Kundalini Research Instutite (KRI) onaylı, 500 saatlik Kundalini Yoga ve Meditasyon Uzmanlık Programını tamamladı. Hart Lazer Güvenli Öğretme ve Restoratif Yoga, Sarah Powers Yin – Yang Yoga’nın Özü, Berra Sertel Yin Yoga, Zeynep Aksoy Advayta Yoga Uzmanlık Programı’nı tamamladı.

Rooger Wolger İnstutite Derin Anı Süreci 4 Temel eğitimi, Zeynep Süzmen Şen liderliğinde 1,5 yıl Astroloji’ye Giriş devam ederek, 3 yıllık Rumen Yankulov ile Meditatif Aile Sergisi Programını tamamladı. Halen Svagito Leibmeister ile Aile Dizilimi Programına devam ediyor.

Online yoga dersleri, kurs ve atölyeler, transformatik içerikli yoga kampları düzenliyor ve bireysel seanslar veriyor.KRI Aquarian Training Academy’e devam ederek 2015’ten bu yana KRI Onaylı Kundalini Yoga Uzmanlık Programlarını Türkiye’de organize etti ve uzman olarak yer aldı.

Kapat