2013’den beri astrolojiyle profesyonel olarak ilgileniyorum. İlk eğitmimi sevgili hocam Öner Döşer’den klasik astroloji üzerine aldım. Eğitmim esnasında astroloji benim için varoluşu anlamak adına kullandığım doğal bir dil haline geldi.
Klasik anlayışla gökyüzünü yorumlarken, içsel bir şekilde astrolojide bundan daha derin anlamların olduğunu biliyordum. Zamanla yaptğım araştırmalar ve çalışmalar vasıtasıyla doğum haritasının birçok katmana sahip olduğunu ve hem astrologun hem de danışanın bilinç seviyesine göre kendi sırrını açığa çıkardığını farkettim. Ben kendimi astroloji ilminde geliştirdikçe, doğum haritası yorumlarım & okumalarım da zenginleşti. Bu doğrultuda Aleksandar Imsiragic’ten (Kepler United Insttute) Hermetk Astroloji dersleri alarak astrolojinin ezoterik katmanına da girmiş oldum.
Son zamanlarda ise Jefrey olf Green’in astroloji dünyasına armağan etiği Eeolutonary Astrology (Eerimsel Astroloji) ekolüne yönelik çalışmalar yapıyorum. Astroloji benim için ruhun evrimsel ve karmik süreçlerini anlamımıza yarayan tılsımlı bir pusula. Bu pusula sayesinde sorularımıza cevaplar bulabiliriz.
Astrolojik danışmanlık verirken amacım; danışmanlık ilkelerine ve etiğine bağlı kalarak danışanlarımın hayatlarındaki yaratcı potansiyelleri göstermek, meydan okuyucu olay ve durumlarla nasıl baş edeceklerinin ipuçlarını vermek olduğu kadar “neden buradayım” “yaşam amacım” ne gibi kaçınılmaz varoluşsal sorularına da doğum haritaları üzerinden cevaplar vermektir.

Eda Ocak Zakaria Etkinlikleri

Kapat