Workshopix'te etkinlik eklemek ÜCRETSİZ
Etkinlik eklemek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Godfrey Devereux ile Bütünlükle Yoga Öğretmek / Teaching Yoga From Who
Nisan
04

Godfrey Devereux ile Bütünlükle Yoga Öğretmek / Teaching Yoga From Wholeness with Godfrey Devereux

Tarih: 4-18 Nisan 2020
Yer: Nefess Yoga
Godfrey Devereux ile Bütünlükle Yoga Öğretmek /
Teaching Yoga From Wholeness with Godfrey Devereux
300 Saatlik İleri Seviye Programı’na dahil olan seçmeli modüllerdendir.
**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

İçerik:
*Program dili İngilizce olacaktır. İhtiyaç halinde simültane çeviri yapılacaktır. Modüller birbirinden ayrı alınabilmektedir.
*This Program will be in English. Modules can be taken seperately.

Ücret:
Tüm Program(Whole program): 3300 TL + KDV
Nefess Yoga Üyelerine(For Nefess Members): 3100 TL + KDV
Nefess Yoga Mezunlarına(For Nefess Alumni): 2900 TL+ KDV

17 Şubat'a kadar erken ödeme(Early bird till 17th February): 2900 TL+ KDV
Mezunlara erken ödeme(Early bird for Nefess Alunmi): 2500 TL+ KDV
Nefess Yoga olarak; sunduğumuz ayrıcalıklar ve ödeme planı konularında sizinle bire bir iletişime geçerek size en uygun çözümleri sunmamız için, sayfanın sonundaki formu doldurabilir veya nefessyogaegitim@gmail.com e-posta adresi ile Helin Kutlan ile iletişime geçebilirsiniz.

Godfrey Devereux ile Bütünlükle Yoga Öğretmek
Spiritüel Giriş:
spiritüel bir pratik olarak yoga pozları üzerine çalışma. Bu tek bir atölye çalışması olup herkese açıktır.
Bu iki günlük atölye çalışmasında, yoga pozları spiritüel bir pratik olarak takdim edilecektir. Bütün spiritüel pratikler bedende vuku bulur ama sadece yoga pozları doğrudan beden vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bu oldukça incelikli bir çalışma olup beşeri spiritüalizme erişme ve bunu entegre etme yolunda en güçlü araçtır. Gücü ve verimliliği, bedenin, dinamik, zeki tabiatıyla uyum içerisinde telaffuz edilmesine bağlıdır. Bedenin kolayca açılan spiritüel bir geçiş noktası olmasını sağlayacak basit ama incelikli yollar öğreneceksiniz. Bu yolları esnekliğiniz, gücünüz, pozlarda hizanız veya deneyiminiz ne olursa olsun ne şekilde uygulayacağınızı net bir biçimde göreceksiniz.
Tarih: 4-5 Nisan 2020 / 10:30-18:30
Ücret: 840 TL + KDV

Bedeni Uyandırmak: bedenin zekasını uyandıran aşamalı, erişilmesi kolay bir pratiktir.
Bütün bedeni duyarlı kılmak ve uyandırmak için güvenli, güçlü bir pratik, dört aşamada gösterilecektir. Haftasonu atölye çalışmasına katılanlar bu seanslardan tercih ettikleri herhangi birine katılabilir, diğerlerinin ise bütün dört seansa da katılması gerekir.

Bu dört günlük atölye çalışmasında, bedenin zekasına dayanan güçlü bir pratik öğretilecektir. Bu pratik tek bir akış halinde üç aşamadan ibaret olup her bir aşama ayrı ayrı da uygulanabilir. İlk enerji kazanma evresi, bedeni duyarlılaştıran ve enerji katarak açan aya selamlardan ayakta pozlara doğru ilerleyen bir seridir. İkinci içselleştirme evresi, farkındalığı derinden içselleştirmeyi sağlarken bedeni de duyarlılaştıran ve açan herkese uygun oturma pozlarından ibaret bir akıştır. Üçüncü besleyici evre ise bedeni besleyen ve zihni sessizleştiren omurga ve/ya herkese uygun ters duruşlar arasında alternatifler sunar.
Tarih: 6-9 Nisan 2020 / 18:30-21:30
Ücret: 600 TL + KDV (Nefess Üye ve Mezunlarına 550 TL + KDV)

Kaybolmuş Meditasyon Sanatı,1. Bölüm.
Herkese açıktır.
Tarih: 10 Nisan 2020 / 18:30-21:30

Kaybolmuş Meditasyon Sanatı, 2. Bölüm.
Herkese açıktır.
Tarih: 17 Nisan 2020 / 18:30-21:30

Meditasyon, hem bir pratik hem de zihinsel bir haldir. Bunların ikisinde de kontrol ve zihnin arınmasının kısıtlanması gerekmez. Durum tam aksidir. Meditasyon sanatı, sadece farkındalığın yoğun bir biçimde kendine katlanmasıdır. Bu içe katlanma sadece yakınlık sayesinde gerçekleşebilir, kontrolle değil. Bedende ve zihinde gerçekten olup bitene yakınlaşınca, farkındalık nihayet kendi zeki mevcudiyetiyle karşılaşır. Bu karşılaşma ne kadar sıklıkla gerçekleşirse, bir daha yaşanması o kadar kolaylaşır. Meditasyonun güçlüğü gerçek anlamda her türlü çabayı ve niyeti bırakmaktır. İki kısımdan oluşan bu atölye çalışması, meditasyon halindeki zihne erişmek için basit ama güçlü anahtarlar sunacaktır.
Tek Modül: 200 TL + KDV
İki Modül: 360 TL + KDV

Yoga Öğretmek: Kademeli talimat verme sanatı. Eğitmenlere ve eğitmenlik eğitimi alanlara yöneliktir.
Bu atölye çalışmasında, güvenle ve verimli bir biçimde yoga pozlarını öğretmenin kalbinde yatan unsurlar açıklanacaktır. Kademeli olarak ve nazikçe bedeni uyandıran, açan ve entegre eden, aynı anda da zihni yatıştıran ve netleştiren poz serileri geliştirmeye dayanır. Ancak poz serilemenin verimi, eşit ölçüde sözlü talimatların kademeli olarak ilerlemesine de bağlıdır. Bu ikinci, daha incelikli ve güçlü ilerleme, pozun şekline girmeyi güçlü bir spiritüel pratiğe dönüştürerek pozları besleyen şeydir.
Tarih: 11 Nisan 2020 / 10:30-18:30

Yoga Öğretmek: Bütün üzerinden, bütüne doğru öğretme.
Herkese açıktır.
Bu atölye çalışması, yoga pozlarını, beden, nefes ve farkındalık gibi pek çok düzeyde bütünlük deneyimini derinlemesine yaşamaya dönük bir deneyim olarak öğretmeyi ele alır. Öğrencilerinizin bütünlüğün mevcudiyetini deneyimlemesini kolaylaştıracak şekilde serilerin nasıl oluşturacağı gösterilir. Aynı anda da mevcudiyeti ve bütünün gücünü netleştirmek için nefesin, bedenin, zihnin ve farkındalığın tabiatının nasıl kullanılacağını göreceksiniz.
Tarih: 12 Nisan 2020 / 10:30-18:30
Tek Modül: 450 TL + KDV
İki Modül: 840 TL + KDV

Pranayama Sanatı: Pranayama üzerine dört kısımdan oluşan bir derstir.
Herkese açıktır.
Bu derste incelikli pranayama sanatına gireceksiniz. Hem rafine bir çaba gerektiren aktif pranayama hem de derinden teslimiyet ve içsel farkındalığa yönelme gerektiren pasif pranayama pratikleri göreceksiniz. Her ikisi bir bütün olarak hem nefesinizin gerginlikten ve kısıtlamalardan özgürleşmesini sağlayacak hem de derin nefes alıp vermeye iştirak eden temel yapısal kasları güçlendirecektir.
Tarih: 13-16 Nisan 2020 / 18:30-21:30
Ücret: 720 TL + KDV (Nefess Mezunlarına 600 TL + KDV)

Kalpten Kalbe: Cinsel olmayan yakınlık sanatı
Herkese açıktır.
Sadece biyolojik varlıklar değiliz. Aynı zamanda özü koşulsuz sevgi olan spiritüel varlıklarız. Spiritüel tabiatımızın, biyolojik ihtiyaçlarımızı karşılarken genelde bir kenara atılan kendine mahsus ihtiyaçları vardır. Bunlardan biri de sevgi sunmaktır. Bir başkasının bunu alması gerekir. İkisi bir arada çağdaş insan kültürünün ne desteklediği ne de anladığı yoğun bir yakınlık özlemi doğurur. Bu atölye çalışmasında, başkalarıyla yakın, cinsel olmayan bir alışveriş içinde sizi siz yapan sevgiyi açığa çıkarıp sunmanız için basit, güvenli ‘oyunlardan’ ibaret bir seri öğreneceksiniz.
Tarih: 18 Nisan 2020 / 10:30-18:30
Ücret: 420 TL + KDV

The Spiritual Doorway: yoga posture praxis as spiritual practice.
this would be a complete workshop, Open to everyone..
This two day workshop will present yoga posture practice as a spiritual practice. While all spiritual practice takes place within the body, only yoga postures work directly through the body. This is a very subtle, but the most potent way to access and integrate human spirituality. Its power and effectiveness depend on the body being articulated in harmony with its dynamic, intelligent nature. You will be presented with the simple, but subtle and potent, keys with which the body can become an easily opened spiritual doorway. You will be clearly shown how to put these keys into practice no matter how flexible, strong, aligned or experienced you may be.
Date: 4-5 April 2020 / 10:30-18:30
Fee: 840 TL + VAT

Awakening The Body:presenting a gradual, accessible practice that awakens the intelligence of the body.
This would be a four step presentation of a safe, potent praxis for sensitising and awakening the whole body. Those attending the weekend can attend any of the sessions, others must attend all four.
This four day workshop will present you with a potent practice based on the intelligence of the body. The practice is in three phases that constitute a single flow, but each phase can also be practiced separately. The first Energising phase is based on a developing progression of moon salutations and standing poses which sensitise and open the body while energising it. The second Internalising phase is based on a flow of accessible seated postures which sensitise and open the body while deeply internalising awareness. The third Nourishing phase presents and alternatives between supine and or accessible inverted postures that nourish body and quieten mind.
Date: 6-9 April 2020 / 18:30-21:30
Fee: 600 TL + VAT (For Nefess Members and Alumni 550 TL + VAT)

The Lost Art Of Meditation part one. Open to everyone..
Date: 10 April 2020/ 18:30-21:30

The Lost Art Of Meditation part two. Open to everyone.
Date: 17 April 2020/ 18:30-21:30
Meditation is both a practice and a state of mind. In neither case is control, restraint of purification of mind required. Quite the reverse. The art of meditation is simply the deep infolding of awareness into itself. This infolding can only come by way of intimacy, not control. In becoming intimate with what is actually happening, in body and mind awareness eventually encounters its own intelligent presence. The more often this encounter happens the more easily it happens again. The challenge of meditation is to truly let go, of all effort and intention. This two part workshop will present you with the simple but potent keys to accessing the meditative mind.
One Module: 200 TL + VAT
Two Modules: 360 TL + VAT

Teaching Yoga: The art of progressive instruction. For teachers and teacher trainees.
This workshop will clarify the deep heart of teaching yoga postures safely and effectively. This is based on developing sequences of postures that gradually and gently awaken, open and integrate the body, while simultaneously calming and clarifying mind. However, the effectiveness of postural sequencing depends equally on progressive development of verbal instruction. This second, more subtle and powerful, progression is what fertilises the postures transforming postural shape-making into a powerful spiritual practice.
Date: 11 April 2020 / 10:30-18:30

Teaching Yoga: Teaching from and to wholeness. Open to everyone.
This workshop will present the teaching of yoga postures as an invitation to deeply experience the presence of wholeness on many levels: body, breath and awareness.You will be shown how to develop sequences that make it more easy for your students to experience the presence of wholeness. At the same time you will be shown how to use the nature of the breath, the body, mind and awareness to clarify the presence and power of wholeness.
Date: 12 April 2020 / 10:30-18:30
Two Modules: 840 TL + VAT

The Art Of Pranayama. a four part course in pranayama, Open to everyone.
This course will immerse you in the subtle art of pranayama. You will be presented both with active pranayama practices that require refined effort and passive pranayama practices that invite a deep surrender and infolding of awareness. In combination they will make it possiblef or your breath to become free from trension and restriction, while strengthening the core structural muscles that particpate in breathing deeply.
Date: 13-16 April 2020 / 18:30-21:30
Fee: 720 TL + VAT (For Nefess Alumni 600 TL + VAT)

Heart To Heart: the art of non-sexual intimacy. Open to everyone.
We are not only biological beings. We are also spiritual beings whose essence is unconditional love. Our spiritual nature generates its own deep needs that are often sidelined as we fulfil our biological needs. One of these deep is needs is the need to give love. The other is to receive it. Together they generate a deep longing for intimacy that is neither supported nor understood by contemporary human culture. This workshop will present you with a series of simple, safe ‘games’ through which you can uncover and release the love that you are in intimate, non sexual exchange with others.
Date: 18 April 2020 /10:30-18:30
Fee: 420 TL + VAT
** Please use the workshopix message box in the bottom right corner for attendance and detailed information.

X
X
Godfrey Devereux ile Bütünlükle Yoga Öğretmek / Teaching Yoga From Wholeness with Godfrey Devereux
Godfrey Devereux ile Bütünlükle Yoga Öğretmek / Teaching Yoga From Wholeness with Godfrey Devereux
Nefess Yoga
0.00

Tarih: 4-18 Nisan 2020
Yer: Nefess Yoga
Godfrey Devereux ile Bütünlükle Yoga Öğretmek /
Teaching Yoga From Wholeness with Godfrey Devereux
300 Saatlik İleri Seviye Programı’na dahil olan seçmeli modüllerdendir.
**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

İçerik:
*Program dili İngilizce olacaktır. İhtiyaç halinde simültane çeviri yapılacaktır. Modüller birbirinden ayrı alınabilmektedir.
*This Program will be in English. Modules can be taken seperately.

Ücret:
Tüm Program(Whole program): 3300 TL + KDV
Nefess Yoga Üyelerine(For Nefess Members): 3100 TL + KDV
Nefess Yoga Mezunlarına(For Nefess Alumni): 2900 TL+ KDV

17 Şubat'a kadar erken ödeme(Early bird till 17th February): 2900 TL+ KDV
Mezunlara erken ödeme(Early bird for Nefess Alunmi): 2500 TL+ KDV
Nefess Yoga olarak; sunduğumuz ayrıcalıklar ve ödeme planı konularında sizinle bire bir iletişime geçerek size en uygun çözümleri sunmamız için, sayfanın sonundaki formu doldurabilir veya nefessyogaegitim@gmail.com e-posta adresi ile Helin Kutlan ile iletişime geçebilirsiniz.

Godfrey Devereux ile Bütünlükle Yoga Öğretmek
Spiritüel Giriş:
spiritüel bir pratik olarak yoga pozları üzerine çalışma. Bu tek bir atölye çalışması olup herkese açıktır.
Bu iki günlük atölye çalışmasında, yoga pozları spiritüel bir pratik olarak takdim edilecektir. Bütün spiritüel pratikler bedende vuku bulur ama sadece yoga pozları doğrudan beden vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bu oldukça incelikli bir çalışma olup beşeri spiritüalizme erişme ve bunu entegre etme yolunda en güçlü araçtır. Gücü ve verimliliği, bedenin, dinamik, zeki tabiatıyla uyum içerisinde telaffuz edilmesine bağlıdır. Bedenin kolayca açılan spiritüel bir geçiş noktası olmasını sağlayacak basit ama incelikli yollar öğreneceksiniz. Bu yolları esnekliğiniz, gücünüz, pozlarda hizanız veya deneyiminiz ne olursa olsun ne şekilde uygulayacağınızı net bir biçimde göreceksiniz.
Tarih: 4-5 Nisan 2020 / 10:30-18:30
Ücret: 840 TL + KDV

Bedeni Uyandırmak: bedenin zekasını uyandıran aşamalı, erişilmesi kolay bir pratiktir.
Bütün bedeni duyarlı kılmak ve uyandırmak için güvenli, güçlü bir pratik, dört aşamada gösterilecektir. Haftasonu atölye çalışmasına katılanlar bu seanslardan tercih ettikleri herhangi birine katılabilir, diğerlerinin ise bütün dört seansa da katılması gerekir.

Bu dört günlük atölye çalışmasında, bedenin zekasına dayanan güçlü bir pratik öğretilecektir. Bu pratik tek bir akış halinde üç aşamadan ibaret olup her bir aşama ayrı ayrı da uygulanabilir. İlk enerji kazanma evresi, bedeni duyarlılaştıran ve enerji katarak açan aya selamlardan ayakta pozlara doğru ilerleyen bir seridir. İkinci içselleştirme evresi, farkındalığı derinden içselleştirmeyi sağlarken bedeni de duyarlılaştıran ve açan herkese uygun oturma pozlarından ibaret bir akıştır. Üçüncü besleyici evre ise bedeni besleyen ve zihni sessizleştiren omurga ve/ya herkese uygun ters duruşlar arasında alternatifler sunar.
Tarih: 6-9 Nisan 2020 / 18:30-21:30
Ücret: 600 TL + KDV (Nefess Üye ve Mezunlarına 550 TL + KDV)

Kaybolmuş Meditasyon Sanatı,1. Bölüm.
Herkese açıktır.
Tarih: 10 Nisan 2020 / 18:30-21:30

Kaybolmuş Meditasyon Sanatı, 2. Bölüm.
Herkese açıktır.
Tarih: 17 Nisan 2020 / 18:30-21:30

Meditasyon, hem bir pratik hem de zihinsel bir haldir. Bunların ikisinde de kontrol ve zihnin arınmasının kısıtlanması gerekmez. Durum tam aksidir. Meditasyon sanatı, sadece farkındalığın yoğun bir biçimde kendine katlanmasıdır. Bu içe katlanma sadece yakınlık sayesinde gerçekleşebilir, kontrolle değil. Bedende ve zihinde gerçekten olup bitene yakınlaşınca, farkındalık nihayet kendi zeki mevcudiyetiyle karşılaşır. Bu karşılaşma ne kadar sıklıkla gerçekleşirse, bir daha yaşanması o kadar kolaylaşır. Meditasyonun güçlüğü gerçek anlamda her türlü çabayı ve niyeti bırakmaktır. İki kısımdan oluşan bu atölye çalışması, meditasyon halindeki zihne erişmek için basit ama güçlü anahtarlar sunacaktır.
Tek Modül: 200 TL + KDV
İki Modül: 360 TL + KDV

Yoga Öğretmek: Kademeli talimat verme sanatı. Eğitmenlere ve eğitmenlik eğitimi alanlara yöneliktir.
Bu atölye çalışmasında, güvenle ve verimli bir biçimde yoga pozlarını öğretmenin kalbinde yatan unsurlar açıklanacaktır. Kademeli olarak ve nazikçe bedeni uyandıran, açan ve entegre eden, aynı anda da zihni yatıştıran ve netleştiren poz serileri geliştirmeye dayanır. Ancak poz serilemenin verimi, eşit ölçüde sözlü talimatların kademeli olarak ilerlemesine de bağlıdır. Bu ikinci, daha incelikli ve güçlü ilerleme, pozun şekline girmeyi güçlü bir spiritüel pratiğe dönüştürerek pozları besleyen şeydir.
Tarih: 11 Nisan 2020 / 10:30-18:30

Yoga Öğretmek: Bütün üzerinden, bütüne doğru öğretme.
Herkese açıktır.
Bu atölye çalışması, yoga pozlarını, beden, nefes ve farkındalık gibi pek çok düzeyde bütünlük deneyimini derinlemesine yaşamaya dönük bir deneyim olarak öğretmeyi ele alır. Öğrencilerinizin bütünlüğün mevcudiyetini deneyimlemesini kolaylaştıracak şekilde serilerin nasıl oluşturacağı gösterilir. Aynı anda da mevcudiyeti ve bütünün gücünü netleştirmek için nefesin, bedenin, zihnin ve farkındalığın tabiatının nasıl kullanılacağını göreceksiniz.
Tarih: 12 Nisan 2020 / 10:30-18:30
Tek Modül: 450 TL + KDV
İki Modül: 840 TL + KDV

Pranayama Sanatı: Pranayama üzerine dört kısımdan oluşan bir derstir.
Herkese açıktır.
Bu derste incelikli pranayama sanatına gireceksiniz. Hem rafine bir çaba gerektiren aktif pranayama hem de derinden teslimiyet ve içsel farkındalığa yönelme gerektiren pasif pranayama pratikleri göreceksiniz. Her ikisi bir bütün olarak hem nefesinizin gerginlikten ve kısıtlamalardan özgürleşmesini sağlayacak hem de derin nefes alıp vermeye iştirak eden temel yapısal kasları güçlendirecektir.
Tarih: 13-16 Nisan 2020 / 18:30-21:30
Ücret: 720 TL + KDV (Nefess Mezunlarına 600 TL + KDV)

Kalpten Kalbe: Cinsel olmayan yakınlık sanatı
Herkese açıktır.
Sadece biyolojik varlıklar değiliz. Aynı zamanda özü koşulsuz sevgi olan spiritüel varlıklarız. Spiritüel tabiatımızın, biyolojik ihtiyaçlarımızı karşılarken genelde bir kenara atılan kendine mahsus ihtiyaçları vardır. Bunlardan biri de sevgi sunmaktır. Bir başkasının bunu alması gerekir. İkisi bir arada çağdaş insan kültürünün ne desteklediği ne de anladığı yoğun bir yakınlık özlemi doğurur. Bu atölye çalışmasında, başkalarıyla yakın, cinsel olmayan bir alışveriş içinde sizi siz yapan sevgiyi açığa çıkarıp sunmanız için basit, güvenli ‘oyunlardan’ ibaret bir seri öğreneceksiniz.
Tarih: 18 Nisan 2020 / 10:30-18:30
Ücret: 420 TL + KDV

The Spiritual Doorway: yoga posture praxis as spiritual practice.
this would be a complete workshop, Open to everyone..
This two day workshop will present yoga posture practice as a spiritual practice. While all spiritual practice takes place within the body, only yoga postures work directly through the body. This is a very subtle, but the most potent way to access and integrate human spirituality. Its power and effectiveness depend on the body being articulated in harmony with its dynamic, intelligent nature. You will be presented with the simple, but subtle and potent, keys with which the body can become an easily opened spiritual doorway. You will be clearly shown how to put these keys into practice no matter how flexible, strong, aligned or experienced you may be.
Date: 4-5 April 2020 / 10:30-18:30
Fee: 840 TL + VAT

Awakening The Body:presenting a gradual, accessible practice that awakens the intelligence of the body.
This would be a four step presentation of a safe, potent praxis for sensitising and awakening the whole body. Those attending the weekend can attend any of the sessions, others must attend all four.
This four day workshop will present you with a potent practice based on the intelligence of the body. The practice is in three phases that constitute a single flow, but each phase can also be practiced separately. The first Energising phase is based on a developing progression of moon salutations and standing poses which sensitise and open the body while energising it. The second Internalising phase is based on a flow of accessible seated postures which sensitise and open the body while deeply internalising awareness. The third Nourishing phase presents and alternatives between supine and or accessible inverted postures that nourish body and quieten mind.
Date: 6-9 April 2020 / 18:30-21:30
Fee: 600 TL + VAT (For Nefess Members and Alumni 550 TL + VAT)

The Lost Art Of Meditation part one. Open to everyone..
Date: 10 April 2020/ 18:30-21:30

The Lost Art Of Meditation part two. Open to everyone.
Date: 17 April 2020/ 18:30-21:30
Meditation is both a practice and a state of mind. In neither case is control, restraint of purification of mind required. Quite the reverse. The art of meditation is simply the deep infolding of awareness into itself. This infolding can only come by way of intimacy, not control. In becoming intimate with what is actually happening, in body and mind awareness eventually encounters its own intelligent presence. The more often this encounter happens the more easily it happens again. The challenge of meditation is to truly let go, of all effort and intention. This two part workshop will present you with the simple but potent keys to accessing the meditative mind.
One Module: 200 TL + VAT
Two Modules: 360 TL + VAT

Teaching Yoga: The art of progressive instruction. For teachers and teacher trainees.
This workshop will clarify the deep heart of teaching yoga postures safely and effectively. This is based on developing sequences of postures that gradually and gently awaken, open and integrate the body, while simultaneously calming and clarifying mind. However, the effectiveness of postural sequencing depends equally on progressive development of verbal instruction. This second, more subtle and powerful, progression is what fertilises the postures transforming postural shape-making into a powerful spiritual practice.
Date: 11 April 2020 / 10:30-18:30

Teaching Yoga: Teaching from and to wholeness. Open to everyone.
This workshop will present the teaching of yoga postures as an invitation to deeply experience the presence of wholeness on many levels: body, breath and awareness.You will be shown how to develop sequences that make it more easy for your students to experience the presence of wholeness. At the same time you will be shown how to use the nature of the breath, the body, mind and awareness to clarify the presence and power of wholeness.
Date: 12 April 2020 / 10:30-18:30
Two Modules: 840 TL + VAT

The Art Of Pranayama. a four part course in pranayama, Open to everyone.
This course will immerse you in the subtle art of pranayama. You will be presented both with active pranayama practices that require refined effort and passive pranayama practices that invite a deep surrender and infolding of awareness. In combination they will make it possiblef or your breath to become free from trension and restriction, while strengthening the core structural muscles that particpate in breathing deeply.
Date: 13-16 April 2020 / 18:30-21:30
Fee: 720 TL + VAT (For Nefess Alumni 600 TL + VAT)

Heart To Heart: the art of non-sexual intimacy. Open to everyone.
We are not only biological beings. We are also spiritual beings whose essence is unconditional love. Our spiritual nature generates its own deep needs that are often sidelined as we fulfil our biological needs. One of these deep is needs is the need to give love. The other is to receive it. Together they generate a deep longing for intimacy that is neither supported nor understood by contemporary human culture. This workshop will present you with a series of simple, safe ‘games’ through which you can uncover and release the love that you are in intimate, non sexual exchange with others.
Date: 18 April 2020 /10:30-18:30
Fee: 420 TL + VAT
** Please use the workshopix message box in the bottom right corner for attendance and detailed information.

Yorum yaz
Etkinlikle ilgili henüz yorum yazılmadı.
Kapat