Workshopix'te etkinlik eklemek ÜCRETSİZ
Etkinlik eklemek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Bütünsel Gelişim Yolculuğu Zerrin Bilge Omala
Haziran
30

Bütünsel Gelişim Yolculuğu

Tarih:30 Haziran 2020
Yer:
Online
Bütünsel Gelişim Yolculuğu
**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

Programa Katılım Ücreti: 750 TL

Çocuğun Fiziksel, Duyuşsal, Duygusal Ve Mental Gelişimini 
Integral Eğitim Yaklaşımı İle Destekleyen,
Aile İle İşbirliği İçerisinde Olarak,
Gözlem, Deneyim Ve Süreç Odağıyla İlerleyen
Bütünsel Bir Yolculuk...

İçerik:
Günümüzde okul, kurs ve atölye çalışmalarında çocuklara bireysel ve gelişimsel özelliklerine göre yaklaşılmaktan ziyade, sıradanlaşmış ve çoğunluğa uygun olan paylaşımlar yapılmaktadır. Ancak, her çocuk biriciktir ve her çocuğun/insanın gelişimsel özellikleri özneldir.

Bu doğrultuda, yıllar içerisinde aldığım eğitimler ve edindiğim mesleki ve bireysel deneyimlerim neticesinde, yaşadığımız bu değişim sürecinde, artık yeni ifadeler ve yeni bir eğitim ve destek hizmetinin oluşması gerekliliği inancıyla, bu programı geleceğe dair bir yatırım ve bir vizyon olarak sunuyorum.

Bireyin salt akademik ve kariyer odaklı bir geleceğe itilmesinden ziyade; kendini tanıyan, yaşamla ve insanlarla hissiyat dolu bağlantısı olan, canlı, meraklı ve geleceğe umutla bakabilen bireylerin var olabilmesine katkı sunmak dileğiyle, sizleri bütünselliği ve gelişimsel öznelliği temel alan Bütünsel Gelişim Yolculuğu’na davet ediyorum.

Kendi bireyselliğini tanıyarak, içsel kaynaklarını oluşturan,
Motivasyonunu genellemeler üzerinden değil, yaşamı ve kendini keşif duygusuyla yaratan,
Başarıyı nicelikler ile değil, yaşamsal nitelikleri anlamanın mutluluğuyla edinen,
Öz değer, öz disiplin, öz saygı, öz güven ve öz sevgi gelişimiyle dünyaya yaklaşımını belirleyen,
Fiziksel, duyuşsal, duygusal ve düşünsel farkındalık ile seçimlerini yapabilen,
İhtiyaçlarına değer verilip, varlığının görüldüğünü hissederek, kendi değerini dünya ile paylaşma isteği duyan bireylerin oluşturduğu bir toplum ve dünya düşü ile…

Yolculuğun Amaçları
Sağlıklı benlik gelişimi için bütünsel olarak destek sunulması,
Kendini keşfetmek ve yaşam güçlerini aktive edebilmek için gerekli ortamın sağlanması,
Özgür ifade ve bilinçli seçimin öğrenilmesi için farkındalık oluşturulması,
Kişisel değer, güven, saygı, sevginin inşa edebilmesi için varlığın ve yeteneklerin görülüp kabul edilmesi,
Beyin-kalp-irade ahengi için hissetme, anlama ve sorumluluk alma yetilerinin kazanılmasına izin verilmesi,
Özgün karakterini ortaya çıkarırken esnek dayanıklılık ve dürüstlük kazanımının sağlanmasına yardımcı olunmasıdır.

Programın Özellikleri
Tek bir alanı güçlendirici olmaktan ziyade, gelişimi bütünsel olarak ele almayı hedef alır.
Bütün-beyinli ve bütün-kalpli birey olma yolunda; doğa bilimleri, sanat ve farkındalık çalışmaları sunar.
Hedef ve başarı odaklı değildir;  çocuğun biricik özellikleri ve ihtiyaçları gözetilerek, yaşına ve gelişimine uygunşekilde yapılandırılır.
Gözlem, deneyim ve süreç odaklı bir alanda, güvenli ve şefkatli bağ kurmak önceliktir.
Çocuğun merak, ilgi ve becerilerini harekete geçirerek, bilgi alma kabiliyeti oluşturmasını destekler.
Bütünsel gelişimin ailenin işbirliği ile oluşabileceği görüşüyle, ebeveynlerin etkin ve bilinçli katılımını teşvik eder.
Aile/ebeveynlerin bu süreçteki rolünü; çocuğun katılımına dair isteğini korumak, buluşmalar için uygun ortamı sağlamak ve ayda bir yapılacak olan ebeveyn seanslarına katılmak olarak görür.

Kullanılan Araçlar
Hareket (yoga ve çigong temelli)
Dikkat, farkındalık ve konsantrasyon uygulamaları
Meditasyon ve imgeleme çalışmaları
Masal ve hikaye anlatımı
Sanatsal dışavurum etkinlikleri
Oyun
Koçluk teknikleri

Süreç
30 dakikalık ön görüşme ile ebeveynlerle tanışma, programın detaylı anlatımı ve bilgi alışverişi yapılır. Bu hizmet görüntülü, online ve ücretsizdir.
Birlikte yola çıkma konusunda hem fikir olunduğunda, seçilen gün ve saatte, çocukla haftalık buluşmalara başlanır.
Çocukla yapılan 4 seans sonunda, ebeveynlerle 1 koçluk&danışmanlık seansı gerçekleştirilir.
Seans süreleri çocuğun yaşına göre belirlenir ve seanslar haftada bir, online olarak yapılır.
3-4 yaş çocuklar için ebeveynlerinden biri ile birlikte katılım sağlayabileceği buluşmalar organize edilir. (Bu çalışmaların öncelikli amacı; çocuk ve ebeveyn/leri arasında sağlıklı, güvenli ve derin bağlar oluşturma yolunda kazanım sağlamaktır.)
5 yaş ve üzeri çocuklar bireysel katılım sağlar.
Ergen ve gençler için ‘geleceği planlama ve özgün hikayelerini tasarlama’ amacıyla özel, metodik bir çalışma uygulanır.

**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

X
X
Bütünsel Gelişim Yolculuğu
Bütünsel Gelişim Yolculuğu
Vibe To BE
0.00

Tarih:30 Haziran 2020
Yer:
Online
Bütünsel Gelişim Yolculuğu
**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

Programa Katılım Ücreti: 750 TL

Çocuğun Fiziksel, Duyuşsal, Duygusal Ve Mental Gelişimini 
Integral Eğitim Yaklaşımı İle Destekleyen,
Aile İle İşbirliği İçerisinde Olarak,
Gözlem, Deneyim Ve Süreç Odağıyla İlerleyen
Bütünsel Bir Yolculuk...

İçerik:
Günümüzde okul, kurs ve atölye çalışmalarında çocuklara bireysel ve gelişimsel özelliklerine göre yaklaşılmaktan ziyade, sıradanlaşmış ve çoğunluğa uygun olan paylaşımlar yapılmaktadır. Ancak, her çocuk biriciktir ve her çocuğun/insanın gelişimsel özellikleri özneldir.

Bu doğrultuda, yıllar içerisinde aldığım eğitimler ve edindiğim mesleki ve bireysel deneyimlerim neticesinde, yaşadığımız bu değişim sürecinde, artık yeni ifadeler ve yeni bir eğitim ve destek hizmetinin oluşması gerekliliği inancıyla, bu programı geleceğe dair bir yatırım ve bir vizyon olarak sunuyorum.

Bireyin salt akademik ve kariyer odaklı bir geleceğe itilmesinden ziyade; kendini tanıyan, yaşamla ve insanlarla hissiyat dolu bağlantısı olan, canlı, meraklı ve geleceğe umutla bakabilen bireylerin var olabilmesine katkı sunmak dileğiyle, sizleri bütünselliği ve gelişimsel öznelliği temel alan Bütünsel Gelişim Yolculuğu’na davet ediyorum.

Kendi bireyselliğini tanıyarak, içsel kaynaklarını oluşturan,
Motivasyonunu genellemeler üzerinden değil, yaşamı ve kendini keşif duygusuyla yaratan,
Başarıyı nicelikler ile değil, yaşamsal nitelikleri anlamanın mutluluğuyla edinen,
Öz değer, öz disiplin, öz saygı, öz güven ve öz sevgi gelişimiyle dünyaya yaklaşımını belirleyen,
Fiziksel, duyuşsal, duygusal ve düşünsel farkındalık ile seçimlerini yapabilen,
İhtiyaçlarına değer verilip, varlığının görüldüğünü hissederek, kendi değerini dünya ile paylaşma isteği duyan bireylerin oluşturduğu bir toplum ve dünya düşü ile…

Yolculuğun Amaçları
Sağlıklı benlik gelişimi için bütünsel olarak destek sunulması,
Kendini keşfetmek ve yaşam güçlerini aktive edebilmek için gerekli ortamın sağlanması,
Özgür ifade ve bilinçli seçimin öğrenilmesi için farkındalık oluşturulması,
Kişisel değer, güven, saygı, sevginin inşa edebilmesi için varlığın ve yeteneklerin görülüp kabul edilmesi,
Beyin-kalp-irade ahengi için hissetme, anlama ve sorumluluk alma yetilerinin kazanılmasına izin verilmesi,
Özgün karakterini ortaya çıkarırken esnek dayanıklılık ve dürüstlük kazanımının sağlanmasına yardımcı olunmasıdır.

Programın Özellikleri
Tek bir alanı güçlendirici olmaktan ziyade, gelişimi bütünsel olarak ele almayı hedef alır.
Bütün-beyinli ve bütün-kalpli birey olma yolunda; doğa bilimleri, sanat ve farkındalık çalışmaları sunar.
Hedef ve başarı odaklı değildir;  çocuğun biricik özellikleri ve ihtiyaçları gözetilerek, yaşına ve gelişimine uygunşekilde yapılandırılır.
Gözlem, deneyim ve süreç odaklı bir alanda, güvenli ve şefkatli bağ kurmak önceliktir.
Çocuğun merak, ilgi ve becerilerini harekete geçirerek, bilgi alma kabiliyeti oluşturmasını destekler.
Bütünsel gelişimin ailenin işbirliği ile oluşabileceği görüşüyle, ebeveynlerin etkin ve bilinçli katılımını teşvik eder.
Aile/ebeveynlerin bu süreçteki rolünü; çocuğun katılımına dair isteğini korumak, buluşmalar için uygun ortamı sağlamak ve ayda bir yapılacak olan ebeveyn seanslarına katılmak olarak görür.

Kullanılan Araçlar
Hareket (yoga ve çigong temelli)
Dikkat, farkındalık ve konsantrasyon uygulamaları
Meditasyon ve imgeleme çalışmaları
Masal ve hikaye anlatımı
Sanatsal dışavurum etkinlikleri
Oyun
Koçluk teknikleri

Süreç
30 dakikalık ön görüşme ile ebeveynlerle tanışma, programın detaylı anlatımı ve bilgi alışverişi yapılır. Bu hizmet görüntülü, online ve ücretsizdir.
Birlikte yola çıkma konusunda hem fikir olunduğunda, seçilen gün ve saatte, çocukla haftalık buluşmalara başlanır.
Çocukla yapılan 4 seans sonunda, ebeveynlerle 1 koçluk&danışmanlık seansı gerçekleştirilir.
Seans süreleri çocuğun yaşına göre belirlenir ve seanslar haftada bir, online olarak yapılır.
3-4 yaş çocuklar için ebeveynlerinden biri ile birlikte katılım sağlayabileceği buluşmalar organize edilir. (Bu çalışmaların öncelikli amacı; çocuk ve ebeveyn/leri arasında sağlıklı, güvenli ve derin bağlar oluşturma yolunda kazanım sağlamaktır.)
5 yaş ve üzeri çocuklar bireysel katılım sağlar.
Ergen ve gençler için ‘geleceği planlama ve özgün hikayelerini tasarlama’ amacıyla özel, metodik bir çalışma uygulanır.

**Katılım ve detaylı bilgi için sağ alt köşedeki workshopix mesaj gönder kutusunu kullanabilirsiniz.

Yorum yaz
Etkinlikle ilgili henüz yorum yazılmadı.
Kapat