Workshopix'te etkinlik eklemek ÜCRETSİZ
Etkinlik eklemek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Şimdi Sıra Sende! Bilinçli Farkındalık için İçe Bakış Atölye Çalışması
Mart
28

Şimdi Sıra Sende! Bilinçli Farkındalık için İçe Bakış Atölye Çalışması

Tarih: 28 Mart 2020
Saat: 10:00-13:00
Yer: İstanbul Sürmeli Otel
Şimdi Sıra Sende! Bilinçli Farkındalık için İçe Bakış Atölye Çalışması

**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

İçerik:

  • Yaşam Enerjimizi ve Ayakta Kalma Enerjimizi Deneyimlememiz
  • İçe bakış Buz dağı metaforu ile kendi içimize bakış
  • Stres altında başa çıkış duruşları
  • Buz dağı adımları
  • Özdeğer hazine meditasyonu

Hayatın hızında bazen içimizdeki hayat enerjisinin gücünü ve kendi cevherimizi unutabiliyoruz.  İlişkilerimizde veya günlük hayatımızda meseleleri halletmeye çalışırken kendimizi kontrol edilemez bir öfkenin içinde ve sevdiklerimize istemediğimiz şekilde davranırken veya sanki kaygının içinde kaybolmuş bulabiliyoruz. Böyle zamanlarda kendimizi anlamakta zorlanabilir başkalarını suçlayıp, kendimize kızıp, duygularımızı yok sayıp “meli- malı” lara takılıp tamamen her şeyi yok sayabiliriz.
Kendi özümüze uygun dengede olmadığımız ve tepkiselliğimizin daha kontrolde olduğu anları fark edip kendi içimize bakıp neye ihtiyacımız olduğunu ve nerede zorlandığımızı fark edebiliriz. Bir buz dağı gibi görünen kısmın değil görünmeyen kısmı keşfetmek için durup kendimizi dinlemeyi öğrenebiliriz.
Bu atölye çalışmasında katılımcılar yaşam enerjileri ve ayakta kalma enerjilerindeki iç dünyaları, stres anındaki başa çıkışlarını yaşantısal olarak deneyimleyeceklerdir. An’da kalarak kendi duygu, düşüncelerimizin ve özlemlerimizin daha farkında olarak davranışlarımız ile ilgili bilinçli seçimler yapabiliriz. Katılımcılar bu çalışmayla kendi kişisel gelişimleriyle ilgili önemli bir başlangıca adım atabilirler.

Sibel Erenel kimdir?
Sibel Usluer Erenel, ABD’nin Kaliforniya Eyaletinden lisanslı evlilik ve aile terapisti ve AAMFT (Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Derneği) onaylı süpervizörü, Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü Kurucusu ve yöneticisidir. Aynı zamanda YÖRET Vakfı başkanıdır. IFTA (Uluslararası Aile Terapisi Derneği) 2011-2016 dönemi yürütme ve yönetim kurulu üyesi, Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) kurucu ve 2011-2016 dönemi yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.  2011 yılında Satir Pasifik Enstitüsü’nün dünyada 14 kişiye verdiği “Satir Model Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi Liderlik Ödülü”ne Türkiye’de Satir modeline öncülüğü ve oluşturduğu eğitim programı nedeniyle layık görülmüştür. Çift ve aile terapisi ve Satir modelinin ülkesinde ve dünyada tanıtılması ve gelişmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı 2013 yılında yine SİP tarafından verilen Yılın Ödülünü (Unsung Hero Award) almıştır. Barışçıl bir toplum ve dünya yaratmak için gönüllü çalışmalara da katılan Sibel Erenel, terapist ve eğitimci olarak çalışmalarına Türkiye’de ve yurtdışında devam etmektedir.

Aile terapisi mesleki yeterlilik sürecinden geçerek yurt dışından lisanslı aile terapisti unvanına hak kazanmıştır. Sibel Usluer Erenel, Boğaziçi Üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisansını tamamladıktan sonra, California State University Hayward’dan Aile, Evlilik ve Çocuk Terapisi; ve Okul Danışmanlığı üzerine ikinci yüksek lisans derecesini almıştır. En az 3000 saat olmak üzere süpervizyonlu uygulamalı eğitimini de tamamlayıp yazılı ve sözlü ‘board’ sınavlarında da başarılı olup, Kaliforniya eyaleti Davranış Bilimleri Konseyinden (Board of Behavioral Science Examiners) aile (çocuk, ergen, genci de kapsar) ve evlilik (ilişki) terapisi lisansını almaya hak kazanmıştır. Ayrıca aynı eyaletten okullarda çalışmaya izin veren okul danışmanlığı belgesini (Pupil Personnel Credential) almaya hak kazanmıştır. 12 yıl bu eyalette çeşitli kurumlarda çalışmıştır. Virginia Satir’in terapisini daha iyi öğrenip uygulayabilmek için; Satir’den eğitim almış ve Satir Global Network (eski ismiyle AVANTA) üyesi olan Kaye Bishop’ın 6 yıl boyunca eğitimlerine katılmış ve aylık konsültasyon grubunda yer almıştır. Lisansüstü tezlerini ‘Türkçe Aile Ortamı Ölçeğinin Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması’ ve ‘Okula Bağlı Hizmetler ve Kaliforniya’nın ‘Healthy Start’ Projesi’ üzerine yapmıştır.

Çocuk istismarı, suça yönelme, madde bağımlılığı ve okulu bırakma için risk altındaki çocuk, gençler ve aileleriyle; şiddete maruz kalmış çocuk ve yetişkinlere okullarda veya aile danışma merkezlerinde hizmet vermiştir. Bu çalışmalarında grup, bireysel, çocuk ve aile terapileri uygulamıştır. Ağırlıklı otistik çocuklar olmak üzere gelişim özürlü çocuklar ve aileleriyle çalışmış, onların eğitim sorunlarını ailenin temsilcisi olarak, okulların özel eğitim birimleriyle çalışarak, iyileştirmeye çalışmıştır. Ailelere ayrıca psikolojik ve aile danışmanlığı desteğini ev hizmetiyle de vermiştir.

ABD’den ayrılmadan evvelki son işinde Livermore Belediyesi'ne bağlı Aile Danışma Merkezi'nde aile terapisti olarak çalışmıştır. Küçük suç işleyen, okul sorunları olan kendine ve başkasına şiddet uygulayan, evden ayrılan ve ailesiyle çatışma yaşayan çocuklar, gençler ve onların ailelerine kriz çözüm seansları ve aile terapisi uygulamıştır. Ayrıca ‘zor’ veya hiçbir okulda tutunamayan gençlerin devam ettiği lisede (Continuation High School) yine çalıştığı bu merkeze bağlı olarak ‘Risk Altındaki Ergen/Gençlere Geniş Kapsamlı Hizmet Projesi' kapsamında öğrencilere bireysel ve grup terapisi hizmeti vermiştir. Bu çalışmaları sırasınca okul müdürlükleri, öğretmenler, ev ziyaretleri yapan sosyal hizmet uzmanları, alanda destek hizmetleri veren kurumlar ve psikiyatristlerle iş birliği yapmıştır.

Terapisinde, çekirdek, tek ebeveynli, boşanmış ebeveynli ve yeniden evlenme ile kurulan aileler ve evlat edinmiş ailelerle çalışmıştır. Bu süreçte ebeveyn-çocuk, çiftler arasındaki ilişki sorunları, ailede madde bağımlılığının olması, ebeveynlerin ölümü, ayrılması veya yeniden aile kurması durumunda ortaya çıkan aile içi sorunlar ve bunun sonucu aile fertlerindeki etkilerle çalışmıştır. Sıkça karşılaştığı başvuru sorunları arasında depresyon, kaygı, intihar teşebbüsü, öfkeyi kontrol edememe, okul devamsızlığı veya başarısızlığı (Dikkat-Hiperaktivite, Öğrenme Güçlüğü dâhil) aile birliğinin bozulmuş olması ve aile fertleri arasındaki çatışma ve anlaşmazlık gibi sorunlar olmuştur.

Sibel Erenel, terapisine Satir aile ve gelişim terapisinin yanında sanat ve oyun terapi yöntemlerini de katmıştır. Eğitiminin ve danışanlarının gereksinimleri doğrultusunda davranışsal, bilişsel, post-modern (narrative, social justice) terapileri ve otistik çocuklar için eğitim modelleri üzerine eğitimler almıştır. Ayrıca kendi ilgileri doğrultusunda: Okul Öncesi Çocuk ve Ana Ruh Sağlığı, Okullarda Kapsamlı Hizmetler, Çocukların Çocuklara Zulüm ve Tacizi (bullying), Güvenli Okullar ve Kapsamlı Psikolojik Hizmetler, Yerel Toplum Hizmetleri ve Hizmet Birimleri Arasında Kapsamlı Hizmet İş Birliği konularında eğitimler almıştır. Kaliforniya’nın ‘Healthy Start’ (Sağlıklı Başlangıç) adlı bir eğitim-sağlık (ruhsal, diş, fiziksel) yerel hizmet iş birliği toplum projesinde üniversite psikolojik danışma hizmetini temsilen gönüllü olarak çalışmıştır. Bulunduğu ilçenin Çocukları Koruma Müdürlüğü'yle iş birliği yapan Çocuk İstismar ve İhmalini Önleme Konseyinin eğitim biriminde 10 yıl boyunca komite üyeliği ve bir yıl bu komitenin başkanlığını yapmıştır. Halen YÖRET Vakfı'nda çocuk ve gençlerin risklere karşı dayanıklılığını arttıran, psikolojik danışmanları güçlendiren, okullarda çocukları şiddetten koruyacak güvenli ve barışçıl ortamların yaratılması ve çocuk haklarının hayata geçirilmesine yönelik projelerin oluşturulması ve bunların gerçekleşmesi yönünde çalışmalar yapmakta ve katkı sağlamaktadır. UNICEF’in kolaylaştırıcılığyla kurulmuş olan Çocuğu Şiddetten Koruma Ortaklık Ağının YÖRET Vakfı adına aktif temsilcisidir.

Kendisi AAMFT (Amerikan Aile ve Evlilik Terapistleri Derneği), CAMFT (Kaliforniya), IFTA (Uluslararası Aile Terapisi Derneği), SİP (Satir Institute of the Pacific)  AVANTA (The Satir Global Network) klinik üyesidir. Amerikan Aile ve Evlilik Terapileri Derneği (AAMFT) tarafından onaylı süpervizör olma sürecini tamamlamak üzere olan Sibel Usluer Erenel, aynı zamanda Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) kurucularından biri ve yönetim kurulu üyesidir. Alameda Bölgesi Çocuk İstismarını Önleme Konseyi Eğitim Komitesi başkanlığı ve CACD (Kaliforniya Danışmanlık ve Gelişim Derneği) Kadın Grubu yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Koruyucu toplumsal ruhsal sağlık ve çocuklar ve gençlere yönelik okullarda ve mahallelerde kapsamlı rehberlik/danışmanlık hizmeti; birey, aile, kurum ve toplum gelişimi; şiddete ve çatışmaya karşı etkin ve barışçıl iletişim ve yaşam yöntemleri terapinin de ötesinde kendisinin ilgilendiği konulardır. Daha barışçıl bir toplum için ruh sağlığı yüksek ve yetkin çocuk/gençlerin yetişmesinde okullarda ve alanda psikolojik danışmanları güçlendirerek çocuklara, gençlere ve okullara hizmet veren bir vakıf olan YÖRET Vakfı Başkan Yardımcısı'dır.

Doğuş ve Okan Üniversitesi'nde Psikoloji Yüksek Lisans programlarında Aile Terapisi dersleri vermiştir. Aile terapisi alanında ve başka konularda kendi enstitüsü dışında da mesleki eğitimler vermeye devam etmektedir.

Türkiye’ye 2004 yazında dönüş yapan Sibel Erenel, 2005 Ağustos ayında İstanbul'da İLGİ Psikoterapi’yi kurmuştur. Bireysel, çift, aile ve çocuk terapisi ile gelişim grubu hizmetleri vermektedir.

Sibel Usluer Erenel Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi modeliyle Aile Terapisi Eğitim Programı geliştirmiş ve bu programı 2005’ten beri yürütmektedir. Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü’nü kurup Satir Pasifik Enstitüsü (SİP) ile iş birliğini gerçekleştirmiştir. Bu iş birliği sonucunda aile terapisi eğitiminde SİP ile ortak “Aile Terapisi” sertifikası verilmektedir. 2011 yılında Satir Pasifik Enstitüsü’nün dünyada 14 kişiye verdiği “Satir Model Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi Liderlik Ödülü”ne Türkiye’de Satir modeline öncülüğü ve oluşturduğu eğitim programı nedeniyle layık görülmüştür. Çift ve aile terapisi ve Satir modelinin ülkesinde ve dünyada tanıtılması ve gelişmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı 2013 yılında yine SİP tarafından verilen Yılın Ödülünü (Unsung Hero Award) almıştır. Barışçıl bir toplum ve dünya yaratmak için gönüllü çalışmalara da katılan Sibel Erenel, terapist ve eğitimci olarak çalışmalarına Türkiye’de ve yurtdışında devam etmektedir.

Kimler Katılabilir?
Psikoloji ve gelişime ilgi duyan herkes katılabilir.

Günlük Program Akışı:
10:00 – 11:30 Atölye Çalışması (1,5 saat)
11:30 – 11:45 Kahve arası (15 dakika)
11:45 – 13:00 Atölye Çalışması (1 saat 15 dakika)

Atölye çalışmasının tüm saatlerine eksiksiz katılanlara katılım belgesi verilecektir.
Kontenjan sınırlıdır.

Ücret:
Atölye çalışmasına katılım ücreti: 200TL+KDV dir.
Bilinçli Farkındalık için İçe Bakış ve İyi Hisset Atölye Çalışmalarına bir arada katılım ücreti 300 TL+KDV dir.
Kredi kartınız ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ücrete dahil olanlar:
Atölye çalışmasına katılım
Çay-kahve ikramları ve kahve molası büfesi
Çalışmaya ait dokümanlar
Yaka kartı, katılım belgesi

16 Mart 2020 tarihinden önce gerçekleştirilen iptallerde ücretin %50si iade edilir. 16 Mart 2020  tarihinden sonra gerçekleştirilen iptallerde ücret iadesi yapılmaz.
Kontenjan kesin kayıt sırasına göre dolar.
Kontenjan sınırlıdır.
**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

X
X
Şimdi Sıra Sende! Bilinçli Farkındalık için İçe Bakış Atölye Çalışması
Şimdi Sıra Sende! Bilinçli Farkındalık için İçe Bakış Atölye Çalışması
Aile İletişim Danışmanlık
0.00

Tarih: 28 Mart 2020
Saat: 10:00-13:00
Yer: İstanbul Sürmeli Otel
Şimdi Sıra Sende! Bilinçli Farkındalık için İçe Bakış Atölye Çalışması

**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

İçerik:

  • Yaşam Enerjimizi ve Ayakta Kalma Enerjimizi Deneyimlememiz
  • İçe bakış Buz dağı metaforu ile kendi içimize bakış
  • Stres altında başa çıkış duruşları
  • Buz dağı adımları
  • Özdeğer hazine meditasyonu

Hayatın hızında bazen içimizdeki hayat enerjisinin gücünü ve kendi cevherimizi unutabiliyoruz.  İlişkilerimizde veya günlük hayatımızda meseleleri halletmeye çalışırken kendimizi kontrol edilemez bir öfkenin içinde ve sevdiklerimize istemediğimiz şekilde davranırken veya sanki kaygının içinde kaybolmuş bulabiliyoruz. Böyle zamanlarda kendimizi anlamakta zorlanabilir başkalarını suçlayıp, kendimize kızıp, duygularımızı yok sayıp “meli- malı” lara takılıp tamamen her şeyi yok sayabiliriz.
Kendi özümüze uygun dengede olmadığımız ve tepkiselliğimizin daha kontrolde olduğu anları fark edip kendi içimize bakıp neye ihtiyacımız olduğunu ve nerede zorlandığımızı fark edebiliriz. Bir buz dağı gibi görünen kısmın değil görünmeyen kısmı keşfetmek için durup kendimizi dinlemeyi öğrenebiliriz.
Bu atölye çalışmasında katılımcılar yaşam enerjileri ve ayakta kalma enerjilerindeki iç dünyaları, stres anındaki başa çıkışlarını yaşantısal olarak deneyimleyeceklerdir. An’da kalarak kendi duygu, düşüncelerimizin ve özlemlerimizin daha farkında olarak davranışlarımız ile ilgili bilinçli seçimler yapabiliriz. Katılımcılar bu çalışmayla kendi kişisel gelişimleriyle ilgili önemli bir başlangıca adım atabilirler.

Sibel Erenel kimdir?
Sibel Usluer Erenel, ABD’nin Kaliforniya Eyaletinden lisanslı evlilik ve aile terapisti ve AAMFT (Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Derneği) onaylı süpervizörü, Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü Kurucusu ve yöneticisidir. Aynı zamanda YÖRET Vakfı başkanıdır. IFTA (Uluslararası Aile Terapisi Derneği) 2011-2016 dönemi yürütme ve yönetim kurulu üyesi, Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) kurucu ve 2011-2016 dönemi yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.  2011 yılında Satir Pasifik Enstitüsü’nün dünyada 14 kişiye verdiği “Satir Model Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi Liderlik Ödülü”ne Türkiye’de Satir modeline öncülüğü ve oluşturduğu eğitim programı nedeniyle layık görülmüştür. Çift ve aile terapisi ve Satir modelinin ülkesinde ve dünyada tanıtılması ve gelişmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı 2013 yılında yine SİP tarafından verilen Yılın Ödülünü (Unsung Hero Award) almıştır. Barışçıl bir toplum ve dünya yaratmak için gönüllü çalışmalara da katılan Sibel Erenel, terapist ve eğitimci olarak çalışmalarına Türkiye’de ve yurtdışında devam etmektedir.

Aile terapisi mesleki yeterlilik sürecinden geçerek yurt dışından lisanslı aile terapisti unvanına hak kazanmıştır. Sibel Usluer Erenel, Boğaziçi Üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisansını tamamladıktan sonra, California State University Hayward’dan Aile, Evlilik ve Çocuk Terapisi; ve Okul Danışmanlığı üzerine ikinci yüksek lisans derecesini almıştır. En az 3000 saat olmak üzere süpervizyonlu uygulamalı eğitimini de tamamlayıp yazılı ve sözlü ‘board’ sınavlarında da başarılı olup, Kaliforniya eyaleti Davranış Bilimleri Konseyinden (Board of Behavioral Science Examiners) aile (çocuk, ergen, genci de kapsar) ve evlilik (ilişki) terapisi lisansını almaya hak kazanmıştır. Ayrıca aynı eyaletten okullarda çalışmaya izin veren okul danışmanlığı belgesini (Pupil Personnel Credential) almaya hak kazanmıştır. 12 yıl bu eyalette çeşitli kurumlarda çalışmıştır. Virginia Satir’in terapisini daha iyi öğrenip uygulayabilmek için; Satir’den eğitim almış ve Satir Global Network (eski ismiyle AVANTA) üyesi olan Kaye Bishop’ın 6 yıl boyunca eğitimlerine katılmış ve aylık konsültasyon grubunda yer almıştır. Lisansüstü tezlerini ‘Türkçe Aile Ortamı Ölçeğinin Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması’ ve ‘Okula Bağlı Hizmetler ve Kaliforniya’nın ‘Healthy Start’ Projesi’ üzerine yapmıştır.

Çocuk istismarı, suça yönelme, madde bağımlılığı ve okulu bırakma için risk altındaki çocuk, gençler ve aileleriyle; şiddete maruz kalmış çocuk ve yetişkinlere okullarda veya aile danışma merkezlerinde hizmet vermiştir. Bu çalışmalarında grup, bireysel, çocuk ve aile terapileri uygulamıştır. Ağırlıklı otistik çocuklar olmak üzere gelişim özürlü çocuklar ve aileleriyle çalışmış, onların eğitim sorunlarını ailenin temsilcisi olarak, okulların özel eğitim birimleriyle çalışarak, iyileştirmeye çalışmıştır. Ailelere ayrıca psikolojik ve aile danışmanlığı desteğini ev hizmetiyle de vermiştir.

ABD’den ayrılmadan evvelki son işinde Livermore Belediyesi'ne bağlı Aile Danışma Merkezi'nde aile terapisti olarak çalışmıştır. Küçük suç işleyen, okul sorunları olan kendine ve başkasına şiddet uygulayan, evden ayrılan ve ailesiyle çatışma yaşayan çocuklar, gençler ve onların ailelerine kriz çözüm seansları ve aile terapisi uygulamıştır. Ayrıca ‘zor’ veya hiçbir okulda tutunamayan gençlerin devam ettiği lisede (Continuation High School) yine çalıştığı bu merkeze bağlı olarak ‘Risk Altındaki Ergen/Gençlere Geniş Kapsamlı Hizmet Projesi' kapsamında öğrencilere bireysel ve grup terapisi hizmeti vermiştir. Bu çalışmaları sırasınca okul müdürlükleri, öğretmenler, ev ziyaretleri yapan sosyal hizmet uzmanları, alanda destek hizmetleri veren kurumlar ve psikiyatristlerle iş birliği yapmıştır.

Terapisinde, çekirdek, tek ebeveynli, boşanmış ebeveynli ve yeniden evlenme ile kurulan aileler ve evlat edinmiş ailelerle çalışmıştır. Bu süreçte ebeveyn-çocuk, çiftler arasındaki ilişki sorunları, ailede madde bağımlılığının olması, ebeveynlerin ölümü, ayrılması veya yeniden aile kurması durumunda ortaya çıkan aile içi sorunlar ve bunun sonucu aile fertlerindeki etkilerle çalışmıştır. Sıkça karşılaştığı başvuru sorunları arasında depresyon, kaygı, intihar teşebbüsü, öfkeyi kontrol edememe, okul devamsızlığı veya başarısızlığı (Dikkat-Hiperaktivite, Öğrenme Güçlüğü dâhil) aile birliğinin bozulmuş olması ve aile fertleri arasındaki çatışma ve anlaşmazlık gibi sorunlar olmuştur.

Sibel Erenel, terapisine Satir aile ve gelişim terapisinin yanında sanat ve oyun terapi yöntemlerini de katmıştır. Eğitiminin ve danışanlarının gereksinimleri doğrultusunda davranışsal, bilişsel, post-modern (narrative, social justice) terapileri ve otistik çocuklar için eğitim modelleri üzerine eğitimler almıştır. Ayrıca kendi ilgileri doğrultusunda: Okul Öncesi Çocuk ve Ana Ruh Sağlığı, Okullarda Kapsamlı Hizmetler, Çocukların Çocuklara Zulüm ve Tacizi (bullying), Güvenli Okullar ve Kapsamlı Psikolojik Hizmetler, Yerel Toplum Hizmetleri ve Hizmet Birimleri Arasında Kapsamlı Hizmet İş Birliği konularında eğitimler almıştır. Kaliforniya’nın ‘Healthy Start’ (Sağlıklı Başlangıç) adlı bir eğitim-sağlık (ruhsal, diş, fiziksel) yerel hizmet iş birliği toplum projesinde üniversite psikolojik danışma hizmetini temsilen gönüllü olarak çalışmıştır. Bulunduğu ilçenin Çocukları Koruma Müdürlüğü'yle iş birliği yapan Çocuk İstismar ve İhmalini Önleme Konseyinin eğitim biriminde 10 yıl boyunca komite üyeliği ve bir yıl bu komitenin başkanlığını yapmıştır. Halen YÖRET Vakfı'nda çocuk ve gençlerin risklere karşı dayanıklılığını arttıran, psikolojik danışmanları güçlendiren, okullarda çocukları şiddetten koruyacak güvenli ve barışçıl ortamların yaratılması ve çocuk haklarının hayata geçirilmesine yönelik projelerin oluşturulması ve bunların gerçekleşmesi yönünde çalışmalar yapmakta ve katkı sağlamaktadır. UNICEF’in kolaylaştırıcılığyla kurulmuş olan Çocuğu Şiddetten Koruma Ortaklık Ağının YÖRET Vakfı adına aktif temsilcisidir.

Kendisi AAMFT (Amerikan Aile ve Evlilik Terapistleri Derneği), CAMFT (Kaliforniya), IFTA (Uluslararası Aile Terapisi Derneği), SİP (Satir Institute of the Pacific)  AVANTA (The Satir Global Network) klinik üyesidir. Amerikan Aile ve Evlilik Terapileri Derneği (AAMFT) tarafından onaylı süpervizör olma sürecini tamamlamak üzere olan Sibel Usluer Erenel, aynı zamanda Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) kurucularından biri ve yönetim kurulu üyesidir. Alameda Bölgesi Çocuk İstismarını Önleme Konseyi Eğitim Komitesi başkanlığı ve CACD (Kaliforniya Danışmanlık ve Gelişim Derneği) Kadın Grubu yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Koruyucu toplumsal ruhsal sağlık ve çocuklar ve gençlere yönelik okullarda ve mahallelerde kapsamlı rehberlik/danışmanlık hizmeti; birey, aile, kurum ve toplum gelişimi; şiddete ve çatışmaya karşı etkin ve barışçıl iletişim ve yaşam yöntemleri terapinin de ötesinde kendisinin ilgilendiği konulardır. Daha barışçıl bir toplum için ruh sağlığı yüksek ve yetkin çocuk/gençlerin yetişmesinde okullarda ve alanda psikolojik danışmanları güçlendirerek çocuklara, gençlere ve okullara hizmet veren bir vakıf olan YÖRET Vakfı Başkan Yardımcısı'dır.

Doğuş ve Okan Üniversitesi'nde Psikoloji Yüksek Lisans programlarında Aile Terapisi dersleri vermiştir. Aile terapisi alanında ve başka konularda kendi enstitüsü dışında da mesleki eğitimler vermeye devam etmektedir.

Türkiye’ye 2004 yazında dönüş yapan Sibel Erenel, 2005 Ağustos ayında İstanbul'da İLGİ Psikoterapi’yi kurmuştur. Bireysel, çift, aile ve çocuk terapisi ile gelişim grubu hizmetleri vermektedir.

Sibel Usluer Erenel Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi modeliyle Aile Terapisi Eğitim Programı geliştirmiş ve bu programı 2005’ten beri yürütmektedir. Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü’nü kurup Satir Pasifik Enstitüsü (SİP) ile iş birliğini gerçekleştirmiştir. Bu iş birliği sonucunda aile terapisi eğitiminde SİP ile ortak “Aile Terapisi” sertifikası verilmektedir. 2011 yılında Satir Pasifik Enstitüsü’nün dünyada 14 kişiye verdiği “Satir Model Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi Liderlik Ödülü”ne Türkiye’de Satir modeline öncülüğü ve oluşturduğu eğitim programı nedeniyle layık görülmüştür. Çift ve aile terapisi ve Satir modelinin ülkesinde ve dünyada tanıtılması ve gelişmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı 2013 yılında yine SİP tarafından verilen Yılın Ödülünü (Unsung Hero Award) almıştır. Barışçıl bir toplum ve dünya yaratmak için gönüllü çalışmalara da katılan Sibel Erenel, terapist ve eğitimci olarak çalışmalarına Türkiye’de ve yurtdışında devam etmektedir.

Kimler Katılabilir?
Psikoloji ve gelişime ilgi duyan herkes katılabilir.

Günlük Program Akışı:
10:00 – 11:30 Atölye Çalışması (1,5 saat)
11:30 – 11:45 Kahve arası (15 dakika)
11:45 – 13:00 Atölye Çalışması (1 saat 15 dakika)

Atölye çalışmasının tüm saatlerine eksiksiz katılanlara katılım belgesi verilecektir.
Kontenjan sınırlıdır.

Ücret:
Atölye çalışmasına katılım ücreti: 200TL+KDV dir.
Bilinçli Farkındalık için İçe Bakış ve İyi Hisset Atölye Çalışmalarına bir arada katılım ücreti 300 TL+KDV dir.
Kredi kartınız ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ücrete dahil olanlar:
Atölye çalışmasına katılım
Çay-kahve ikramları ve kahve molası büfesi
Çalışmaya ait dokümanlar
Yaka kartı, katılım belgesi

16 Mart 2020 tarihinden önce gerçekleştirilen iptallerde ücretin %50si iade edilir. 16 Mart 2020  tarihinden sonra gerçekleştirilen iptallerde ücret iadesi yapılmaz.
Kontenjan kesin kayıt sırasına göre dolar.
Kontenjan sınırlıdır.
**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

Yorum yaz
Etkinlikle ilgili henüz yorum yazılmadı.
Kapat