Workshopix'te etkinlik eklemek ÜCRETSİZ
Etkinlik eklemek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Yaprak Hısım'la Konstelasyon Çalışmaları Yaprak Hısım
Şubat
16

Yaprak Hısım'la Konstelasyon Çalışmaları

Tarih: 16 Şubat 2019
Yer: İstanbul

Konstelasyon Çalışması
Bir aile veya iş grubu, onu oluşturan insanların topluluğu olup kendi içinde bir sistemdir. Yaşadığımız, çözemediğimiz aile ya da iş sistemimizde tekrarlayan sorunların temelinde, çözülmemiş travmalar yatar. Bu travmalar, sizin kişisel olarak yaşamış olduğunuz olaylara da bağlı olabilir, aile geçmişinizdeki büyüklerin yaşadıklarına da. Sistem içerisinde herhangi bir birey tarafından deneyimlenen travmatik bir olay, aynı domino taşları gibi, diğerlerini de belli oranlarda etkiler.
Eğer bu yaşantı, ona bağlı kişilerle ilgili anıların ve duyguların dondurulması, reddedilmesi, yok sayılması şeklinde bertaraf edilmeye çalışılmışsa –ki çoğu zaman böyle olur- olayın enerjisi, sistem içerisinde mutlaka nesiller boyunca kendisini göstermeye devam edecektir. Erken ölümler, kayıplar, kürtajlar, taciz, cinayet ya da göç, savaş gibi olaylar sistemi ilgilendiren ve travma yaratan olaylardır ve az önce anlatılanlara örnek olarak verebiliriz.

Acı deneyimler, baş edilmesi güç olaylar, yaşamın devamlılığı adına o sırada doğal olarak yok sayılmaya çalışılır. Ne de olsa olan olmuştur ve hayat devam ediyor. Kişi bu duruma adapte olabilmek için ya olayla ilgili duygularını dondurur, yok sayar, ya da reddeder. Bu yaklaşım, olay anında işe yaramış olsa da ilerleyen zaman zarfında artık işe yaramaz. İşe yaramadığı gibi başka sorunları da yaşama çeker. Sağlıkla ilerleyebilmenin tek yolu yüzleşebilmektir. Çünkü tamamlanmamış duygular kilitlenip, bedende hastalık veya tekrarlayan ilişki, iş problemleri, bağımlılıklar olarak ifade bulurlar.

Konstelasyon Çalışması, sistemi ve öğelerini danışanın gözleri önüne serebilen bir grup çalışmasıdır. Bireysel seanslar şeklinde de uygulanabilir. Çalışmada öncelikle önemli olan, danışanın sisteminin parçası olan kişilerin, temsilciler vasıtasıyla göz önüne çıkması ve probleme sebep olan sağlıksız düzenin fark edilmesidir. Bu çoğu zaman sorunu yaşarken fark edilmez. Danışan, soruna sebep olan şeyin ne olduğunu tanımlasa da, çalışmanın ilerleyen adımlarında aslında çok daha derin bağlantılar keşfedilir. Sorunun temelinde yatan derin bağlantılar bir kez fark edildiğinde, ikincil duygulardan birincil duyguların (mutluluk, üzüntü, öfke, korku ve tiksinme) hissedilebilmesi için kapı aralanmış olur ve bu iyileşme için en önemli adımdır. Kabul ve affetme, ancak birincil duyguların hissedilip, ifadelerine izin verildikten sonra gelişir. Bunun dışında “kabul ettim, ben zaten affettim “ diyerek hiçbir yaşantı içselleşmez.

Bütün duyguları meydana getiren asıl duygular vardır, yani duyguların bazıları başka duygulara bağlı olarak ortaya çıkar. Bazı duyguların ortaya çıkmasına sebep olan duygu birincil duygu, diğerleri ise ikincil duygular olarak adlandırılır.  Birincil duygular temeldir ve yapıcıdırlar. İkincil duygular ise diğerleri bastırıldığında yön değiştirerek ortaya çıkarlar, yönlendiricidirler. Terapilerin amacı, doğal tepkilerin yuvası olan birincil duygulara ulaşmak ve bunların ifadesi için alan açarak iyileşmeyi desteklemektir. 

Yaşam, zıtlıkların birliğinde gizlidir. Hüzün olmadan neşe, acı olmadan mutluluk, hastalık olmadan sağlık, eksiklik olmadan tamlık anlamlı değildir. Bunlardan birinden kaçtığımızda, diğerini de tam olarak yaşamamız mümkün değildir. Yarım kalmış, reddedilmiş, ifade edilmemiş duygular yaşamı tam olarak içimize almayı engeller.

Konstelasyon çalışmaları, yaşamı her şeye rağmen, bütünüyle kabul edebilmek için alan açar. Bu alandan çıktığınızda, her ne olursa olsun, yaşama ve tüm getirdiklerine şükran dolu bir kalptir göğsünüzde duran: Sizin kalbiniz.

Konstelasyon Çalışmalarına Temsilci Olarak Katılım Ne Sağlar?
Konstelasyon çalışması, diğer sistemik grup çalışmalarında olduğu gibi temsilcilerden oluşan bir grup ve kendi konusunun çalışılacağı (seans alan) bir danışan ve kolaylaştırıcıdan oluşan, fenomenolojik bir yaşantı, terapidir. Danışanın dışında grup üyelerinin her biri danışanın konusu ile ilgili birilerinin (isteğe bağlı) temsilini yaparlar.

Bu temsili yapabilmek için temsil edecekleri kişiyi tanımalarına ihtiyaç yoktur, zira alanda X kişiyi temsil etmek üzere durduklarında yapmaları gereken tek şey bedensel tepki ve içsel itilimlerini takip etmektir. Enteresan bir şekilde, hiç tanımamalarına rağmen, temsilcilerin yaptıkları her hareket, yönelim ve duygu aktarımı temsil ettikleri kişi ile birebir aynıdır.

Temsilci tarafından gerçekleşen, alandaki bu devinim, kolaylaştırıcıya, danışanın sistemindeki kişileri, olayları, kurban-fail örüntülerini (paternler), dışlananları vb. kolaylıkla göstererek düzenin düğümlerini çözme dokunuşu yapabilme imkanı yaratır. Bu fayda sadece danışanın seansında ve onun sistemine verilmiş gibi görünse de gerçekte alanda hali hazırda olan temsilcilere ve konuya dahil olmadan izleyen diğer grup üyelerine de katkı sağlar. Temsilci, danışan tarafından "tesadüfen" seçilir. Fakat bu "tesadüfün " içi çok doludur. Çalışılacak olan konu ve bu iki kişinin yaşamdaki (kendi sistemlerindeki) duruşları biraz araştırılırsa enteresan eşleşmeler, benzerlikler göze çarpar.

Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: danışan,seçtiği temsilciyi bilinçdışında sisteminde birilerine çok benzetmektedir.Seçtiği O kişide, temsil edeceği kişi ile benzer ruhsal özellikler ve travmaların olması kuvvetle muhtemeldir. Zaten tam da bu yüzden, temsilciler hiç tanımasalar da temsil ettikleri kişilerle aynı durumları yansıtırlar.

Peki Bu Temsilci Açısından Ne Demektir?
Bu çalışmalara hiç katılmamış ve yeterli bilgi almamış birçok kişi "temsilci olma" konusunda tedirgin olabiliyorlar. Gerekçeleri de "diğer kişinin kadersel yüküne, karmasına karışmak ve böylece kendi enerjisini kirletmek." Sizde karşılığı olmayan (kendi kişisel aile tarihinizde yaşanmamış, bilinmeyen) hiçbir konuda zaten temsilci olarak seçilmezsiniz. Çok nettir benzer, benzere akar.
Eğer bir konuda temsilci olarak seçildiyseniz mutlaka aile tarihinizin bir yerlerinde benzer bir enerji bulunmakta ve sizin onu görmenizi beklemektedir. Bu açıdan bakıldığında her bir farklı konudaki temsilcilik kirlenme değil, inanılmaz bir arınma fırsatına dönüşür. Böylece, konstelasyon çalışmasından alınan faydalar, her konumda (danışan,koaylaştırıcı, temsilci, izleyici ) farklı oranlarda katkı sağlar.

Temsilci, çalışma sırasında deneyimlediği duygu akışını, serbest bırakmayı, sıkışma ve akıtmayı, affetmeyi bir başkası üzerinden deneyimleyerek tabiri caizse "öğrenir". Hem kendi sistemi için bir katkı sağlar, hem danışana destek vermiş olarak katkı sağlar hem duygusal farkındalığı artar, "her türlü" olaya karşı yargısız yaklaşabilme özelliği geliştirir. Bir çalışmanın, her seviyede bu kadar katkı sağlayabiliyor olması muhteşemdir. İzleyiciler ise, alanın dışında olmalarına rağmen aynı duygu akışını daha uzaktan "izleme" şansına sahip olurlar. Burada geliştirilebilen belki de en temel özellik "yargısızca izleyebilmektir".
Az şey mi, ne dersiniz ?

Konstelasyon Kolaylaştırıcısı /Eğitmen:
Yaprak Hısım 

Konstelasyon Grup Çalışması Gün ve Saati: 

16 Şubat 2019 Cumartesi günü 13.00 - 18.00

Katılım Ücreti:
100 TL + KDV 

Çalışma Ücreti:
380 TL + KDV 

**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

 

X
X
Yaprak Hısım'la Konstelasyon Çalışmaları
Yaprak Hısım'la Konstelasyon Çalışmaları
Darmanas
100.00

Tarih: 16 Şubat 2019
Yer: İstanbul

Konstelasyon Çalışması
Bir aile veya iş grubu, onu oluşturan insanların topluluğu olup kendi içinde bir sistemdir. Yaşadığımız, çözemediğimiz aile ya da iş sistemimizde tekrarlayan sorunların temelinde, çözülmemiş travmalar yatar. Bu travmalar, sizin kişisel olarak yaşamış olduğunuz olaylara da bağlı olabilir, aile geçmişinizdeki büyüklerin yaşadıklarına da. Sistem içerisinde herhangi bir birey tarafından deneyimlenen travmatik bir olay, aynı domino taşları gibi, diğerlerini de belli oranlarda etkiler.
Eğer bu yaşantı, ona bağlı kişilerle ilgili anıların ve duyguların dondurulması, reddedilmesi, yok sayılması şeklinde bertaraf edilmeye çalışılmışsa –ki çoğu zaman böyle olur- olayın enerjisi, sistem içerisinde mutlaka nesiller boyunca kendisini göstermeye devam edecektir. Erken ölümler, kayıplar, kürtajlar, taciz, cinayet ya da göç, savaş gibi olaylar sistemi ilgilendiren ve travma yaratan olaylardır ve az önce anlatılanlara örnek olarak verebiliriz.

Acı deneyimler, baş edilmesi güç olaylar, yaşamın devamlılığı adına o sırada doğal olarak yok sayılmaya çalışılır. Ne de olsa olan olmuştur ve hayat devam ediyor. Kişi bu duruma adapte olabilmek için ya olayla ilgili duygularını dondurur, yok sayar, ya da reddeder. Bu yaklaşım, olay anında işe yaramış olsa da ilerleyen zaman zarfında artık işe yaramaz. İşe yaramadığı gibi başka sorunları da yaşama çeker. Sağlıkla ilerleyebilmenin tek yolu yüzleşebilmektir. Çünkü tamamlanmamış duygular kilitlenip, bedende hastalık veya tekrarlayan ilişki, iş problemleri, bağımlılıklar olarak ifade bulurlar.

Konstelasyon Çalışması, sistemi ve öğelerini danışanın gözleri önüne serebilen bir grup çalışmasıdır. Bireysel seanslar şeklinde de uygulanabilir. Çalışmada öncelikle önemli olan, danışanın sisteminin parçası olan kişilerin, temsilciler vasıtasıyla göz önüne çıkması ve probleme sebep olan sağlıksız düzenin fark edilmesidir. Bu çoğu zaman sorunu yaşarken fark edilmez. Danışan, soruna sebep olan şeyin ne olduğunu tanımlasa da, çalışmanın ilerleyen adımlarında aslında çok daha derin bağlantılar keşfedilir. Sorunun temelinde yatan derin bağlantılar bir kez fark edildiğinde, ikincil duygulardan birincil duyguların (mutluluk, üzüntü, öfke, korku ve tiksinme) hissedilebilmesi için kapı aralanmış olur ve bu iyileşme için en önemli adımdır. Kabul ve affetme, ancak birincil duyguların hissedilip, ifadelerine izin verildikten sonra gelişir. Bunun dışında “kabul ettim, ben zaten affettim “ diyerek hiçbir yaşantı içselleşmez.

Bütün duyguları meydana getiren asıl duygular vardır, yani duyguların bazıları başka duygulara bağlı olarak ortaya çıkar. Bazı duyguların ortaya çıkmasına sebep olan duygu birincil duygu, diğerleri ise ikincil duygular olarak adlandırılır.  Birincil duygular temeldir ve yapıcıdırlar. İkincil duygular ise diğerleri bastırıldığında yön değiştirerek ortaya çıkarlar, yönlendiricidirler. Terapilerin amacı, doğal tepkilerin yuvası olan birincil duygulara ulaşmak ve bunların ifadesi için alan açarak iyileşmeyi desteklemektir. 

Yaşam, zıtlıkların birliğinde gizlidir. Hüzün olmadan neşe, acı olmadan mutluluk, hastalık olmadan sağlık, eksiklik olmadan tamlık anlamlı değildir. Bunlardan birinden kaçtığımızda, diğerini de tam olarak yaşamamız mümkün değildir. Yarım kalmış, reddedilmiş, ifade edilmemiş duygular yaşamı tam olarak içimize almayı engeller.

Konstelasyon çalışmaları, yaşamı her şeye rağmen, bütünüyle kabul edebilmek için alan açar. Bu alandan çıktığınızda, her ne olursa olsun, yaşama ve tüm getirdiklerine şükran dolu bir kalptir göğsünüzde duran: Sizin kalbiniz.

Konstelasyon Çalışmalarına Temsilci Olarak Katılım Ne Sağlar?
Konstelasyon çalışması, diğer sistemik grup çalışmalarında olduğu gibi temsilcilerden oluşan bir grup ve kendi konusunun çalışılacağı (seans alan) bir danışan ve kolaylaştırıcıdan oluşan, fenomenolojik bir yaşantı, terapidir. Danışanın dışında grup üyelerinin her biri danışanın konusu ile ilgili birilerinin (isteğe bağlı) temsilini yaparlar.

Bu temsili yapabilmek için temsil edecekleri kişiyi tanımalarına ihtiyaç yoktur, zira alanda X kişiyi temsil etmek üzere durduklarında yapmaları gereken tek şey bedensel tepki ve içsel itilimlerini takip etmektir. Enteresan bir şekilde, hiç tanımamalarına rağmen, temsilcilerin yaptıkları her hareket, yönelim ve duygu aktarımı temsil ettikleri kişi ile birebir aynıdır.

Temsilci tarafından gerçekleşen, alandaki bu devinim, kolaylaştırıcıya, danışanın sistemindeki kişileri, olayları, kurban-fail örüntülerini (paternler), dışlananları vb. kolaylıkla göstererek düzenin düğümlerini çözme dokunuşu yapabilme imkanı yaratır. Bu fayda sadece danışanın seansında ve onun sistemine verilmiş gibi görünse de gerçekte alanda hali hazırda olan temsilcilere ve konuya dahil olmadan izleyen diğer grup üyelerine de katkı sağlar. Temsilci, danışan tarafından "tesadüfen" seçilir. Fakat bu "tesadüfün " içi çok doludur. Çalışılacak olan konu ve bu iki kişinin yaşamdaki (kendi sistemlerindeki) duruşları biraz araştırılırsa enteresan eşleşmeler, benzerlikler göze çarpar.

Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: danışan,seçtiği temsilciyi bilinçdışında sisteminde birilerine çok benzetmektedir.Seçtiği O kişide, temsil edeceği kişi ile benzer ruhsal özellikler ve travmaların olması kuvvetle muhtemeldir. Zaten tam da bu yüzden, temsilciler hiç tanımasalar da temsil ettikleri kişilerle aynı durumları yansıtırlar.

Peki Bu Temsilci Açısından Ne Demektir?
Bu çalışmalara hiç katılmamış ve yeterli bilgi almamış birçok kişi "temsilci olma" konusunda tedirgin olabiliyorlar. Gerekçeleri de "diğer kişinin kadersel yüküne, karmasına karışmak ve böylece kendi enerjisini kirletmek." Sizde karşılığı olmayan (kendi kişisel aile tarihinizde yaşanmamış, bilinmeyen) hiçbir konuda zaten temsilci olarak seçilmezsiniz. Çok nettir benzer, benzere akar.
Eğer bir konuda temsilci olarak seçildiyseniz mutlaka aile tarihinizin bir yerlerinde benzer bir enerji bulunmakta ve sizin onu görmenizi beklemektedir. Bu açıdan bakıldığında her bir farklı konudaki temsilcilik kirlenme değil, inanılmaz bir arınma fırsatına dönüşür. Böylece, konstelasyon çalışmasından alınan faydalar, her konumda (danışan,koaylaştırıcı, temsilci, izleyici ) farklı oranlarda katkı sağlar.

Temsilci, çalışma sırasında deneyimlediği duygu akışını, serbest bırakmayı, sıkışma ve akıtmayı, affetmeyi bir başkası üzerinden deneyimleyerek tabiri caizse "öğrenir". Hem kendi sistemi için bir katkı sağlar, hem danışana destek vermiş olarak katkı sağlar hem duygusal farkındalığı artar, "her türlü" olaya karşı yargısız yaklaşabilme özelliği geliştirir. Bir çalışmanın, her seviyede bu kadar katkı sağlayabiliyor olması muhteşemdir. İzleyiciler ise, alanın dışında olmalarına rağmen aynı duygu akışını daha uzaktan "izleme" şansına sahip olurlar. Burada geliştirilebilen belki de en temel özellik "yargısızca izleyebilmektir".
Az şey mi, ne dersiniz ?

Konstelasyon Kolaylaştırıcısı /Eğitmen:
Yaprak Hısım 

Konstelasyon Grup Çalışması Gün ve Saati: 

16 Şubat 2019 Cumartesi günü 13.00 - 18.00

Katılım Ücreti:
100 TL + KDV 

Çalışma Ücreti:
380 TL + KDV 

**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

 

Yorum yaz
Etkinlikle ilgili henüz yorum yazılmadı.
Kapat