Workshopix'te etkinlik eklemek ÜCRETSİZ
Etkinlik eklemek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Yaprak HISIM'la Aile ve Travma Konstelasyon Çalışması Yaprak Hısım
Ocak
26

Yaprak HISIM'la Aile ve Travma Konstelasyon Çalışması

Tarih: 26 Ocak 2019
Yer: İstanbul

Konstelasyon Çalışması
Bir aile veya iş grubu, onu oluşturan insanların topluluğu olup kendi içinde bir sistemdir. Yaşadığımız, çözemediğimiz aile ya da iş sistemimizde tekrarlayan sorunların temelinde, çözülmemiş travmalar yatar. Bu travmalar, aile geçmişinizdeki büyüklerin yaşadıklarına ya da sizin kişisel olarak yaşamış olduğunuz olaylara bağlı olabilir.Sistem içerisinde herhangi bir birey tarafından deneyimlenen travmatik bir olay, aynı domino taşları gibi, diğerlerini de belli oranlarda etkiler.Eğer bu yaşantı, ona bağlı kişilerle ilgili anıların ve duyguların dondurulması, reddedilmesi, yok sayılması şeklinde bertaraf edilmeye çalışılmışsa – ki çoğu zaman böyle olur- olayın enerjisi, sistem içerisinde mutlaka nesiller boyunca kendisini göstermeye devam edecektir.

Erken ölümler, kayıplar, kürtajlar, taciz, cinayet ya da göç, savaş gibi olaylar sistemi ilgilendiren ve travma yaratan olaylardır ve az önce anlatılanlara örnek olarak verebiliriz. Acı deneyimler, baş edilmesi güç olaylar, yaşamın devamlılığı adına o sırada doğal olarak yok sayılmaya çalışılır. Ne de olsa olan olmuştur ve hayat devam ediyor. Kişi bu duruma adapte olabilmek için ya olayla ilgili duygularını dondurur, yok sayar ya da reddeder.

Bu yaklaşım, olay anında işe yaramış olsa da ilerleyen zaman zarfında artık işe yaramaz. İşe yaramadığı gibi başka sorunları da yaşama çeker. Sağlıkla ilerleyebilmenin tek yolu yüzleşebilmektir. Çünkü tamamlanmamış duygular kilitlenip, bedende hastalık veya tekrarlayan ilişki, iş problemleri, bağımlılıklar olarak ifade bulur. Konstelasyon Çalışması, sistemi ve öğelerini danışanın gözleri önüne serebilen bir grup çalışmasıdır. Bireysel seanslar şeklinde de uygulanabilir.

Çalışmada öncelikle önemli olan, danışanın sisteminin parçası olan kişilerin, temsilciler vasıtasıyla göz önüne çıkması ve probleme sebep olan sağlıksız düzenin fark edilmesidir. Bu çoğu zaman sorunu yaşarken fark edilmez. Danışan, soruna sebep olan şeyin ne olduğunu tanımlasa da, çalışmanın ilerleyen adımlarında aslında çok daha derin bağlantılar keşfedilir. Sorunun temelinde yatan derin bağlantılar bir kez fark edildiğinde, ikincil duygulardan birincil duyguların (mutluluk, üzüntü, öfke, korku ve tiksinme *Damasio) hissedilebilmesi içi kapı aralanmış olur ve bu iyileşme için en önemli adımdır. Kabul ve affetme, ancak birincil duyguların hissedilip, ifadelerine izin verildikten sonra gelişir. Bunun dışında “kabul ettim, ben zaten affettim “ diyerek hiçbir yaşantı içselleşmez.

Bütün duyguları meydana getiren asıl duygular vardır, yani duyguların bazıları başka duygulara bağlı olarak ortaya çıkar. Bazı duyguların ortaya çıkmasına sebep olan duygu birincil duygu, diğerleri ise ikincil duygular olarak adlandırılır. Birincil duygular temeldir ve yapıcıdırlar. İkincil duygular ise diğerleri bastırıldığında yön değiştirerek ortaya çıkarlar, yönlendiricidirler. Terapilerin amacı, doğal tepkilerin yuvası olan birincil duygulara ulaşmak ve bunların ifadesi için alan açarak iyileşmeyi desteklemektir.

Yaşam, zıtlıkların birliğinde gizlidir. Hüzün olmadan neşe, acı olmadan mutluluk, hastalık olmadan sağlık, eksiklik olmadan tamlık anlamlı değildir. Bunlardan birinden kaçtığımızda, diğerini de tam olarak yaşamamız mümkün değildir. Yarım kalmış, reddedilmiş, ifade edilmemiş duygular yaşamı tam olarak içimize almayı engeller.Konstelasyon çalışmaları, yaşamı her şeye rağmen, bütünüyle kabul edebilmek için alan açar.Bu alandan çıktığınızda, her ne olursa olsun, yaşama ve tüm getirdiklerine şükran dolu bir kalptir göğsünüzde duran: Sizin kalbiniz.

Konstelasyon Çalışmalarına Temsilci Olarak Katılım Ne Sağlar?
Konstelasyon çalışması , diğer sistemik grup çalışmalarında olduğu gibi temsilcilerden oluşan bir grup ve kendi konusunun çalışılacağı (seans alan) bir danışan ve kolaylaştırıcıdan oluşan , fenomenolojik bir yaşantı, terapidir. Danışanın dışında grup üyelerinin her biri danışanın konusu ile ilgili birilerinin (isteğe bağlı) temsilini yaparlar. Bu temsili yapabilmek için temsil edecekleri kişiyi tanımalarına ihtiyaç yoktur, zira alanda X kişiyi temsil etmek üzere durduklarında yapmaları gereken tek şey bedensel tepki ve içsel itilimlerini takip etmektir. Enteresan bir şekilde ,hiç tanımamalarına rağmen, temsilcilerin yaptıkları her hareket , yönelim ve duygu aktarımı , temsil ettkleri kişi ile bire bir aynıdır.

Temsilci tarafından gerçekleşen, Alandaki bu devinim, kolaylaştırıcıya, Danışanın sistemindeki kişileri, olayları, kurban-fail örüntülerini (paternler), dışlananları vb. kolaylıkla göstererek düzenin düğümlerini çözme dokunuşu yapabilme imkanı yaratır. Bu fayda sadece Danışanın seansında ve onun sistemine verilmiş gibi görünse de gerçekte alanda hali hazırda olan temsilcilere ve konuya dahil olmadan izleyen diğer grup üyelerine de katkı sağlar. Temsilci , danışan tarafından "tesadüfen " seçilir. Fakat bu "tesadüfün " içi çok doludur. Çalışılacak olan konu ve bu iki kişinin yaşamdaki ( kendi sistemlerindeki) duruşları biraz araştırılırsa enteresan eşleşmeler, benzerlikler göze çarpar.

Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: danışan,seçtiği temsilciyi bilinçdışında sisteminde birilerine çok benzetmektedir. Seçtiği kişide, temsil edeceği kişi ile benzer ruhsal özellikler ve travmaların olması kuvvetle muhtemeldir. Zaten tam da bu yüzden, temsilciler hiç tanımasalar da temsil ettikleri kişilerle aynı durumları yansıtırlar.

Bu Temsilci Açısından Ne Demektir?
Bu çalışmalara hiç katılmamış ve yeterli bilgi almamış birçok kişi "temsilci olma" konusunda tedirgin olabiliyorlar. Gerekçeleri de " diğer kişinin kadersel yüküne, karmasına karışmak,ve böylece kendi enerjisini kirletmek."
Şunu net olarak söyleyebilirim:
Sizde karşılığı olmayan (kendi kişisel aile tarihinizde yaşanmamış, bilinmeyen) hiçbir konuda temsilci olarak seçilmezsiniz. Çok nettir benzer, benzere akar. Eğer bir konuda temsilci olarak seçildiyseniz mutlaka aile tarihinizin bir yerlerinde benzer bir enerji bulunmakta ve sizin onu görmenizi beklemektedir.

Bu açıdan bakıldığında her bir farklı konudaki temsilcilik bir arınma fırsatına dönüşür. Böylece, konstelasyon çalışmasından alınan faydalar, her konumda (danışan,koaylaştırıcı, temsilci, izleyici) farklı oranlarda katkı sağlar. Temsilci, çalışma sırasında deneyimlediği duygu akışını, serbest bırakmayı, sıkışma ve akıtmayı, affetmeyi bir başkası üzerinden deneyimleyerek tabiri caizse öğrenir. Hem kendi sistemi için bir katkı sağlar, hem danışana destek vermiş olarak katkı sağlar hem duygusal farkındalığı artar, her türlü olaya karşı yargısız yaklaşabilme özelliği geliştirir. Bir çalışmanın , her seviyede bu kadar katkı sağlayabiliyor olması muhteşemdir. İzleyiciler ise, alanın dışında olmalarına rağmen aynı duygu akışını daha uzaktan izleme şansına sahip olurlar.
Burada geliştirilebilen belki de en temel özellik yargısızca izleyebilmektir.

Katılım Ücreti:
100 TL 

Yaprak Hısım Kimdir?

Mimar Sinan Üniversitesi GSF Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra iki yıl İtalya’da sanatsal ve gelişimsel araştırmalarda bulundu. Sanatsal üretiminin yanı sıra sanat eğitimi hizmetine de yöneldi. Bu süreç içinde Kadir Has Üniversitesinde Akredite Profesyonel Yaşam Koçluğu eğitimlerini tamamladı. Moskova Sky Zone Akademi Kuantum Terapi eğitimleri, Nefes terapisi, NLP eğitimlerini aldı. Semboller ve Arketipler üzerinde araştırmalarda bulundu.

2011 yılında bireysel ve grup çalışmalarıyla kendi Konstelasyon deneyimlerini yaşayarak 2012 yılında “Aile, Travma ve Niyet Konstelasyonları” eğitimine katılarak, sonrasında UKDEM Konstelasyon Kolaylaştırıcısı oldu.Organizasyonel Sistemik Konstelasyonlar, Sistemik Koçluk ve Yönetim eğitimini Cecilio Fernandez Regojo’dan“Kendiniz Olabilme: Travmadan Sağlıklı Otonomiye Geçiş’’ , ve “Sevgi, Bütünlük ve Travma” konulu eğitimleri Vivian Broughton ‘dan“Somatik Görselleme” eğitimini Dr. Jane Peterson’dan,“Kimlik ve Özdeşleşme” ve “Sağlıklı otonomi ve Bütünleşme” eğitimlerini Prof.Franz Ruppert’ ten aldı. Halen, bu alanda gerçekleşen yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve gelişmeleri takip etmektedir.

Kişisel semboller üzerine çalışmalar yaptı ve sisteme yönelik çalışmalarında kullanmak üzere kendi konstelasyon kartları ve heykelciklerini tasarladı. 2014 yılında Darmanas Konstelasyon ve Tasarım'ı kurarak, alanında Türkiye’de bir ilk olan Konstelasyon İmleç Kartları'nın patentini alarak hizmete sundu.

Birlik kavramını irdeleyen ve bu kavramdan yola çıkarak Kutsal geometri, sanat ve sistemik bakış açısını birleştirerek  ” kendi kendine yardım edebilme” sanatının anahtarlarını içeren Spiral Bakış ve Gelişim Eğitimini tasarlayıp hizmete sundu.

ISCA (Internatıonal Sistemic Constellatıon Associacion) Üyesidir. Darmanas Konstelasyon ‘da Bireysel ve Grup çalışmalarına devam ederken, yurtiçi ve yurtdışında alanında yetkin diğer meslektaşları ile birlikte de diğer kişisel gelişim eğitimlerini sunmaya devam etmektedir. Halen, bu alanda gerçekleşen yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve gelişmeleri takip etmektedir.

**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

X
Etkinliği düzenleyene mesaj gönder
Darmanas
X
Yaprak HISIM'la Aile ve Travma Konstelasyon Çalışması
Yaprak HISIM'la Aile ve Travma Konstelasyon Çalışması
Darmanas
350.00

Tarih: 26 Ocak 2019
Yer: İstanbul

Konstelasyon Çalışması
Bir aile veya iş grubu, onu oluşturan insanların topluluğu olup kendi içinde bir sistemdir. Yaşadığımız, çözemediğimiz aile ya da iş sistemimizde tekrarlayan sorunların temelinde, çözülmemiş travmalar yatar. Bu travmalar, aile geçmişinizdeki büyüklerin yaşadıklarına ya da sizin kişisel olarak yaşamış olduğunuz olaylara bağlı olabilir.Sistem içerisinde herhangi bir birey tarafından deneyimlenen travmatik bir olay, aynı domino taşları gibi, diğerlerini de belli oranlarda etkiler.Eğer bu yaşantı, ona bağlı kişilerle ilgili anıların ve duyguların dondurulması, reddedilmesi, yok sayılması şeklinde bertaraf edilmeye çalışılmışsa – ki çoğu zaman böyle olur- olayın enerjisi, sistem içerisinde mutlaka nesiller boyunca kendisini göstermeye devam edecektir.

Erken ölümler, kayıplar, kürtajlar, taciz, cinayet ya da göç, savaş gibi olaylar sistemi ilgilendiren ve travma yaratan olaylardır ve az önce anlatılanlara örnek olarak verebiliriz. Acı deneyimler, baş edilmesi güç olaylar, yaşamın devamlılığı adına o sırada doğal olarak yok sayılmaya çalışılır. Ne de olsa olan olmuştur ve hayat devam ediyor. Kişi bu duruma adapte olabilmek için ya olayla ilgili duygularını dondurur, yok sayar ya da reddeder.

Bu yaklaşım, olay anında işe yaramış olsa da ilerleyen zaman zarfında artık işe yaramaz. İşe yaramadığı gibi başka sorunları da yaşama çeker. Sağlıkla ilerleyebilmenin tek yolu yüzleşebilmektir. Çünkü tamamlanmamış duygular kilitlenip, bedende hastalık veya tekrarlayan ilişki, iş problemleri, bağımlılıklar olarak ifade bulur. Konstelasyon Çalışması, sistemi ve öğelerini danışanın gözleri önüne serebilen bir grup çalışmasıdır. Bireysel seanslar şeklinde de uygulanabilir.

Çalışmada öncelikle önemli olan, danışanın sisteminin parçası olan kişilerin, temsilciler vasıtasıyla göz önüne çıkması ve probleme sebep olan sağlıksız düzenin fark edilmesidir. Bu çoğu zaman sorunu yaşarken fark edilmez. Danışan, soruna sebep olan şeyin ne olduğunu tanımlasa da, çalışmanın ilerleyen adımlarında aslında çok daha derin bağlantılar keşfedilir. Sorunun temelinde yatan derin bağlantılar bir kez fark edildiğinde, ikincil duygulardan birincil duyguların (mutluluk, üzüntü, öfke, korku ve tiksinme *Damasio) hissedilebilmesi içi kapı aralanmış olur ve bu iyileşme için en önemli adımdır. Kabul ve affetme, ancak birincil duyguların hissedilip, ifadelerine izin verildikten sonra gelişir. Bunun dışında “kabul ettim, ben zaten affettim “ diyerek hiçbir yaşantı içselleşmez.

Bütün duyguları meydana getiren asıl duygular vardır, yani duyguların bazıları başka duygulara bağlı olarak ortaya çıkar. Bazı duyguların ortaya çıkmasına sebep olan duygu birincil duygu, diğerleri ise ikincil duygular olarak adlandırılır. Birincil duygular temeldir ve yapıcıdırlar. İkincil duygular ise diğerleri bastırıldığında yön değiştirerek ortaya çıkarlar, yönlendiricidirler. Terapilerin amacı, doğal tepkilerin yuvası olan birincil duygulara ulaşmak ve bunların ifadesi için alan açarak iyileşmeyi desteklemektir.

Yaşam, zıtlıkların birliğinde gizlidir. Hüzün olmadan neşe, acı olmadan mutluluk, hastalık olmadan sağlık, eksiklik olmadan tamlık anlamlı değildir. Bunlardan birinden kaçtığımızda, diğerini de tam olarak yaşamamız mümkün değildir. Yarım kalmış, reddedilmiş, ifade edilmemiş duygular yaşamı tam olarak içimize almayı engeller.Konstelasyon çalışmaları, yaşamı her şeye rağmen, bütünüyle kabul edebilmek için alan açar.Bu alandan çıktığınızda, her ne olursa olsun, yaşama ve tüm getirdiklerine şükran dolu bir kalptir göğsünüzde duran: Sizin kalbiniz.

Konstelasyon Çalışmalarına Temsilci Olarak Katılım Ne Sağlar?
Konstelasyon çalışması , diğer sistemik grup çalışmalarında olduğu gibi temsilcilerden oluşan bir grup ve kendi konusunun çalışılacağı (seans alan) bir danışan ve kolaylaştırıcıdan oluşan , fenomenolojik bir yaşantı, terapidir. Danışanın dışında grup üyelerinin her biri danışanın konusu ile ilgili birilerinin (isteğe bağlı) temsilini yaparlar. Bu temsili yapabilmek için temsil edecekleri kişiyi tanımalarına ihtiyaç yoktur, zira alanda X kişiyi temsil etmek üzere durduklarında yapmaları gereken tek şey bedensel tepki ve içsel itilimlerini takip etmektir. Enteresan bir şekilde ,hiç tanımamalarına rağmen, temsilcilerin yaptıkları her hareket , yönelim ve duygu aktarımı , temsil ettkleri kişi ile bire bir aynıdır.

Temsilci tarafından gerçekleşen, Alandaki bu devinim, kolaylaştırıcıya, Danışanın sistemindeki kişileri, olayları, kurban-fail örüntülerini (paternler), dışlananları vb. kolaylıkla göstererek düzenin düğümlerini çözme dokunuşu yapabilme imkanı yaratır. Bu fayda sadece Danışanın seansında ve onun sistemine verilmiş gibi görünse de gerçekte alanda hali hazırda olan temsilcilere ve konuya dahil olmadan izleyen diğer grup üyelerine de katkı sağlar. Temsilci , danışan tarafından "tesadüfen " seçilir. Fakat bu "tesadüfün " içi çok doludur. Çalışılacak olan konu ve bu iki kişinin yaşamdaki ( kendi sistemlerindeki) duruşları biraz araştırılırsa enteresan eşleşmeler, benzerlikler göze çarpar.

Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: danışan,seçtiği temsilciyi bilinçdışında sisteminde birilerine çok benzetmektedir. Seçtiği kişide, temsil edeceği kişi ile benzer ruhsal özellikler ve travmaların olması kuvvetle muhtemeldir. Zaten tam da bu yüzden, temsilciler hiç tanımasalar da temsil ettikleri kişilerle aynı durumları yansıtırlar.

Bu Temsilci Açısından Ne Demektir?
Bu çalışmalara hiç katılmamış ve yeterli bilgi almamış birçok kişi "temsilci olma" konusunda tedirgin olabiliyorlar. Gerekçeleri de " diğer kişinin kadersel yüküne, karmasına karışmak,ve böylece kendi enerjisini kirletmek."
Şunu net olarak söyleyebilirim:
Sizde karşılığı olmayan (kendi kişisel aile tarihinizde yaşanmamış, bilinmeyen) hiçbir konuda temsilci olarak seçilmezsiniz. Çok nettir benzer, benzere akar. Eğer bir konuda temsilci olarak seçildiyseniz mutlaka aile tarihinizin bir yerlerinde benzer bir enerji bulunmakta ve sizin onu görmenizi beklemektedir.

Bu açıdan bakıldığında her bir farklı konudaki temsilcilik bir arınma fırsatına dönüşür. Böylece, konstelasyon çalışmasından alınan faydalar, her konumda (danışan,koaylaştırıcı, temsilci, izleyici) farklı oranlarda katkı sağlar. Temsilci, çalışma sırasında deneyimlediği duygu akışını, serbest bırakmayı, sıkışma ve akıtmayı, affetmeyi bir başkası üzerinden deneyimleyerek tabiri caizse öğrenir. Hem kendi sistemi için bir katkı sağlar, hem danışana destek vermiş olarak katkı sağlar hem duygusal farkındalığı artar, her türlü olaya karşı yargısız yaklaşabilme özelliği geliştirir. Bir çalışmanın , her seviyede bu kadar katkı sağlayabiliyor olması muhteşemdir. İzleyiciler ise, alanın dışında olmalarına rağmen aynı duygu akışını daha uzaktan izleme şansına sahip olurlar.
Burada geliştirilebilen belki de en temel özellik yargısızca izleyebilmektir.

Katılım Ücreti:
100 TL 

Yaprak Hısım Kimdir?

Mimar Sinan Üniversitesi GSF Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra iki yıl İtalya’da sanatsal ve gelişimsel araştırmalarda bulundu. Sanatsal üretiminin yanı sıra sanat eğitimi hizmetine de yöneldi. Bu süreç içinde Kadir Has Üniversitesinde Akredite Profesyonel Yaşam Koçluğu eğitimlerini tamamladı. Moskova Sky Zone Akademi Kuantum Terapi eğitimleri, Nefes terapisi, NLP eğitimlerini aldı. Semboller ve Arketipler üzerinde araştırmalarda bulundu.

2011 yılında bireysel ve grup çalışmalarıyla kendi Konstelasyon deneyimlerini yaşayarak 2012 yılında “Aile, Travma ve Niyet Konstelasyonları” eğitimine katılarak, sonrasında UKDEM Konstelasyon Kolaylaştırıcısı oldu.Organizasyonel Sistemik Konstelasyonlar, Sistemik Koçluk ve Yönetim eğitimini Cecilio Fernandez Regojo’dan“Kendiniz Olabilme: Travmadan Sağlıklı Otonomiye Geçiş’’ , ve “Sevgi, Bütünlük ve Travma” konulu eğitimleri Vivian Broughton ‘dan“Somatik Görselleme” eğitimini Dr. Jane Peterson’dan,“Kimlik ve Özdeşleşme” ve “Sağlıklı otonomi ve Bütünleşme” eğitimlerini Prof.Franz Ruppert’ ten aldı. Halen, bu alanda gerçekleşen yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve gelişmeleri takip etmektedir.

Kişisel semboller üzerine çalışmalar yaptı ve sisteme yönelik çalışmalarında kullanmak üzere kendi konstelasyon kartları ve heykelciklerini tasarladı. 2014 yılında Darmanas Konstelasyon ve Tasarım'ı kurarak, alanında Türkiye’de bir ilk olan Konstelasyon İmleç Kartları'nın patentini alarak hizmete sundu.

Birlik kavramını irdeleyen ve bu kavramdan yola çıkarak Kutsal geometri, sanat ve sistemik bakış açısını birleştirerek  ” kendi kendine yardım edebilme” sanatının anahtarlarını içeren Spiral Bakış ve Gelişim Eğitimini tasarlayıp hizmete sundu.

ISCA (Internatıonal Sistemic Constellatıon Associacion) Üyesidir. Darmanas Konstelasyon ‘da Bireysel ve Grup çalışmalarına devam ederken, yurtiçi ve yurtdışında alanında yetkin diğer meslektaşları ile birlikte de diğer kişisel gelişim eğitimlerini sunmaya devam etmektedir. Halen, bu alanda gerçekleşen yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve gelişmeleri takip etmektedir.

**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

Yorum yaz
Etkinlikle ilgili henüz yorum yazılmadı.
Kapat