Workshopix'te etkinlik eklemek ÜCRETSİZ
Etkinlik eklemek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Seda Shambhavi ile Holistik Yoga Derinleşme ve Uzmanlaşma Seda Shambav
Şubat
02

Seda Shambhavi ile Holistik Yoga Derinleşme ve Uzmanlaşma

Tarih: 2 Şubat 2019        9:30 - 18:30
Yer: Hideaway Yoga Studio - Datça / Muğla

 

HOLİSTİK YOGA DERİNLEŞME (100 saat) VE UZMANLAŞMA (200 saat) EĞİTİMİ- DATÇA – SEDA SHAMBHAVİ 
Holistik Yoga, insanın tüm katmanlarına ve yönlerine kısacası bütününe hitap edip insanın içindeki potansiyeli onu iyileştirerek, korkularından arındırarak ve kendi öz doğasına yakınlaştırarak ortaya çıkarmasını sağlayan bir tarz olarak Seda Shambhavi Kervanoğlu tarafından geliştirilmiştir. 2019 Holistik Yoga Eğitmenlik Eğitimi, Surya Yoga ve Hideaway Stüdyo işbirliği içinde verilecektir. Seda Shambhavi’nin eğitmenlik eğitimini tamamlamış Holistik Yoga ekolünden olan Zeren ve Duygu eğitime asiste ederek destek olacaklar.

Seda Shambavi 1985’te başlayan yoga yolculuğu boyunca değişik ülkelerde farklı koşullarda farklı yoga eğitmenleri, okulları, yogiler, ayurvedik doktorlar, enerji terapistleriyle çalışmış, tüm bu çalışmaların kendinde yarattığı farkındalık, bilgi ve deneyim birikimini ilk bölümünü 200 saat olarak tasarladığı Holistik Yoga Eğitmenliği kursunda şanslı 12 kişiyle paylaşmaya karar vermiştir.
Bu eğitimin ilk 3 modülü bir süredir yoga yapan ve yogada derinleşmek isteyenlere açık olup 100 saatlik bir derinleşme katılım belgesiyle sonuçlanacaktır.
Eğitimin tamamını alan adaylar 200 saatlik uzmanlaşma belgesi almaya hak kazanacaklardır. Eğitimin iki gruba da zorunlu olan 6 günlük inzivası katılımcıların hepsine aşram ortamında yogik bir yaşam deneyimleme ve eğitmen adaylarına eğitmenlik pratiği yapma olanağı sağlayacaktır.

Seda Shambhavi’ye göre aşk nasıl, anlatım biçimine göre binlerce filmde aynı konu olarak farklı biçimlerde işlenebiliyorsa; yoga da öyle bir disiplin. Yoga, sattvik nitelikleri ağır basan gurular, eğitmenler ve terapistler elinde bir iyileştirme, sağaltma sanatı olabilir iken tamasik ellerde güç ve iktidar gösterisi, istismar ve hastalık kaynağı olabilir.

Holistik yoga, insanın her yönüyle iyileşmesini hedefleyen ve yoga’nın terapi yönünü vurgulayan bir sistemdir ve bu bağlamda yoga’nın binlerce yıl önce geliştirilme nedenine amaç, hedef ve sonuç denklemi bağlamında oldukça yakındır.
Bir holistik yoga dersi, bireyin zihin beden, fizik beden ve enerji bedeninin yaklaşık 90 dakikalık bir seans sırasında Patanjali tarafından kategorize edilmiş yoga’nın 8 basamağına uğrayarak, insanı kendi bütünlüğüne bir yolculuğa çıkarmayı hedefler. Bu yolculukta öğrenciler nefes, kriya, mudra, asana ve gevşeme gibi hatha yoga’nın önemli bileşenlerini uygularlarken, odaklanmayı, zihinlerini tanıyıp onunla dost olmayı ve kendi doğalarında gizli olan şifa güçlerini açığa çıkararak kendi kendilerini iyileştirmeyi öğrenirler. Dersler ısınmayı ve esnemeyi kolaylaştırmak ve sakatlıkları önlemek için belli bir ısıda yapılır. Derin gevşeme esnasında olumlamalar yapılarak, bedensel iyileşme zihinsel yönlendirmelerle pekiştirilir.

Holistik yoga eğitmenleri, yoga’nın herşeyden önce kendine ulaşma, kendini şifalandırma, kendini bedeniyle, sesiyle, ritmiyle kendi seçtiği biçimde en tatmin edici şekilde ifade edebilmek için bir araç, bir yöntem olduğunu bilirler. Yoga’nın belki de binlerce yıldır ermiş yogiler tarafından geliştirilmiş, insanın spiritüel evrimini sağlaması için en donanımlı birkaç sistemden biri olduğu bilinciyle, yetiştirilen, holistik yoga eğitmenleri, yoga terapi ve ayurveda disiplinlerinin bedeni dengeleme, rehabilite etme, onu optimum durumuna getirme yöntemleriyle donanırlar. Her derste öğrencileriyle, kişisel sadhana, günlük rutin, mevsimsel döngüler ve bunları gözlemleyerek yapılması gereken zihin ve beden temizliği öneri ve paylaşımlarının yanı sıra teorik bilgiler verebilecek birikime sahip olurlar.
Holistik yoga eğitmenleri, eğitimlerinin ne 200 ne de 500 saatle sınırlanamayacağı bilinciyle, yoga’nın öğrenilen ve tatbik edilen bir branş ya da meslek değil, edinilen ve sürdürülen bir yaşam biçimi olduğunu bilirler.
Temel holistik yoga eğitmenliği eğitiminde, her bir eğitmen, dersin konusu, nefes, kriya, bandha, karın bölgesini ısıtma, güneşe selam çeşitlemeleri, dersin ana poz/ları, gevşeme ve meditasyondan oluşan tipik bir holistik yoga dersini güvenli bir şekilde verebilecek donanım ve bilgiye sahip olur.

Kursa başvurma şartları ve kurs için yerine getirilmesi gerekenler:
1. Bir süredir yoga yapıyor olmak. Temel yoga asanalarını ve temel yoga nefeslerini biliyor olmak.
2. Yoga’ya neden, nasıl başladığını, yoga yolculuğunu yani yoga yolundaki gelişimini ve neden holistik yoga eğitmenlik eğitimini yapmak istediğini anlatan maksimum bir A4 kağıtla sınırlı başvuru yazısı, başvuru formuyla beraber Seda S. Kervanoğlu’na gönderilmeli. Kendisi kursa başvuranlar arasından bizzat tanımadığı öğrenci adaylarıyla mülakat yapmak isteyebilir.
3. Her eğitmen adayı kurs boyunca eğitimdeki deneyimlerini ve gelişimini dile getiren bir eğitim ve gelişim günlüğü tutacak. Bu günlükler her buluşmada gözlem ve değerlendirmeye hazır olacak.
4. Eğitmen adayının başarısı kurs içindeki durumu, derse katılımı, tuttuğu günlük, kurs sonunda yapılacak inzivadaki sınav sonucu ve ders verirken gösterdiği performansa bağlıdır. Ayrıca herkes önerilen konular içinden seçtiği bir konu üzerine 3 sayfa A4 kağıdını geçmeyecek uzunlukta bir araştırma yazısını bitirme inzivası öncesinde teslim etmiş olacak. Her bir modüle ve inzivaya katılma şartı vardır ve müfredatı YA onaylı kurs bitirme sertifikasını almaya hak kazanmak için devamlılık şarttır.
5. Eğitimin 100 saatlik Derinleşme kısmı 2250TL +KDV ve 200 saatlik Uzmanlaşma olan tamamı 4500TL+KDV dir. Ön ödeme ve kayıt için 500TL, başvuru formu ve yoga yolculuğu hikayesi Seda Shambhavi Kervanoğlu’na ulaştırılmalıdır. Ödeme yapıldıktan sonra kurstan geri çekilmek isteyenlere kapora iade edilmeyecektir.
Katılımcı sayısı sadece 12 kişidir. Önce kayıt yaptırana öncelik verilecektir. Bakiye herbiri eşit 3 taksitte ödenebilir. Buluşma tarihleri ön görülemeyen nedenlerden dolayı değiştirilebilir. Bu değişiklik herkese gerekli ayarlamalarını yapmak üzere yeterli zaman verecek şekilde bildirilecektir. Sertifikaya hak kazanmak için her modüle ve inzivaya katılım zorunludur.

Buluşma Tarihleri;
1. Buluşma; 2-3 Şubat 2019
2. Buluşma; 23-24 Şubat 2019
3. Buluşma; 9-10 Mart 2019
4. Buluşma: 30-31 Mart 2019
5. Buluşma 13-14 Nisan 2019
6. Buluşma 27-28 Nisan 2019
7. Buluşma: 11-12 Mayıs 2019

Bitiriş İnzivası: 13 – 18 Haziran 2019 (13 haziran 17:00’de başlayıp 18 haziran kahvaltı sonrası bitecektir.)
(Toplam 6 gün ve 5 gece) Yer: Eski Datça- Koop Suits
Buluşmalardaki dersler Cumartesi günleri 9:30 ve 18:30 arası, Pazar günleri 10:00 ve 18:00 arası olacaktır

Eğitimin İçeriği
1. Modül: Yoga nedir ve kaç çeşittir? Hatha Yoga nedir? Felsefesi, tarihi, psikolojisi, yoga akımları, okulları, çeşitleri. Esoterik anatomi. Holistik yoga nedir? Uygulama

2. Modül: Temel asanalar (Asana grupları), asanaların fizik bedene ve enerji bedene faydaları. Tipik bir holistik yoga dersi nasıl olmalı. Uygulama

3. Modül: Fizyolojik Anatomi: Kas ve iskelet sistemleri, detaylı işlenmek üzere bedendeki beş sistem yogayla ilintilendirilerek işlenecek. Pranayam, kriya, bandha çalışmaları

4. Modül: İleri seviye pranayam, kriya, mudra, bandha. Asanalarda derinleşme, ters ve el denge duruşlarında korkuları yenme. Asana serileri oluşturma. Kitleye, seviyeye ve ihtiyaca göre ders planı yapma teknikleri. Ellerle düzeltme ve öğrenciyi asiste etme. Uygulama

5. Modül:. Ayurveda’ya giriş ve temel kavramlar. Tridoşa teorisi, gunalar, doşalar ve özellikleri. Ayurveda’ya göre hastalık/sağlık kavramları nedir? Ayurveda nasıl tanı koyar ve iyileştirir? Ayurveda’ya göre sindirim ve toksin nedir? Ayurvedik gün, mevsim ve yaşamsal döngüler. Ayurvedik beslenme.

6. Modül: Yama ve niyama. Yoga eğitmenliği ne demek? Eğitmen ve danışan/öğrenci ilişkisi. Eğitmenlik etiği. Eğitmenlik ve çalışma konusunda pratik bilgiler

7. Modül: Holistik Yoga akışlarını oluşturan bölümlerin pratiği ve içselleştirlmesi. Ders planı hazırlama ve ders verme denemeleri.

Her buluşmada tipik bir holistik yoga dersi uygulaması olacaktır. Katılımcıların uygun giysi ve mat getirmeleri rica olunur. Eğitim boyunca gerek buluşmalarda gerekse inzivalarda Seda Shambhavi’nin Holistik Yoga eğitiminden mezun olmuş eğitmenler asistanlık yapacaktır. Bu eğitim eğitmenlerle geçirilen birebir zaman ve eğitmen adayının ödev, araştırma, kendi yoga pratiği ve ders verme saatleri göz önüne alınırsa 200 saati geçen bir eğitimdir ve özellikle inzivalarda yoga eğitmen adayının herşeyden önce kendi kişisel sadhanasını oluşturması ve geliştirmesi üzerinde durulacaktır. 

İnziva: İnzivada sadhana’ya (bireysel yoga pratiği), herbir katılımcının yeteri kadar ders vermesine fırsat verilmekle birlikte hergün teori ders zamanlarında Seda Shambhavi tarafından yoga ve yoga eğitmenliği üzerine seçilen konular.işlenecek ve konularla ilgili sohbet, soru/cevap fırsatı olacak. Konular içinde Eğitmenlik eğitimi kitabında yer alan konuların dışında Patanjali’nin Sutraları, Hatha yoga pradipika, ödev olarak verilen Sadhana, yoga’da sakatlanma ve inziva üzerine paylaşımlar olacak.

**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

X
X
Seda Shambhavi ile Holistik Yoga Derinleşme ve Uzmanlaşma
Seda Shambhavi ile Holistik Yoga Derinleşme ve Uzmanlaşma
Holistik Yoga with Seda Shambhavi
0.00

Tarih: 2 Şubat 2019        9:30 - 18:30
Yer: Hideaway Yoga Studio - Datça / Muğla

 

HOLİSTİK YOGA DERİNLEŞME (100 saat) VE UZMANLAŞMA (200 saat) EĞİTİMİ- DATÇA – SEDA SHAMBHAVİ 
Holistik Yoga, insanın tüm katmanlarına ve yönlerine kısacası bütününe hitap edip insanın içindeki potansiyeli onu iyileştirerek, korkularından arındırarak ve kendi öz doğasına yakınlaştırarak ortaya çıkarmasını sağlayan bir tarz olarak Seda Shambhavi Kervanoğlu tarafından geliştirilmiştir. 2019 Holistik Yoga Eğitmenlik Eğitimi, Surya Yoga ve Hideaway Stüdyo işbirliği içinde verilecektir. Seda Shambhavi’nin eğitmenlik eğitimini tamamlamış Holistik Yoga ekolünden olan Zeren ve Duygu eğitime asiste ederek destek olacaklar.

Seda Shambavi 1985’te başlayan yoga yolculuğu boyunca değişik ülkelerde farklı koşullarda farklı yoga eğitmenleri, okulları, yogiler, ayurvedik doktorlar, enerji terapistleriyle çalışmış, tüm bu çalışmaların kendinde yarattığı farkındalık, bilgi ve deneyim birikimini ilk bölümünü 200 saat olarak tasarladığı Holistik Yoga Eğitmenliği kursunda şanslı 12 kişiyle paylaşmaya karar vermiştir.
Bu eğitimin ilk 3 modülü bir süredir yoga yapan ve yogada derinleşmek isteyenlere açık olup 100 saatlik bir derinleşme katılım belgesiyle sonuçlanacaktır.
Eğitimin tamamını alan adaylar 200 saatlik uzmanlaşma belgesi almaya hak kazanacaklardır. Eğitimin iki gruba da zorunlu olan 6 günlük inzivası katılımcıların hepsine aşram ortamında yogik bir yaşam deneyimleme ve eğitmen adaylarına eğitmenlik pratiği yapma olanağı sağlayacaktır.

Seda Shambhavi’ye göre aşk nasıl, anlatım biçimine göre binlerce filmde aynı konu olarak farklı biçimlerde işlenebiliyorsa; yoga da öyle bir disiplin. Yoga, sattvik nitelikleri ağır basan gurular, eğitmenler ve terapistler elinde bir iyileştirme, sağaltma sanatı olabilir iken tamasik ellerde güç ve iktidar gösterisi, istismar ve hastalık kaynağı olabilir.

Holistik yoga, insanın her yönüyle iyileşmesini hedefleyen ve yoga’nın terapi yönünü vurgulayan bir sistemdir ve bu bağlamda yoga’nın binlerce yıl önce geliştirilme nedenine amaç, hedef ve sonuç denklemi bağlamında oldukça yakındır.
Bir holistik yoga dersi, bireyin zihin beden, fizik beden ve enerji bedeninin yaklaşık 90 dakikalık bir seans sırasında Patanjali tarafından kategorize edilmiş yoga’nın 8 basamağına uğrayarak, insanı kendi bütünlüğüne bir yolculuğa çıkarmayı hedefler. Bu yolculukta öğrenciler nefes, kriya, mudra, asana ve gevşeme gibi hatha yoga’nın önemli bileşenlerini uygularlarken, odaklanmayı, zihinlerini tanıyıp onunla dost olmayı ve kendi doğalarında gizli olan şifa güçlerini açığa çıkararak kendi kendilerini iyileştirmeyi öğrenirler. Dersler ısınmayı ve esnemeyi kolaylaştırmak ve sakatlıkları önlemek için belli bir ısıda yapılır. Derin gevşeme esnasında olumlamalar yapılarak, bedensel iyileşme zihinsel yönlendirmelerle pekiştirilir.

Holistik yoga eğitmenleri, yoga’nın herşeyden önce kendine ulaşma, kendini şifalandırma, kendini bedeniyle, sesiyle, ritmiyle kendi seçtiği biçimde en tatmin edici şekilde ifade edebilmek için bir araç, bir yöntem olduğunu bilirler. Yoga’nın belki de binlerce yıldır ermiş yogiler tarafından geliştirilmiş, insanın spiritüel evrimini sağlaması için en donanımlı birkaç sistemden biri olduğu bilinciyle, yetiştirilen, holistik yoga eğitmenleri, yoga terapi ve ayurveda disiplinlerinin bedeni dengeleme, rehabilite etme, onu optimum durumuna getirme yöntemleriyle donanırlar. Her derste öğrencileriyle, kişisel sadhana, günlük rutin, mevsimsel döngüler ve bunları gözlemleyerek yapılması gereken zihin ve beden temizliği öneri ve paylaşımlarının yanı sıra teorik bilgiler verebilecek birikime sahip olurlar.
Holistik yoga eğitmenleri, eğitimlerinin ne 200 ne de 500 saatle sınırlanamayacağı bilinciyle, yoga’nın öğrenilen ve tatbik edilen bir branş ya da meslek değil, edinilen ve sürdürülen bir yaşam biçimi olduğunu bilirler.
Temel holistik yoga eğitmenliği eğitiminde, her bir eğitmen, dersin konusu, nefes, kriya, bandha, karın bölgesini ısıtma, güneşe selam çeşitlemeleri, dersin ana poz/ları, gevşeme ve meditasyondan oluşan tipik bir holistik yoga dersini güvenli bir şekilde verebilecek donanım ve bilgiye sahip olur.

Kursa başvurma şartları ve kurs için yerine getirilmesi gerekenler:
1. Bir süredir yoga yapıyor olmak. Temel yoga asanalarını ve temel yoga nefeslerini biliyor olmak.
2. Yoga’ya neden, nasıl başladığını, yoga yolculuğunu yani yoga yolundaki gelişimini ve neden holistik yoga eğitmenlik eğitimini yapmak istediğini anlatan maksimum bir A4 kağıtla sınırlı başvuru yazısı, başvuru formuyla beraber Seda S. Kervanoğlu’na gönderilmeli. Kendisi kursa başvuranlar arasından bizzat tanımadığı öğrenci adaylarıyla mülakat yapmak isteyebilir.
3. Her eğitmen adayı kurs boyunca eğitimdeki deneyimlerini ve gelişimini dile getiren bir eğitim ve gelişim günlüğü tutacak. Bu günlükler her buluşmada gözlem ve değerlendirmeye hazır olacak.
4. Eğitmen adayının başarısı kurs içindeki durumu, derse katılımı, tuttuğu günlük, kurs sonunda yapılacak inzivadaki sınav sonucu ve ders verirken gösterdiği performansa bağlıdır. Ayrıca herkes önerilen konular içinden seçtiği bir konu üzerine 3 sayfa A4 kağıdını geçmeyecek uzunlukta bir araştırma yazısını bitirme inzivası öncesinde teslim etmiş olacak. Her bir modüle ve inzivaya katılma şartı vardır ve müfredatı YA onaylı kurs bitirme sertifikasını almaya hak kazanmak için devamlılık şarttır.
5. Eğitimin 100 saatlik Derinleşme kısmı 2250TL +KDV ve 200 saatlik Uzmanlaşma olan tamamı 4500TL+KDV dir. Ön ödeme ve kayıt için 500TL, başvuru formu ve yoga yolculuğu hikayesi Seda Shambhavi Kervanoğlu’na ulaştırılmalıdır. Ödeme yapıldıktan sonra kurstan geri çekilmek isteyenlere kapora iade edilmeyecektir.
Katılımcı sayısı sadece 12 kişidir. Önce kayıt yaptırana öncelik verilecektir. Bakiye herbiri eşit 3 taksitte ödenebilir. Buluşma tarihleri ön görülemeyen nedenlerden dolayı değiştirilebilir. Bu değişiklik herkese gerekli ayarlamalarını yapmak üzere yeterli zaman verecek şekilde bildirilecektir. Sertifikaya hak kazanmak için her modüle ve inzivaya katılım zorunludur.

Buluşma Tarihleri;
1. Buluşma; 2-3 Şubat 2019
2. Buluşma; 23-24 Şubat 2019
3. Buluşma; 9-10 Mart 2019
4. Buluşma: 30-31 Mart 2019
5. Buluşma 13-14 Nisan 2019
6. Buluşma 27-28 Nisan 2019
7. Buluşma: 11-12 Mayıs 2019

Bitiriş İnzivası: 13 – 18 Haziran 2019 (13 haziran 17:00’de başlayıp 18 haziran kahvaltı sonrası bitecektir.)
(Toplam 6 gün ve 5 gece) Yer: Eski Datça- Koop Suits
Buluşmalardaki dersler Cumartesi günleri 9:30 ve 18:30 arası, Pazar günleri 10:00 ve 18:00 arası olacaktır

Eğitimin İçeriği
1. Modül: Yoga nedir ve kaç çeşittir? Hatha Yoga nedir? Felsefesi, tarihi, psikolojisi, yoga akımları, okulları, çeşitleri. Esoterik anatomi. Holistik yoga nedir? Uygulama

2. Modül: Temel asanalar (Asana grupları), asanaların fizik bedene ve enerji bedene faydaları. Tipik bir holistik yoga dersi nasıl olmalı. Uygulama

3. Modül: Fizyolojik Anatomi: Kas ve iskelet sistemleri, detaylı işlenmek üzere bedendeki beş sistem yogayla ilintilendirilerek işlenecek. Pranayam, kriya, bandha çalışmaları

4. Modül: İleri seviye pranayam, kriya, mudra, bandha. Asanalarda derinleşme, ters ve el denge duruşlarında korkuları yenme. Asana serileri oluşturma. Kitleye, seviyeye ve ihtiyaca göre ders planı yapma teknikleri. Ellerle düzeltme ve öğrenciyi asiste etme. Uygulama

5. Modül:. Ayurveda’ya giriş ve temel kavramlar. Tridoşa teorisi, gunalar, doşalar ve özellikleri. Ayurveda’ya göre hastalık/sağlık kavramları nedir? Ayurveda nasıl tanı koyar ve iyileştirir? Ayurveda’ya göre sindirim ve toksin nedir? Ayurvedik gün, mevsim ve yaşamsal döngüler. Ayurvedik beslenme.

6. Modül: Yama ve niyama. Yoga eğitmenliği ne demek? Eğitmen ve danışan/öğrenci ilişkisi. Eğitmenlik etiği. Eğitmenlik ve çalışma konusunda pratik bilgiler

7. Modül: Holistik Yoga akışlarını oluşturan bölümlerin pratiği ve içselleştirlmesi. Ders planı hazırlama ve ders verme denemeleri.

Her buluşmada tipik bir holistik yoga dersi uygulaması olacaktır. Katılımcıların uygun giysi ve mat getirmeleri rica olunur. Eğitim boyunca gerek buluşmalarda gerekse inzivalarda Seda Shambhavi’nin Holistik Yoga eğitiminden mezun olmuş eğitmenler asistanlık yapacaktır. Bu eğitim eğitmenlerle geçirilen birebir zaman ve eğitmen adayının ödev, araştırma, kendi yoga pratiği ve ders verme saatleri göz önüne alınırsa 200 saati geçen bir eğitimdir ve özellikle inzivalarda yoga eğitmen adayının herşeyden önce kendi kişisel sadhanasını oluşturması ve geliştirmesi üzerinde durulacaktır. 

İnziva: İnzivada sadhana’ya (bireysel yoga pratiği), herbir katılımcının yeteri kadar ders vermesine fırsat verilmekle birlikte hergün teori ders zamanlarında Seda Shambhavi tarafından yoga ve yoga eğitmenliği üzerine seçilen konular.işlenecek ve konularla ilgili sohbet, soru/cevap fırsatı olacak. Konular içinde Eğitmenlik eğitimi kitabında yer alan konuların dışında Patanjali’nin Sutraları, Hatha yoga pradipika, ödev olarak verilen Sadhana, yoga’da sakatlanma ve inziva üzerine paylaşımlar olacak.

**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

Yorum yaz
Etkinlikle ilgili henüz yorum yazılmadı.
Kapat