Workshopix'te etkinlik eklemek ÜCRETSİZ
Etkinlik eklemek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Yöntem Yurtsever ile 200 Saat Yoga Alliance Onaylı Uzmanlık Programı Y
Nisan
13

Yöntem Yurtsever ile 200 Saat Yoga Alliance Onaylı Uzmanlık Programı

Tarih: 13 Nisan-30 Haziran
Yer: İstanbul

200 Saat Yoga Alliance Onaylı Uzmanlık Programı
Bu program yogayı seven, merak eden, kendi yoga uygulamasında derinleşmek isteyen, yoganın temellerini, zihinsel ruhsal ve bedensel süreçleriyle dengeli bir şekilde kavramak isteyen yoga severler ve ders vermek için sistem kurmak isteyen geleceğin yoga eğitmenleri için tasarlanmıştır.

Buluşma Tarihleri:
⦁ 13-14 Nisan
⦁ 4- 5 Mayıs
⦁ 24-26 Mayıs
⦁ 1-2 Haziran
⦁ 29- 30 Haziran
⦁ 6. Buluşma ve İnziva

Yöntem Yurtsever ile Yoga Hocalığı Uzmanlık programı; yoganın temellerini yoga felsefesine sadık kalarak, anatomik detaylarla birleştirir. Katılımcıların ilk buluşmadan itibaren kendi kişisel uygulamalarında derinleşmelerini kolaylaştıracak Asana detayları ile meditasyon teknikleri ve nefes çalışmalarını öğrenmesi ve uygulaması hedeflenir. Yoga uzmanlık programı nefesi ve nefesin enerjiye dönüşümünü bedensel tekniklerle aktarır. Yoga felsefesinin bakış açısı Yoga üstatlarının, ruhani liderlerin, eğitmen, araştırmacı kişilerin, geçmişten bugüne aktarılmış yazılı kaynaklarını, ortaya koyduğu yönlerden inceler. 

Kişinin kendisi ve yaşadığı evren ile olan ilişkisi Advayta bakış açısıyla yorumlanarak ikilik yaratan bütün fikirlere kişinin yargısızca bakmasına olanak sağlanır. Yaşamın koşulsuz değişkenliği içinde kabul edici bakış açısı farklı yönlerden ele alınır. Yardımcı araç olarak Aile dizimi kavram çalışmaları uygulanır. İç enerji araştırmaları yapılır. 

Zihinsel ve ruhsal olgunluğa yaklaşmak için seçtiğimiz dolambaçlı ve yorucu yollar yerine sade ve yumuşak bakış açısını ortaya koymak temeldedir. Eğitimin her aşaması eğitmenlikte, ruhsal ve kişisel gelişimde ''temiz bir dil '' yaratmayı hedef alır. Yöntem Yurtsever ile olan yoga eğitimi her kişinin farklılıklarına saygı göstermeyi ve bu saygıyı ortak alan içinde yaratmayı hedef alır. Bundan dolayı rekabetçi değil, paylaşımcı ve samimidir.

Uzmanlaşma programı kişiyi merkeze alırken kişisel gelişimi, bedensel olarak Asanalar üzerinden derinlemesine inceler. Farklılıklar ve ortak noktalar üzerinden zemin yaratır.  Aynı zamanda kişisel gelişimi zihinsel olarak Yogada Uzmanlaşma yolunda karşısına çıkan ve yanında olan motivasyon kaynaklarında arar. Bu kaynaklar engel veya destek olarak yanı başımızda duruyor olabilir. 

Yoga bir yolculuktur. Tıpkı yaşamın kendisi gibi. Dönüşüm Yoganın kaynağıdır. Amaç değildir ama sonucunda ortaya çıkar ve her zaman daha iyisini sunar, yeter ki kişi teslimiyet ile yaklaşsın. İstemeyi bırakmasın ama isteklerine bağlanmasın. 

Eğitim 4 Kaynakla Keşif Sunar:
1- Beden:

Şu anda olan bedeni kabul etmek ile başlar Olduğu yer ve zaman içinde Nefes üzerine meditasyonlar yapılır. Meditasyonlar bedeni, Prananın dolaşımını, zihinsel yönlendirmelerin etkisini fark ettirir. 
Asanalar incelenir ,detaylandırılır. Anatomik yapılardaki farklar ile uygulama anlayışı oluşur. 
Nefesin fark edilmesi ve Asanaların kişinin kendi anatomik hizasının içine yerleşmesi ve burada derinleşmesi ile Vinyasa ortaya çıkar.
⦁ Temel nefes tekniklerini incelemek, uygulamak, etkilerini fark etmek
⦁ Temel Asana uygulamaları, varyasyonları dikkat edilecek noktaları ile detaylandırmak
⦁ Nefes ve hareket arasındaki ilişkiyi bağlamak
⦁ Asana serileri içinde Vinyasa oluşturmak
⦁ Beden algısını arttıran meditasyonlar yapmak 
⦁ Kendi bedenimize yaklaşım biçimimizi gözlemlemek ve bedeni şifalandırma egzersizleri yapmak

2- Zihin:
Şu anda var olan zihni kabul etmekle başlar ve araştırarak algıyı genişletir. Zihinde oluşturduğumuz yargı terazisini fark etmek için kavramları incelenir. Sözlü meditasyon çalışması ile zihnin manipülasyonlarını fark etmek ve araştırmak mümkün olur. 
Materyalli Pranayama çalışması ile zihnin yönelimleri keşfetmek ve değiştirmek için çalışmalar yapılır.
⦁ Düşünce biçimimizin etkilerini görmeye destek meditasyonlar yapmak
⦁ Kendi yoga uygulamamızda Vinyasa’yı araştırmak
⦁ Kendi uygulamamızda zihinsel motivasyonumuzu gözlemlemek
⦁ Güneşe selam serileri içinde zihni ve bedeni uyum içine getirmek.
⦁ Yoga tarihini incelemek, Yoga üstatlarının yaşamlarını araştırmak.
⦁ Yoga Felsefesini incelemek 
⦁ Dualite ve Advayta bakış açılarını araştırmak.
⦁ Zihnin ifade dilini gözlemlemek 
⦁ Temiz bir dil yaratmak.
3-Ruh/Sezgi:
Olanı bilen sezgilere kapı açmak sadece anda gerçekleşir, fakat kökleri geçmiş ve geleceğe uzanabilir. 
Herhangi bir şeyi değiştirmeden içindeki öz enerjiyi fark etmek için araştırma yapılır.
Ruhun ızdırabına karşı özgürleşmek. Id-ego-süper ego kavramları incelenir. Jung un kişilik tipleri incelenir. 
Egoyu hatalar ve doğrularla beslemek yerine yaşamın öz kaynağından nasıl destekleneceği araştırılır. 
- Ruhumuzu görmemize engel olan ve destekleyen bakış açıları, davranışlar araştırılır.,
- Beslenme alışkanlıklarının ruhsal yapımız üzerine etkileri, beden üzerinde beslenme denemeleri
- Yoganın felsefi kaynakları incelenir.
- Jung 'un Kişilik Tipleri ve Arketipler incelenir.
- Jung' un Kolektif bilinçaltı kavramı araştırılır. 
- Sistemik dizimler ile temel kavramlar gözlemlenir.
4-Yöntem: 
Yoganın anlamlarından birisi yol, yöntemdir
Öğrenilen her bilginin işlenmesi, kavranması ancak bir yöntem ile eşleştirilmesi ile mümkün olur. Bu yöntem kişiden kişiye değişebilir, bu değişkenlik de çeşitlilik ve zenginliği yaratır. Yoga eğitmeni olmak uygulanması gerekli yöntem ve teknikleri bilmek, karanlık bir yolda kaybolmak yerine, kendi ışığınız ile kendi yolunuzu bulmanızı kolaylaştıracaktır.
Araştırma ve Uygulama
- Anatomi 
- Temel bedensel problemlere yönelik yoga uygulamaları, dikkat edilecek noktalar, öneriler, 
- Ders verme detayları, Öğrenme biçimleri 
- Ders dili oluşturma 
- Bir yoga dersini planlama, öneriler ve kaçınılacak durumlar.
- Dersi başlangıç, orta ve ileri seviye olarak planlamak. Seri oluşturmak
- Öğrenci için alan oluşturmak. Ders gözlemlemek 
- Pratikler ve ödevler yapmak

Eğitimin sonunda, elektronik aletlerden uzak, sağlıklı beslenebileceğimiz bir doğada İnziva için buluşulur. İnziva detayları eğitim içinde bildirilecektir.

Ücretlendirme:
Program ücreti: 5000 TL+ KDV'dir
Taksitli ödemede 5750 TL (KDV dahil) 
Ücrete inziva yol ve konaklama ücretleri dahil değildir. 
Katılımcılara Vinyasa stüdyoda 3 ay boyunca derslere ücretsiz katılma imkanı sunulur.

Etkinlik Saati:
10.30-17.00 

**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

X
X
Yöntem Yurtsever ile 200 Saat Yoga Alliance Onaylı Uzmanlık Programı
Yöntem Yurtsever ile 200 Saat Yoga Alliance Onaylı Uzmanlık Programı
Vinyasa Stüdyo Galata
5000.00

Tarih: 13 Nisan-30 Haziran
Yer: İstanbul

200 Saat Yoga Alliance Onaylı Uzmanlık Programı
Bu program yogayı seven, merak eden, kendi yoga uygulamasında derinleşmek isteyen, yoganın temellerini, zihinsel ruhsal ve bedensel süreçleriyle dengeli bir şekilde kavramak isteyen yoga severler ve ders vermek için sistem kurmak isteyen geleceğin yoga eğitmenleri için tasarlanmıştır.

Buluşma Tarihleri:
⦁ 13-14 Nisan
⦁ 4- 5 Mayıs
⦁ 24-26 Mayıs
⦁ 1-2 Haziran
⦁ 29- 30 Haziran
⦁ 6. Buluşma ve İnziva

Yöntem Yurtsever ile Yoga Hocalığı Uzmanlık programı; yoganın temellerini yoga felsefesine sadık kalarak, anatomik detaylarla birleştirir. Katılımcıların ilk buluşmadan itibaren kendi kişisel uygulamalarında derinleşmelerini kolaylaştıracak Asana detayları ile meditasyon teknikleri ve nefes çalışmalarını öğrenmesi ve uygulaması hedeflenir. Yoga uzmanlık programı nefesi ve nefesin enerjiye dönüşümünü bedensel tekniklerle aktarır. Yoga felsefesinin bakış açısı Yoga üstatlarının, ruhani liderlerin, eğitmen, araştırmacı kişilerin, geçmişten bugüne aktarılmış yazılı kaynaklarını, ortaya koyduğu yönlerden inceler. 

Kişinin kendisi ve yaşadığı evren ile olan ilişkisi Advayta bakış açısıyla yorumlanarak ikilik yaratan bütün fikirlere kişinin yargısızca bakmasına olanak sağlanır. Yaşamın koşulsuz değişkenliği içinde kabul edici bakış açısı farklı yönlerden ele alınır. Yardımcı araç olarak Aile dizimi kavram çalışmaları uygulanır. İç enerji araştırmaları yapılır. 

Zihinsel ve ruhsal olgunluğa yaklaşmak için seçtiğimiz dolambaçlı ve yorucu yollar yerine sade ve yumuşak bakış açısını ortaya koymak temeldedir. Eğitimin her aşaması eğitmenlikte, ruhsal ve kişisel gelişimde ''temiz bir dil '' yaratmayı hedef alır. Yöntem Yurtsever ile olan yoga eğitimi her kişinin farklılıklarına saygı göstermeyi ve bu saygıyı ortak alan içinde yaratmayı hedef alır. Bundan dolayı rekabetçi değil, paylaşımcı ve samimidir.

Uzmanlaşma programı kişiyi merkeze alırken kişisel gelişimi, bedensel olarak Asanalar üzerinden derinlemesine inceler. Farklılıklar ve ortak noktalar üzerinden zemin yaratır.  Aynı zamanda kişisel gelişimi zihinsel olarak Yogada Uzmanlaşma yolunda karşısına çıkan ve yanında olan motivasyon kaynaklarında arar. Bu kaynaklar engel veya destek olarak yanı başımızda duruyor olabilir. 

Yoga bir yolculuktur. Tıpkı yaşamın kendisi gibi. Dönüşüm Yoganın kaynağıdır. Amaç değildir ama sonucunda ortaya çıkar ve her zaman daha iyisini sunar, yeter ki kişi teslimiyet ile yaklaşsın. İstemeyi bırakmasın ama isteklerine bağlanmasın. 

Eğitim 4 Kaynakla Keşif Sunar:
1- Beden:

Şu anda olan bedeni kabul etmek ile başlar Olduğu yer ve zaman içinde Nefes üzerine meditasyonlar yapılır. Meditasyonlar bedeni, Prananın dolaşımını, zihinsel yönlendirmelerin etkisini fark ettirir. 
Asanalar incelenir ,detaylandırılır. Anatomik yapılardaki farklar ile uygulama anlayışı oluşur. 
Nefesin fark edilmesi ve Asanaların kişinin kendi anatomik hizasının içine yerleşmesi ve burada derinleşmesi ile Vinyasa ortaya çıkar.
⦁ Temel nefes tekniklerini incelemek, uygulamak, etkilerini fark etmek
⦁ Temel Asana uygulamaları, varyasyonları dikkat edilecek noktaları ile detaylandırmak
⦁ Nefes ve hareket arasındaki ilişkiyi bağlamak
⦁ Asana serileri içinde Vinyasa oluşturmak
⦁ Beden algısını arttıran meditasyonlar yapmak 
⦁ Kendi bedenimize yaklaşım biçimimizi gözlemlemek ve bedeni şifalandırma egzersizleri yapmak

2- Zihin:
Şu anda var olan zihni kabul etmekle başlar ve araştırarak algıyı genişletir. Zihinde oluşturduğumuz yargı terazisini fark etmek için kavramları incelenir. Sözlü meditasyon çalışması ile zihnin manipülasyonlarını fark etmek ve araştırmak mümkün olur. 
Materyalli Pranayama çalışması ile zihnin yönelimleri keşfetmek ve değiştirmek için çalışmalar yapılır.
⦁ Düşünce biçimimizin etkilerini görmeye destek meditasyonlar yapmak
⦁ Kendi yoga uygulamamızda Vinyasa’yı araştırmak
⦁ Kendi uygulamamızda zihinsel motivasyonumuzu gözlemlemek
⦁ Güneşe selam serileri içinde zihni ve bedeni uyum içine getirmek.
⦁ Yoga tarihini incelemek, Yoga üstatlarının yaşamlarını araştırmak.
⦁ Yoga Felsefesini incelemek 
⦁ Dualite ve Advayta bakış açılarını araştırmak.
⦁ Zihnin ifade dilini gözlemlemek 
⦁ Temiz bir dil yaratmak.
3-Ruh/Sezgi:
Olanı bilen sezgilere kapı açmak sadece anda gerçekleşir, fakat kökleri geçmiş ve geleceğe uzanabilir. 
Herhangi bir şeyi değiştirmeden içindeki öz enerjiyi fark etmek için araştırma yapılır.
Ruhun ızdırabına karşı özgürleşmek. Id-ego-süper ego kavramları incelenir. Jung un kişilik tipleri incelenir. 
Egoyu hatalar ve doğrularla beslemek yerine yaşamın öz kaynağından nasıl destekleneceği araştırılır. 
- Ruhumuzu görmemize engel olan ve destekleyen bakış açıları, davranışlar araştırılır.,
- Beslenme alışkanlıklarının ruhsal yapımız üzerine etkileri, beden üzerinde beslenme denemeleri
- Yoganın felsefi kaynakları incelenir.
- Jung 'un Kişilik Tipleri ve Arketipler incelenir.
- Jung' un Kolektif bilinçaltı kavramı araştırılır. 
- Sistemik dizimler ile temel kavramlar gözlemlenir.
4-Yöntem: 
Yoganın anlamlarından birisi yol, yöntemdir
Öğrenilen her bilginin işlenmesi, kavranması ancak bir yöntem ile eşleştirilmesi ile mümkün olur. Bu yöntem kişiden kişiye değişebilir, bu değişkenlik de çeşitlilik ve zenginliği yaratır. Yoga eğitmeni olmak uygulanması gerekli yöntem ve teknikleri bilmek, karanlık bir yolda kaybolmak yerine, kendi ışığınız ile kendi yolunuzu bulmanızı kolaylaştıracaktır.
Araştırma ve Uygulama
- Anatomi 
- Temel bedensel problemlere yönelik yoga uygulamaları, dikkat edilecek noktalar, öneriler, 
- Ders verme detayları, Öğrenme biçimleri 
- Ders dili oluşturma 
- Bir yoga dersini planlama, öneriler ve kaçınılacak durumlar.
- Dersi başlangıç, orta ve ileri seviye olarak planlamak. Seri oluşturmak
- Öğrenci için alan oluşturmak. Ders gözlemlemek 
- Pratikler ve ödevler yapmak

Eğitimin sonunda, elektronik aletlerden uzak, sağlıklı beslenebileceğimiz bir doğada İnziva için buluşulur. İnziva detayları eğitim içinde bildirilecektir.

Ücretlendirme:
Program ücreti: 5000 TL+ KDV'dir
Taksitli ödemede 5750 TL (KDV dahil) 
Ücrete inziva yol ve konaklama ücretleri dahil değildir. 
Katılımcılara Vinyasa stüdyoda 3 ay boyunca derslere ücretsiz katılma imkanı sunulur.

Etkinlik Saati:
10.30-17.00 

**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

Yorum yaz
Etkinlikle ilgili henüz yorum yazılmadı.
Kapat