim adım Flaviu Pop. Ulusal ve uluslararası pratiği olan bir eğitmen ve terapistim, verdiğim atölye çalışmalarında ve terapilerde, çalıştığım insanlara yeni bir yaşam dinamiği ve insan ilişkileri dinamiği göstermek için çeşitli teknikleri birleştiriyorum.

2012 yılında Romanya Cluj Napoca'da Albini Merkez’ni kurdum ve bu merkezi zamanla tamamlayıcı ve alternatif tedaviler için multidisipliner bir merkez haline getirdim. Fiziksel, zihinsel, duygusal, enerjik ve manevi her seviyede kilidi açma, özgürleştirme ve geliştirme yoluyla daha derin bir farkındalık deneyimini teşvik etmeyi amaçlayan Bio-Dinamik İyileştirme adında özgün bir terapötik sistem geliştirdim. Kendi yaklaşımımı geleneksel Asya öğretileri ile batı dünyasındaki (Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika) modern keşiflerin karışımı olarak nitelendirebilirim, çalıştığım ve ilham aldığım teknik ve okullar: Reiki, Tantra, Tao, Masaj, Refleksoloji, Karyoprakti, Yeni Alman Tıbbı, Geri Çağırma Şifası, İlişkisel ve Cinsel danışmanlık, Chi Nei Tsang, Su Jok…

Organize ettiğim atölye çalışmaları, inzivalar ve terapilerle katılımcılara daha bilinçli olmaları için ilham vermek istiyorum. Tıkanmalarını çözümlemelerini ve korkularını aşmaları için onları teşvik ediyorum. Yeni deneyimler arayışım ve öğrenmeye olan isteğim, terapi tekniklerimi sürekli dinamik ve gelişme durumunda tutmakta bana yardımcı oluyor.

**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

****************************************************************
Date: 22nd of June, 2019
Place: İstanbul

Bio-Dynamic Kundalini is a technique that combines the energy applications of tantric and taoist teachings with the discovery and knowledge of modern medicine and psychology. This study uses the energy of your own body which are different names of the same concept: “kundalini”, “chi”, “life force”, “Internal Power” as a tool to create significant changes by healing the physical, emotional, mental and energetic levels of the human body. Each of us has a vast power source within us, but we are not even aware that this great energy usually exists, and we hardly use it because we don't know how to do it.

This technique does not require any experience. During the workshop, the role of the facilitator is to support the participant on his journey, to guide him through his-her process, and to help the stagnant energy flow back through the participant's body.

You Will Be Able To:
* Free the flow of stagnant and stuck energy in your body
* Find and heal deep emotional traumas
* Bring new dimensions to your perception of life and sexuality
* Take your relationship with your partner to a new level
* Have deep physical, emotional, mental and energetic transformation
* Learn how to define and use your energy not only in your transformation process, but also in your everyday life
* Discover your polarity (masculine / feminine) and understand how it effects your life

How?
* With the help of movements that support the breath and the energy flow in the body, you can connect yourself to your physical pain, emotional trauma, and energy in your body
* Through personal experimentation of emotional release
* Breaking up the armors which protected us in the past, but now blocks the natural flow of energy in the body by using the method of applying pressure to certain points in the body (Acupressure)
* By experimenting the healing force of the Kundalini energy

This study is open to people from every sexual orientation and marital status who want to explore the energy in them, solve the blockages to let the energy flow in their bodies, to bring more passion to their sex lives and to transform their lives. This study may also be useful to therapists, coaches, healers and sex therapists.

Most of the processes will be partnered. As you can come with a partner, you can join alone, in this case you will be paired during the workshop.

Payment:
* Single participation 1.250 TL
* Couple participation 2.000 TL

Early bird registration discount (May 10, 2019)
* Single participation 1.000 TL
* Couple participation 1.800 TL

Information&Registration:
For any questions, more information and registration, please contact us 

Looking forward to meeting you.

Special Sessions:
Special sessions will be given by Flaviu Pop before and after the weekend workshop

Special Session Time And Fee:
90-120 minutes: 500 TL
Discounts will be applied to those who would like to experience the special sessions.
Other healing and coaching sessions by Flaviu Pop
Bio-Dynamic Kundalini Healing: 500 TL, (120-150 min)
Relationships, Sexuality and Personal Development: 500 TL, (90-120 min)

This is a training of “Anatolian Temple”.

Temples are being reborn. All over the world, people are coming together and reconstructing the ancient temples. These temples are hosting practices of mystery and ancient wisdom being discovered, taught and experienced.

Anatolian Temple is one of those temples. It has been already emerged. It has been manifested energetically and until its physical construction, it is being expressed by events held all around the land of Anatolia.

All proceeds from this training goes to the fund for construction of the Anatolian Temple.

About Flaviu Pop:
My name is Flaviu Pop. I am a trainer and therapist with national and international practice. In the workshops and therapies that I give, I combine a variety of techniques with the intention to show the people that I work with a new dynamic of life and of human relationships.

In 2012 I founded „Albini Center” that became, in time, a multidisciplinary center for complementary and alternative therapies in Cluj Napoca, Romania. I have developed an original therapeutic system called Bio-Dymamic Healing, which aimes to promote a deeper experience of awareness through unlocking, liberation and development on all levels: physical, mental, emotional, energetic and spiritual.

My approach is unique, a mix of traditional Asian schools and use of modern discoveries in the western world: Europe, North and South America.From the techniques and schools I have studied and by which I was inspired, I can remember: Reiki, Tantra, Tao, Massage, Reflexology, Chiropractice, New German Medicine, Recall Healing, Personal development, relational and sexual counseling, Chi Nei Tsang, Su Jok, etc 

Through the workshops, retreats and therapies that I organise, I want to inspire the participants to become more aware. I encourage them to transform their blockages and fears.
My quest for new experiences and new learnings keep my therapeutic techniques in a state of permanent dynamic development.

**You can use the green workshopix message box for participation and detailed information.

Yorum yaz
Etkinlikle ilgili henüz yorum yazılmadı.
Kapat